24.11.2016 08:50, Najave

 

XVII. sjednica Skupštine

Sjednica će se održati dana  01. prosinca 2016. godine (četvrtak)  u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći 


DNEVNI   RED


1.Zapisnik s XVI. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 28.10.2016.godine, 

2.Prijedlog Odluke o imenovanju Tajnika Skupštine Hercegbosanske županije,

3.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava i obveza (ŠGD), 

4.Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih Hercegbosanske županije,

5.Nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu,

6.Nacrt Zakona o javnom privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije,

7.Nacrt zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Hercegbosanskoj županiji ,

8.Nacrt Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji,

9.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije,

10.Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2016.godine,

11.Zastupnička pitanja.
      predsjedatelj  Skupštine

  Robert Bagarić