12.09.2018 09:02, Javni natječaji

 

Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine

http://skupstinahbz.com/public/images/07.09.18_javni_natjeajstr.sl.skuptine_hb_vii_str.suradnik_web_1.pdf