06.07.2016 12:36, Najave

 

VIII. sjednica Skupštine

Temeljem članka 52. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ( « Narodne novine HBŽ «, broj 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08) predsjedatelj Skupštine Hercegbosanske županije  zakazuje VIII. sjednicu Skupštine Hercegbosanske županije.


Sjednica će se održati dana 21.srpnja  2015. godine (utorak)  u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći 


D N E V N I   R E D


1.Zapisnik sa VII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije od 05.svibnja 2015.godine,

2.Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za period siječanj-lipanj 2014.godine,

3.Izvješće o izvršenju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2014.godinu,

4.Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2014.godinu,

5.Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za period od 01.01. do 31.12.2014.godine,

6.Izvješće o poslovanju ŠGD „Hercegbosanske šume“d.o.o. Kupres za 2014.godinu, 

7.Zaključak (Inicijativa za otpis dugova zdravstvenim ustanovama)

8.Zastupnička pitanja.predsjedatelj  Skupštine

  Robert Bagarić