08.07.2016 12:07, Sjednice radnih tijela

 

Sjednica Zakonodavno-pravnog povjerenstva

Sjednica će se održati dana, 06.06.2016. godine ( ponedjeljak ) u 10,00 sati u zgradi Skupštine HBŽ u Tomislavgradu.

Za sjednicu Povjerenstva predlažem slijedeći


DNEVNI  RED


1.Usvajanje Zapisnika s III. sjednice Zakonodavno-pravnog Povjerenstva održane 29.02.2016.god.,

2.Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, 

3.Prijedlog Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije ,

4.Nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći,

5.Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, 

6.Tekuća pitanja.


Predsjednik Povjerenstva

Jasenko Tufekčić