03.10.2018 09:49, Javni natječaji

 

Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi

http://skupstinahbz.com/public/images/24.09.18._javni_natjeaj_web_str.sl._skuptine_hb_005_1.pdf