23.12.2016 14:05, Najave

 

XVIII. sjednica Skupštine

Sjednica će se održati dana 30.prosinca 2016. godine (petak)  u11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI   RED

 

 

 1. Zapisnik s XVII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 01.12.2016.godine,
 2. Prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu,
 4. Nacrt Zakona o pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske bolnice „Dr.fra Mihovil Sučić“ Livno
 6. Rebalans Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 1.siječnja do 31.ožujka 2017.godine
 8. Odluka o izvršenju Rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu
 9. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županijskog zavoda za upošljavanje za razdoblje 1.siječnja do 31.ožujka 2017.godine
 10. Dokument okvirnog Proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2017.-2019.godine
 11. Zaključak na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici F BiH
 12. Zastupnička pitanja.

 

 

                                                                              predsjedatelj  Skupštine

                                                                                           Robert Bagarić