08.07.2016 10:53, Sjednice radnih tijela

 

Sjednica Zakonodavno-pravnog povjerenstva

Sjednica će se održati dana, 29.02.2016. godine ( ponedjeljak ) u 10,00 sati u zgradi Skupštine HBŽ u Tomislavgradu.

Za sjednicu Povjerenstva predlažem slijedeći


DNEVNI RED


1.Usvajanje Zapisnika s II. sjednice Zakonodavno-pravnog Povjerenstva održane 06.11.2015.god.,

2.Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim pristojbama,

3.Prijedlog Zakona o građenju Hercegbosanske županije ,

4.Prijedlog Zakona o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti radnika rudnika ugljena u Hercegbosanskoj županiji,

5.Nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije,

6.Tekuća pitanja.

Predsjednik Povjerenstva

Jasenko Tufekčić