08.07.2016 11:03, Sjednice radnih tijela

 

Sjednica Administrativno-pravnog povjerenstva


Sjednica će se održati dana, 08. travnja  2016. godine ( petak ) u stanci Skupštine u Sali za sastanke Skupštine u Tomislavgradu.

Za sjednicu Povjerenstva predlažem slijedeći


DNEVNI   RED

1.Usvajanje Zapisnika s VI. sjednice APP koja je održana dana 01.04.2016.godine,

2.Informacija u svezi Amandmana APP na Proračun HBŽ za 2016.god.,

3.Tekuća pitanja.


Predsjednik Povjerenstva

Stipo Pelivan