08.07.2016 12:09, Sjednice radnih tijela

 

Sjednica Odbora za ekonomsku i financijsku politiku,denacionalizaciju i privatizaciju

Sjednica će se održati dana, 15.lipnja 2016. godine ( srijeda ) u 12,00 sati u Maloj Sali za sastanke Skupštine u Tomislavgradu.

Za sjednicu Odbora predlažem slijedeći

DNEVNI   RED


1.Usvajanje Poslovnika o radu Odbora za ekonomsku i financijsku politiku,denacionalizaciju i privatizaciju

2.Izvješće Ureda za reviziju institucija u FBiH

3.Tekuća pitanja


Predsjednik Odbora

Božo Pavić