06.07.2016 12:56, Najave

 

XIV. sjednica Skupštine

Temeljem članka 52. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ( « Narodne novine HBŽ «, broj 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08), predsjedatelj Skupštine Hercegbosanske županije  zakazuje XIV. sjednicu Skupštine Hercegbosanske županije.


Sjednica će se održati dana 06.lipnja 2016. godine (ponedjeljak)  u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI   RED


1. Zapisnik s XIII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana 08.04.2016.godine,

2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji,

3. Prijedlog Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije ,

4. Nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći,

5. Nacrt - Pedagoški standardi osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji i Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje u Hercegbosanskoj županiji,

6. Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih,

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama,načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:7/10 i 2/12 ), 

8. Zastupnička pitanja.


predsjedatelj  Skupštine

Robert Bagarić