27.10.2016 10:05, Najave

 

XVI. Sjednica Skupštine

Sjednica će se održati dana  28.listopada 2016. godine (petak)  u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći 


D N E V N I   R E D

1.Zapisnik s XV. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana  28.lipnja 2016.godine,

2.Prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći Hercegbosanske županije,

3.Nacrt Zakona o Razvojnoj agenciji Hercegbosanske županije,

4.Nacrt zakona o socijalnoj skrbi Hercegbosanske županije,

5.Prijedlog Odluke o utvrđivanju Amandmana I. na prijedlog Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period 2008.-2028.godina, 

6.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije,

7.Izvješće o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2015.godinu,

8.Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2016.godinu,

9.Program rada Skupštine Hercegbosanske županije za 2016.godinu,

10. Zastupnička pitanja                predsjedatelj  Skupštine

    Robert Bagarić


Napomena: Materijali pod točkom 9. bit će podijeljeni na samoj sjednici