06.07.2016 12:46, Najave

 

X. sjednica Skupštine

Temeljem članka 52. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ( « Narodne novine HBŽ «, broj 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08) predsjedatelj Skupštine Hercegbosanske županije  zakazuje X.sjednicu Skupštine Hercegbosanske županije.


Sjednica će se održati dana 06. studenog 2015. godine (petak)  u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći 


D N E V N I   R E D


1.Zapisnik sa IX. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije od 24.kolovoza 2015.godine,

2.Prijedlog Zakona o vodama Hercegbosanske županije,

3.Odluka o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije,

4.Odluke o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Livno,

5.Izvješće o izvršenju Proračuna HBŽ za period siječanj-lipanj 2015.godine,

6.Izvješće o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2014.godinu,

7.Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2015.godinu,

8.Zastupnička pitanja.
predsjedatelj  Skupštine

  Robert Bagarić