21.05.2018 08:44, Javni natječaji

 

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Neovisnog odbora za izbor i reviziju

http://skupstinahbz.com/public/images/javni_natjeaj_za_lanove_no_2.pdf