08.07.2016 10:59, Sjednice radnih tijela

 

Sjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje

Sjednica će se održati dana, 01. travnja  2016. godine ( petak ) u 11,00 sati  u Sali za sastanke Skupštine u Tomislavgradu.

Za sjednicu Povjerenstva predlažem slijedeći


DNEVNI   RED

1.Usvajanje Zapisnika s V. sjednice Povjerenstva,

2.Prijedlog Odluke o imenovanju ,

3.Tekuća pitanja.


Predsjednik Povjerenstva

Branko Ivković