08.07.2016 11:00, Sjednice radnih tijela

 

Sjednica Administrativno-pravnog povjerenstva

Sjednica će se održati dana, 01. travnja  2016. godine ( petak ) u 11,30 sati  u Sali za sastanke Skupštine u Tomislavgradu.

Za sjednicu Povjerenstva predlažem slijedeći


DNEVNI   RED

1.Usvajanje Zapisnika s VI. sjedniceAPP koja je održana dana 09.11.2015.godine,

2.Prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2016.godinu,

3.Zahtjev za ostvarivanje prava na stalno mjesečno novčano primanje ( paušal) – Mile Marčeta,

4.Tekuća pitanja.


Predsjednik Povjerenstva

Stipo Pelivan