27.10.2016 10:09, Sjednice radnih tijela

 

Sjednica Zakonodavno-pravnog povjerenstva

Sjednica će se održati dana, 28.10.2016. godine ( petak ) u 10,00 sati u Maloj dvorani za sastanke u Skupštini HBŽ u Tomislavgradu.


Za sjednicu Povjerenstva predlažem slijedeći

DNEVNI  RED

1.Usvajanje Zapisnika s IV. sjednice Zakonodavno-pravnog povjerenstva održane 06.06.2016.god.,

2.Prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći Hercegbosanske županije,

3.Nacrt Zakona o Razvojnoj agenciji Hercegbosanske županije,

4.Nacrt zakona o socijalnoj skrbi Hercegbosanske županije,

5.Tekuća pitanja.
                                                                          Predsjednik Povjerenstva

         Jasenko Tufekčić