08.07.2016 12:14, Sjednice radnih tijela

 

Sjednica Odbora za ekonomsku i financijsku politiku,denacionalizaciju i privatizaciju

Sjednica će se održati dana, 21.lipnja 2016. godine ( utorak ) u 11,00 sati u Maloj Sali za sastanke Skupštine u Tomislavgradu.

Za sjednicu Odbora predlažem slijedeći


DNEVNI   RED


1.Zapisnik s I.(konstituirajuće) sjednice Odbora koja je održana dana 15.06.2016.godine

2.Nacrt Izvješćao financijskoj reviziji za 2015.godinu

3.Tekuća pitanja


Predsjednik Odbora

Božo Pavić