08.07.2016 12:16, Sjednice radnih tijela

 

Sjednica Administrativno-pravnog povjerenstva

Sjednica će se održati dana, 28.lipnja  2016. godine ( utorak ) u 10,30 sati u Maloj sali za sastanke u Skupštini u Tomislavgradu.

Za sjednicu Povjerenstva predlažem slijedeći

DNEVNI   RED


1.Usvajanje Zapisnika s X. sjednice APP koja je održana dana 15.06.2016.godine,

2.Analiza Odluka APP - odobravanja sredstava za parlamentarne stranke,

3.Tekuća pitanja.


Predsjednik Povjerenstva

Stipo Pelivan