06.02.2017 12:26, Najave

 

XIX. sjednica Skupštine

Sjednica će se održati dana  13. veljače 2017. godine (ponedjeljak)  u 12,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći 


DNEVNI   RED1.Zapisnik s XVIII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 30.12.2016.godine, 

2.Prijedlog Zakona o javnom privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije,

3.Prijedlog Odluke o razrješenju Županijskog javnog pravobranitelja,

4.Prijedlog Odluke o imenovanju Županijskog  javnog pravobranitelja, 

5.Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini „ za Federaciju B i H,

6.Zaključak –pozitivno Mišljenje na prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova F B i H,

7.Zastupnička pitanja.      predsjedatelj  Skupštine

  Robert Bagarić