06.07.2016 12:35, Najave

 

VII. sjednica Skupštine

Temeljem članka 52. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ( « Narodne novine HBŽ «, broj 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08) predsjedatelj Skupštine Hercegbosanske županije  zakazuje VII. sjednicu Skupštine Hercegbosanske županije.


Sjednica će se održati dana 05.svibnja 2015. godine (utorak)  u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći 


D N E V N I   R E D


1.Zapisnik s V. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana 01.04.2015.godine i Zapisnik s VI. (III.Izvanredne) sjednice Skupštine koja je održana 16.04.2015.godine,

2.Odluka o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Hercegbosanske županije,

3.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske županije,

4.Odluka o razrješenju Vlade Hercegbosanske županije,

5.Odluka o potvrđivanju Vlade Hercegbosanske županije, 

6.Zastupnička pitanja.predsjedatelj  Skupštine

Stipo Pelivan
Napomena: Materijale za točke  3., 4.  i 5. dobit će te na sjednici Skupštine