06.07.2016 12:58, Najave

 

XV. sjednica Skupštine

Temeljem članka 52. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ( « Narodne novine HBŽ «, broj 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08), predsjedatelj Skupštine Hercegbosanske županije  zakazuje XV. sjednicu Skupštine Hercegbosanske županije.


Sjednica će se održati dana 28.lipnja 2016. godine (utorak)  u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI   RED


1.Zapisnik s XIV. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 06.lipnja 2016.godine,

2.Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016-2020 godine,

3.Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Tomislavgrad,

4.Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Kupres,

5.Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja,

6.Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za razdoblje od 1.siječnja 2015.godine do 31. prosinca 2015.godine,

7.Izvješće o izvršenju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2015.godinu,

8.Izviješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015.godinu,

9.Izvješće o poslovanju ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za 2015.godinu,

10.Zaključak na nacrt Zakona o izmjeni Zakona o ovršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine,

11.Zastupnička pitanja.

predsjedatelj  Skupštine

Robert Bagarić