08.07.2016 11:43, Sjednice radnih tijela

 

Sjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje

Sjednica će se održati dana, 06. lipnja  2016. godine ( ponedjeljak ) u 9,30 sati  u Sali za sastanke Skupštine u Tomislavgradu.

Za sjednicu Povjerenstva predlažem slijedeći

DNEVNI   RED

1.Usvajanje Zapisnika s VI. sjednice Povjerenstva,

2.Tekuća pitanja.


Predsjednik Povjerenstva

Branko Ivković