18.06.2018 14:18, Javni natječaji

 

Postupak javne nabave uredskoga materijala

Skupština Hercegbosanske županije objavljuje postupak javne nabave uredskog materijala, 

http://skupstinahbz.com/public/images/obavijest_o_nabavi-uredska.pdf

Ostatak tenderske dokumentacije dostupan je na portalu javnih nabava.