10.03.2017 10:27, Održane sjednice

 

Zapisnik sa XVIII. sjednice

      Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

    Hercegbosanska županija

             Skupština 

           Tomislavgrad 


Broj:01-02-8.7/16

Datum:03.01.2017. godine


ZAPISNIK

 

sa XVIII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana 30. 12. 2016.god u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu


Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. Prozivkom je utvrđena je nazočnost 24 zastupnika (zastupnik Jozo Ćosić opravdao izostanak). Predsjedatelj Skupštine konstatira kvorum. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija. 

Predsjedatelj Skupštine predlaže slijedeći dnevni red:


1. Zapisnik s XVII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana        01.12.2016.godine,

      2.    Prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu

      3.    Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu,

4.Nacrt Zakona o pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije

5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske bolnice „Dr.fra Mihovil Sučić“ Livno

6.Rebalans Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu

7.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 1.siječnja do 31.ožujka 2017.godine

8.Odluka o izvršenju Rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu

9.Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županijskog zavoda za upošljavanje za razdoblje 1.siječnja do 31.ožujka 2017.godine

10.Dokument okvirnog Proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2017.-2019.godine

11.Zaključak na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici F BiH

12.Zastupnička pitanja.Predsjedatelj pojašnjava kako je došlo do slučajne pogreške te bi iza točke 6. trebala ići točka 8.

Predsjedatelj otvara raspravu.

Zastupnik Drago Puzigaća ističe kako je Klub srba 2/3 većinom odlučio da se o točkama 2 i 3 glasa kao o točkama vitalnog nacionalnog interesa za Klub srba. Obrazlaže kako se pogriješilo u proceduri jer o proračunu nije raspravljala Administrativno-pravna komisija. To je protuzakonito i ispada da Skupštini ne trebaju komisije. Klub srba već 20 godina ukazuje na velike probleme u Drvaru, Bosanskom Grahovu i Glamoču na naše primjedbe na ovo stanje vladajuće strukture  nisu uradile ništa. Mislili smo da će se situacija poboljšati, što se i obećavalo sad se toliko daleko otišlo da nitko o proračunu i ne razgovara. Nećemo podržati nešto što je u dijelu protuzakonito. Kao zastupnici i predstavnici Srba poslali smo ministru primjedbe koje nisu uvažene kao  amandmane koji nisu prihvaćeni. Žiro računi ovih općina su skoro pa blokirani. Nalazimo se u velikoj crnoj rupi, građani nemaju posla i osnovnih uvjeta za život. Bitni smo samo kada se u ovim općinama sječe šuma i ovakvim potezom želimo pokazati da je stanje nemoguće. Ovdje se ne poštuje ni Ustav. Na kolegiju su predložili da se ide s Odlukom o privremenom financiranju, jer ne mogu dvije tri osobe isti napraviti. Nisu dozvolili da o tome glasamo. Postavlja pitanje zašto onda kolegij postoji. 

Predsjedatelj Skupštine daje stanku od 20 minuta, kako bi se povjerenstvo za Ustav i poslovnik očitovalo jeli zaštita vitalnog nacionalnog interesa povučena po poslovniku.

Nakon stanke predsjednik povjerenstva Josip Mioč objašnjava kako je povjerenstvo donijelo mišljenje kako postupak pokretanja vitalnog nacionalnog interesa nije u skladu s Poslovnikom Skupštine. 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović ističe da je kao član Kluba srba i zamjenik predsjedatelja nakon današnjih inicijativa i prethodne sjednice želio  pojasniti kako čitava ova priča ima drugu pozadinu. Klubovi naroda su osmišljeni da bez obzira na političke konstalacije i odnose političkih stranaka koji odlaze iz različitih naroda mogu putem  mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa djelovati u cilju zaštite osnovnih ljudskih prava. Kao člana Kluba srba vrijeđa ga iskorištavanje tog prava jer ako se ono zloupotrebljava onda obezvrjeđujemo čitav sustav i zatvaramo vrata kompletnom narodu na Ustavnom sudu. Dio sam Kluba srba istaknuo je, ali ova politika nije dobra te ga zanima tko to može objasniti Srpskom narodu kako je na protekloj sjednici pri izboru Tajnika Skupštine ugrožen vitalni nacionali interes kada su jedina dva prijavljena kandidata Hrvati, isto se dogodilo i pri izboru Skupštine ŠGD Kupres gdje su srpski članovi ostali isti dok su se mijenjali samo hrvatski.  A Klub srba povlači pitanje vitalnog nacionalnog interesa- kako je to moguće i kako je ugrožen vitalni nacionalni interes srba. Ustavni sud neće o ovome ni raspravljat, žao mu je što je to tako jer na ovaj način se ruši kredibilitet Kluba srba. Što će se dogoditi kada stvarno bude pitanje od vitalnog nacionalnog interesa. Vezano za proračun smatra kako je isti kao i 2016. godine i u fazi raspodjele proračuna moramo biti pažljivi. Jer jedino u tom slučaja ako bude ne ravnomjerna raspodjela onda može biti ugrožen vitalni nacionalni interes. Smatra kako nitko u županiji ne treba biti žrtva pojedinaca koji u ovom slučaju stvaraju situaciju gdje će svi korisnici proračuna biti u problemima, a isti primaju plaću negdje drugdje. Naglašava kako čak ni amandmani SNSD-a nisu po poslovniku i ne prave se na ovaj način. Ne postoje obrazloženja, transferi ovo nisu amandmani. Tražili ste nekoliko milijuna KM, a niste predložili Vladi rješenja. Ustavni sud o ovom neće raspravljati, proračun ovakav kakav je nije obojen ni kao hrvatski ni bošnjački ni kao srpski. Ovo je neozbiljno slati na sud kazao je Mihajlović.

Zastupnik Drago Puzigaća ističe kako smo ovdje čuli kakva će biti odluka Ustavnog suda, kako ne trebaju raditi ovo ili ono, čuli smo odakle se prima plaća i da je ovdje neće biti. Pita Mihajlovića jeli zna da najmanje pet puta građani Drvara, Bosanskog Grahova i Glamoča od 1995. godine ne primaju plaću. Ovime ne staje život, može se donijeti Odluka o privremenom financiranju. Prejudicirati što će se dogoditi uopće nije biti. Procedure i Poslovnika se držite jedino kada vam je bitno. Ne možete vi odlučivati što je vitalni nacionalni interes. Jednom narodu se ne može uskratiti glasovanje po vitalnom nacionalnom interesu. Kazao je Puzigaća.

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Mihajlović replicira Puzigaći kako je današnja sjednica sramota te uništavaju dignitet Kluba srba procedurom i amandmanima. Morate znati kako se pišu amandmani i ovo je ne ozbiljna priča. 

Zastupnik Puzigaća ističe kako svi trebaju znati da namjerno nisu htjeli raditi kodove, na nacrt i prijedlog proračuna stavili smo prijedloge ali svi ministri osim Brešića su glasali protiv. Ustavnom sudu ćemo sve pojasniti.

Zamjenik predsjedatelj Jasenko Tufekčić ističe kako ga iznenađuje g. Mihajlović koji radi kako kaže „salto mortale“ i odlazi od svega što je do jučer predstavljao, on nama tumači što je i kako se pokreće vitalni nacionalni interes, što će uraditi Ustavi sud  i iznosi toliko ne istina: vitalni nacionalni interes nije samo ono što je napisano u Ustavu i našim Poslovnicima. Te bez obzira na nabrojeno ako 2/3 Kluba kažu da je ugrožen Vitalni nacionalni interes onda se o tome mora glasati i Ustavni sud će o tome odlučivati. Na Kolegiju imate ljude koji govore da se ne trebaju pridržavati odluka Ustavnog suda, kod nas to nije novost. Pojedinci ne mogu zabraniti nekome da se glasa o vitalnom nacionalom interesu to bi bila sramota. Želio je ističe da se proširi Dnevni red jer smo od Europske komisije dobili upitnik te se u 34 poglavlja uključene županijske Skupštine, a mi nemamo ni koordinatore niti smo pripremljeni za razgovore s Europskom komisijom, a do 31.1. moramo dati odgovore na određena pitanja. Tražio je da ovo bude točka dnevnog reda, te je predlagao ljude koji nisu iz njegovog naroda nego su profesionalci, i da kolegij bude komisija te bi  to na današnjoj Skupštini trebalo biti jedno od ključnih pitanja ako želimo poslati dobre poruke. Mihajlović se ne može vraćati na prethodne Skupštine jer očito ne poznaje proceduru izbora opunomoćenika koje ne predlažu Srbi, Bošnjaci ili Hrvati kad je u pitanju ŠGD nego je Skupština HBŽ ta koja imenuje tijela i mimo nje ne može nitko nikoga imenovati. Ljudi se izabiru na natječaju imaju mandat te se mogu smjenjivati samo u okviru procedure iz zakonskih razloga. 

Zamjenik predsjedatelja Mihajlović ističe kako uvažava zastupnike u Skupštini ali se moraju uozbiljiti jer ova priča nije ni za malu djecu, kakav „salto mortale“ s moje strane pita zamjenika predsjedatelja Tufekčića? Sve ono što je rekao za Klub srba vrijedi i za Klub bošnjaka. Na prošloj sjednici nakon 15 godina prvi put pokreću vitalni nacionali interes kada je trebalo minirati hrvatske opunomoćenike, čiji je to „salto mortale“. Kakvi su to paradoksi kada kažete da Skupština bira jer prošli put je ta ista Skupština izabrala, što to niste pustili?! Zašto joj niste dali legitimitet. Podnosim inicijativu da civilni sektor od danas predlaže ovo o čemu g. Tufekčić priča, ako vi ne predlažete članove tko ih predlaže? Vi ste ih g. Tufekčiću predložili. Vodimo ozbiljan razgovor i ozbiljnu politiku i držimo se argumenata. Ne trebaju ističe njemu objašnjavati što je vitalni nacionalni interes nego objasnite svom narodu jeli  branjenje smjene hrvatskih opunomoćenika ŠGD-a vaš vitalni nacionalni interes.  Tvrdi kako će braniti vitalne nacionalne interese Kluba srba ali iskrene i prave, a ne ovakve. 

Zastupnik Jozo Sliško pojašnjava kako se primjedba g. Tufekčića odnosila na njega. Istina je kako smo govorili o Ustavnom sudu te sam ističe postavio pitanje i svi smo tog svjesni da se Ustavni sudci podjele po nacionalnoj osnovi. Kakav je to časni sud? Ustavni sudci su poslani od strane najvećih stranaka. 

Zastupnik Mile Marčeta ističe kako se na moral ne može pozivati netko tko svaki put glasa protiv svog naroda.  Vitalni nacionalni interes svatko može pokrenuti, a Ustavi sud će odlučivati a ne pojedinci iz Skupštine. Od Predsjednika Vlade traži u pisanoj formi spisak ljudi kako se na Vladi glasalo o amandmanima. Srpski narod je u teškom položaju u županiji te bi bilo pošteno da političari obiđu ove općine i vide stanje. Trebamo više razgovarati i popraviti stanje u našoj županiji. 

Zastupnik Ivan Krastanović ističe povredu poslovnika zanima ga  jeli se raspravlja ovdje o Dnevnom redu, jeli ovo predizborni skup jer ništa o dnevnom redu nismo čuli, jeli mislite da mi trebamo slušati ovu raspravu ili raspravljati o onome zašto smo došli jer ovo o čemu se priča proteklih sat vremena nije tema današnje sjednice.

Predsjedatelj Skupštine smatra kako se ne radi o vitalnom nacionalnom interesu ali će poštovati volju Kluba srba, te će se o točkama 2 i 3 glasati kao o pitanjima vitalnog nacionalnog interesa. 

Zatvara raspravu i daje izmijenjeni prijedlog dnevnog reda na usvajanje: 

1.  Zapisnik s XVII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana          01.12.2016.godine,

      2.    Prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu

      3.    Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu,

4.Nacrt Zakona o pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije

5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske bolnice „Dr.fra Mihovil Sučić“ Livno

6.Rebalans Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu

7.Odluka o izvršenju Rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu

8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 1.siječnja do 31.ožujka 2017.godine

9.Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županijskog zavoda za upošljavanje za razdoblje 1.siječnja do 31.ožujka 2017.godine

10.Dokument okvirnog Proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2017.-2019.godine

11.Zaključak na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici F BiH

12.Zastupnička pitanja.


I konstatira kako je isti usvojen. (21 za 2 protiv)


Ad 1. 


Predsjedatelj otvara raspravu o zapisniku. 

Zastupnik Drago Puzigaća ima primjedbu koja se tiče točke 2. gdje nedostaje dio izlaganja predsjednika povjerenstva za izbor i imenovanje Branka Ivkovića gdje je rekao da mjesto tajnika pripada HDZ BiH. 

Nema više prijavljenih, te Predsjedatelj stavlja Zapisnik s XVII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 01.12.2016.godine,  s izmjenama Drage Puzigaće na usvajanje I konstatira kako je isti usvojen jednoglasno. 


Ad 2.


Ministar Financija Stipan Šarac obrazložio je Prijedlog Proračuna HBŽ za 2017. godinu. 

Predsjedatelj otvara raspravu.

Zastupnik Nediljko Rimac pohvaljuje Vladu što se proračun donosi u zakonskom roku. Imao je nekoliko primjedbi, ali zna se da je 70 % Proračuna zadana stavka. Predložio je amandman koji se odnosi na stavku renoviranje zgrade Skupštine- nabavka službenog vozila, znate kaže tu priču I da se ne ponavlja vezano za ne milu scenu od prošlog ljeta i nedostatak sanitetskog vozila, svojim amandmanom želi preduhitriti moguće nezgodne scene te smatra kako 110 000 KM, kada se prebaci s ovih kodova će na taj način biti uistinu najbolje iskorišteno. Ne zbog bolnice nego zbog korisnika. Traži pojedinačno glasanje o ovom amandmanu.

Zastupnik Ilija Šljivić izražava zadovoljstvo jer se prvi put Proračun našao u formi prijedloga na vrijeme i po tom osnovu su zatvorena usta svim kritičarima. Smatra kako je proračun prilično realan i nije bilo potrebe za napuhavanjem istog. 500 000 KM povećanja je dobro. Stavke su kao i prethodnih godina i uz dodatni angažman Vlade sve se može ostvariti. Povećanje potpore za pripravnike je izuzetne pohvalno, to je značajan stimulans za sve naše studente. Druga stavka koja je povećana je porodiljine naknade, to je znak da se vodi računa o toj kategorije.  Socijalna I zdravstvena naknada dobro je povećanje koje će riješiti pitanja nekih potrebitih ljudi. Vezano za vitalni nacionalni interes s obzirom da je član Povjerenstva za Ustav I poslovnik smatra da je ovo isključivo politički. Ako je rješenje politička elita mora sjesti I dogovoriti se. Poslovnik nije  dorečen te se odrednice o problematici vitalnog nacionalnog interesa nisu poštovale. Postavlja pitanja ministru Šarcu zašto su sredstva u iznosu od  449 000 KM predviđene za tekuće transfere, prekogranična suradnji I UNDP jesu u pitanju novi projekti i ako jesu o kojim je riječ. 

Zastupnik Josip Perić ističe kako je žalosno što u parlamentarnoj većini nema dogovora i što će zbog toga štetu trpiti proračunski korisnici jer će život u županiji biti ako ne blokiran onda usporen, problem je daleko dublji i parlamentarna većina mora vidjeti zašto se ne ispunjavaju dogovori. Sve što se radilo u posljednje vrijeme radilo se protivno poslovniku. Ovdje se dosta stvari radi na silu i protivno zakonu. SIPA bi trebala pročešljati i Vladu i Skupštini i ŠGD kako bi se utvrdilo tko to krši Zakone i Poslovnike. Proračun je kopija proračuna od posljednjih godina. Činjenica je da se ovaj proračun ne može nazvati ni socijalnim nego je isključivo potrošački. Kada se pogledaju kapitalne investicije vidite stavku nabave uredskog materijala od milijun maraka, zatim rekonstrukcija cesta koja je svakodnevna aktivnost i nigdje se ne vidi da ovaj proračun stimulira aktivno zapošljavanje. U ovom proračunu nema pomaka vezanog za povećanje prihoda što bi se moglo napraviti adekvatnim radom, te da se na rashodima uštedi tamo gdje je moguće. Nije protiv primanja pripravnika, ali nije i za njihovo „trpanje“ kako bi im samo prošla godina dana- njih treba naučiti raditi, a ovaj način odrađivanja pripravničkog staža je besmislen. Vezano za uštede one se mogu napraviti ravnomjernijim korištenjem, jer 90% sredstava ide na zaposlene od jubilarnih nagrada, regresa itd. a ostalih 10% se koristi za davanje sredstava određenim klubovima, muzejima i sl. i nikad ne znamo gdje ta sredstva završe i kako se iskoriste. Smatra kako se i zastupnicima treba ukinuti profesionalni mandat i neke beneficije iz razloga što se ne radi svaki dan onako kako je to predviđeno, a ne uzimanjem plaće za ono što ne rade. Svatko tko primi novac mora ga zaraditi. Reforma školstva i uvođenje pedagoški standarda mogu dovesti do ušteda i takvim radom možemo nešto učiniti, u suprotnom ovo nema smisla. Postavlja ministru Šarcu pitanje jeli umanjenje priliva sredstava od PDV praksa za ovu godinu jer smo imali tendenciju, od kada je uveden PDV, povećanja prihoda. Događa li se to s obzirom na izmjene zakona i trebamo li očekivati smanjenje i buduće. 

Zastupnik Ivica Matković naglašava kako je dobro  što je proračun donesen do konca godine, on se ne razlikuje puno od prethodnih godina. 25 ruku je bilo za podršku Vlade pa ga zanima tko ovdje nije parlamentarna većina i nije uredu podizanje vitalnih nacionalnih interesa jer je ovo za zaštitu pojedinaca. Svi zajedno argumentima trebamo ispraviti probleme. Ovaj proračun je maximum koji možemo dobiti. Porez je opao, ali je i dobar s obzirom koliko gubimo u gospodarstvu i gospodarskim subjektima. Trebamo raditi na tome kako 70 milijuna povećati na 80-100 milijuna. Problem proračuna koji možemo iščitati je da ova županija ne funkcionira, uzmimo par elemenata npr. porez na dobit, a svi znate koliko imamo javnih i privatnih poduzeća i kada to podijelite vidite stravičan podatak kako ta poduzeća nemaju dobiti. Nema investicija i nema dobiti. Ne funkcioniraju porezne ni inspekcijske politike, ako imamo poduzeća koja rade 20-30 milijuna KM na godinu gdje je novac? Netko ne radi kvalitetno i ne kontrolira. Nema nameta i otimanja novca, ali se mora pošteno kontrolirati. Uvođenjem kvalitetnog i poštenog rada možemo povećati proračun. Ali iz proračuna se ne otvaraju tvornice i radna mjesta, on nije za to, ali je za uspostavljanje kontakata, dovođenje investitora i educiranje mladih. 

Zastupnik Perić replicira kako  nije rekao da Vlada otvara tvornice, ali treba novac za privlačenje investitora i zaštiti ih da rade po zakonu, ali ne i zaštiti ih da pljačkaju županiju. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić ističe kako je novost u proračunu sredstva za Razvojnu agenciju i stručnu službu za razvoj i EU integracije i prekograničnu suradnju. Ističe kako HBŽ  nije crna rupa , pokušali smo i uspjeli otvoriti našu županiju i investitorima i fondovima. Apelira na sve koji su potpisali koalicijski sporazum da prihvate koalicijske partnere. Sve vladajuće strukture se trebaju što bolje dogovarati i sjesti i raspraviti o problemima te se dogovoriti. Poziva da se ne čine ne zakonite radnje jer postoje institucije koje trebaju raditi svoj posao. Svi skupa se trebamo uvažavati i donositi zajedničke odluke. Odgovara zastupniku Marčeti kako su svi ministri osim jednog bili za odbijanje amandmana međutim, ako se uzmu zapisnici i vidi sadržaj kako je tko glasao često je kaže kao predsjednik bio preglasan. Ministar koji je bio za amandmane je mogao iz lobirati prolazak vaših amandmana. 

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlović replicira kako predsjednik Vlade kod točke za proračun ne treba njega spominjati jer niti je ministar niti guverner. Vezano za proračun on se nažalost preslikava i isti je kao i prethodnih godina, ono što zamjeram Vladi i ministru koji pravi proračun je nedostatak aktivnosti i smjera u razvoju. Kod predviđene za razvojnu agenciju i prekograničnu suradnju je najsvjetlija točka ali to se trebalo raditi puno prije. Te bi i proračun sigurno bio drugačiji. 

Zastupnik Matković replicira kako je NS Radom za boljitak ovoj Vladi dala tri ruke i prema tome je  parlamentarna većina, ali nije htio potpisati koalicijski sporazum jer to je trgovina. Volio bih znati što se radi ispod stola i tko su ti koji rade ne transparentno recite nam imena? 

Zastupnik Drago Puzigaća replicira kako  ovdje netko neutralan ne zna tko je iz koje političke opcije i tko kome pripada. Ispada da se Poslovnik i Ustav trebaju poštovati samo u određenim situacijama i kako kome odgovara.

Zastupnik Jozo Sliško replicira Predsjedniku Vlade kako je izgleda njegov cilj na prošloj sjednice bio obaranje Vlade i Skupštine kako on ne bi trebao nikome odgovarati.

Zastupnik Branko Krišto smatra kako se ovo Skupština uvijek pretvori u cirkus, jer  prepucavanja ne donose ništa dobro i rasprava se vodi u krivom smjeru. Vezano za koalicijski sporazum svatko ga može pročitati, a svi znamo kako se prave koalicijski sporazumi i svi u to ulaze da bi zauzeli neke pozicije i tako je  u čitavom svijetu. Ispred Kluba HDZ BiH smatra kako se na proračun ne treba podnositi vitalni nacionalni interes, ali neće osporavati pravo Kluba srba. Hoće li to otežati rad smatra kako hoće. Vezao za proračun Kluba HDZ BiH zahvaljuje Vladi što je došao na vrijeme. 

Zastupnik Ivan Milić pita ministar Šarca koji su učinci Zakona o vodama, smatra kako iznos nije proporcionalan iznosima koje pravi hidrocentrala Buško blato. Vezano za zaduživanje od 4 milijuna KM za likvidnost smatra kako smo se u ovom mandatu i previše zadužili. Na kraju se osvrnu na stavku pripravnici gdje nisu planirana sredstva i nema natječaja za VŠS zašto je tako? Odakle crpite podatke o pripravnicima jer sa zavoda sigurno niste, pitao je MIlić.

Zastupnik Marko Ursa ističe kako je podnio dva amandmana na prijedlog proračuna jedan je bio za glazbenu školu  odbijen je, ali ministar se obavezao kako će se nabaviti instrumenti za glazbenu školu. Sjeverni krak vodovoda u livanjskom polju bio je drugi amandman i u razgovoru s ministrom vodoprivrede izrazio je volju za završetkom projekta. I iz tih razloga povlači amandmane.

Ministar Šarac je obrazložio i odgovorio Zastupnicima na postavljenja pitanja. 

Predsjedatelj zatvara raspravu i stavlja amandman zastupnika Rimca na glasovanje i konstatira kako isti nije dobio potrebnu većinu. ( 10 za)

Zastupnik Rimac traži pojedinačno glasovanje. Ovo nije ističe politički amandman i svi koji budete protiv preuzmite odgovornost. 

Branko Krišto-protiv, Stipo Pelivan-za; Josip Mioč suzdržan; Branko Ivković-protiv; Anita Batarilo- protiv; Stipe Barun-za; Ljubo Velić-protiv; Robert Bagarić-protiv; Tihana Krželj-protiv; Mirko Pavić-protiv, Bože Pavić-suzdržan, Jozo Ćosić-za, Nediljko Rimac –za, Ivica Matković-protiv, Ilija Šljivić-protiv, Josip Perić-za, Ivan Krstanović-za, Ivan Milić-za, Marko Ursa-za, Jozo Sliško-suzdražn. Jasenko Tufekčić-za; Arif Kovačević-za; Slaviša Mihajlović-suzdržan;  Mile Marčeta-za; Drago Puzigaća-za; 

Amandman nije dobio većinu (12 glasova za. )

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić traži glasanje po Klubovima jer se radi o vitalnom nacionalnom interesu.

Nakon toga se pristupilo glasanju po Klubovima:

Klub hrvata:Branko Krišto-protiv, Stipo Pelivan-za; Josip Mioč suzdržan; Branko Ivković-protiv; Anita Batarilo- protiv; Stipe Barun-za; Ljubo Velić-protiv; Robert Bagarić-protiv; Tihana Krželj-protiv; Mirko Pavić-protiv, Bože Pavić-suzdržan, Jozo Ćosić-za, Nediljko Rimac –za, Ivica Matković-protiv, Ilija Šljivić-protiv, Josip Perić-za, Ivan Krstanović-za, Ivan Milić-za, Marko Ursa-za, Jozo Sliško-suzdržan. (9 protiv, 6 za, tri suzdržana) 

Klub srba: Drago Puzigaća-za, Slaviša Mihajlović-suzdržan, Mile Marčeta-za.

Klub bošnjaka: Jasenko Tufekčić-za, Arif Kovačević-za.

Amandman nije dobio potrebnu većinu i tretirati će se po listi nacionalnih interesa. 

Zastupnik Marko Ursa je povukao svoje amandmane.

Nakon toga se pristupilo glasovanju o amandmanima zastupnika Drage Puzigaće i Mile Marčete broj (01-02-84.2/16) te predsjedatelj konstatira da nisu usvojeni (2 za)

Nakon toga se pristupilo glasanju po Klubovima:

Klub hrvata:Branko Krišto-protiv, Stipo Pelivan-protiv; Josip Mioč protiv; Branko Ivković-protiv; Anita Batarilo- protiv; Stipe Barun-protiv; Ljubo Velić-protiv; Robert Bagarić-protiv; Tihana Krželj-protiv; Mirko Pavić-protiv, Bože Pavić-protiv, Jozo Ćosić- nije glasao, Nediljko Rimac –nije glasao, Ivica Matković-protiv, Ilija Šljivić-protiv, Josip Perić-suzdržan, Ivan Krstanović-suzdržan, Ivan Milić-nije glasao, Marko Ursa-suzdržan, Jozo Sliško-suzdržan. (13 protiv, tri suzdržana) 

Klub srba: Drago Puzigaća-za, Slaviša Mihajlović-za, Mile Marčeta-za.

Klub bošnjaka: Jasenko Tufekčić-suzdržan, Arif Kovačević-suzdržan.

Amandman nije dobio potrebnu većinu i tretirati će se po listi vitalnih nacionalnih interesa.

Predsjedatelj daje Prijedlog Proračun Hercegbosanske županije za 2017 godinu na glasovanje i jeli Proračun HBŽ za 2017. godinu spada u listu vitalnih nacionalnih interesa potrebno je da se izjasni pojedinačno po Klubovima naroda i ukoliko se  ne dobije većinu u sva tri Kluba naroda, Proračun se upućuje na Ustavi sud FBiH, koji donosi konačnu odluku jeli Proračun HBŽ za 2017 godinu spada u listu vitalnih nacionalnih interesa.  Pristupilo se glasovanju i predsjedatelj konstatira kako je Proračun HBŽ za 2017 godinu usvoje (17 za 2 suzdržana 2 protiv)

Klub hrvata:Branko Krišto-za, Stipo Pelivan-za; Josip Mioč za; Branko Ivković-za; Anita Batarilo- za; Stipe Barun-za; Ljubo Velić-za; Robert Bagarić-za; Tihana Krželj-za; Mirko Pavić-za, Bože Pavić-za, Jozo Ćosić- nije glasao, Nediljko Rimac –nije glasao, Ivica Matković-za, Ilija Šljivić-za, Josip Perić-za, Ivan Krstanović-za, Ivan Milić-za, Marko Ursa-za, Jozo Sliško-za. (18 za 2 nisu glasovala) 

Klub srba: Drago Puzigaća-protiv, Slaviša Mihajlović-za, Mile Marčeta-protiv.

Klub bošnjaka: Jasenko Tufekčić-suzdržan, Arif Kovačević-suzdržan.

Budući da u sva tri kluba Proračun nije dobio potrebnu većinu upućuje se na Ustavni sud FBiH koji će donijeti konačnu odluku jeli Proračun HBŽ za 2017 godinu spada u listu vitalnih nacionalnih interesa.  

Ad 3.


Ministar financija Stipan Šarac pojasnio je Zakon o izvršavaju Proračuna za 2017. godinu. 

Predsjedatelj otvara raspravu nema prijavljenih te, daje Zakon o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2017 godinu na glasovanje i jeli Zakon o izvršavaju Proračun HBŽ za 2017. godinu spada u listu vitalnih nacionalnih interesa potrebno je da se izjasni pojedinačno po Klubovima naroda i ukoliko se  ne dobije većinu u sva tri Kluba naroda,Zakon se upućuje na Ustavi sud FBiH, koji donosi konačnu odluku jeli Zakon o izvršavanju Proračun HBŽ za 2017. godinu spada u listu vitalnih nacionalnih interesa.  Pristupilo se glasovanju i predsjedatelj konstatira kako je Proračun HBŽ za 2017 godinu usvojen. (16 za 2 suzdržana 2 protiv)

Klub hrvata:Branko Krišto-za, Stipo Pelivan-za; Josip Mioč za; Branko Ivković-za; Anita Batarilo- za; Stipe Barun-za; Ljubo Velić-za; Robert Bagarić-za; Tihana Krželj-za; Mirko Pavić-za, Bože Pavić-za, Jozo Ćosić- nije glasao, Nediljko Rimac –nije glasao, Ivica Matković-nije glasao, Ilija Šljivić-za, Josip Perić-za, Ivan Krstanović-za, Ivan Milić-za, Marko Ursa-za, Jozo Sliško-za. (15 za 5 zastupnika nije glasovalo) 

Klub srba: Drago Puzigaća-protiv, Slaviša Mihajlović-za, Mile Marčeta-protiv.

Klub bošnjaka: Jasenko Tufekčić-suzdržan, Arif Kovačević-suzdržan.

Budući da u sva tri kluba Zakon o izvršavaju Proračuna nije dobio potrebnu većinu isti se upućuje  na Ustavni sud FBiH koji će donijeti konačnu odluku jeli Zakon o izvršavanju Proračun HBŽ za 2017. godinu spada u listu vitalnih nacionalnih interesa.  


Ad 4.

Ministrica Pravosuđa i Uprave obrazložila je zakon.

Predsjedatelj otvara raspravu. 

Zastupnik Branko Krišto imam nekoliko nejasnoća prva je članak 8 stavak 4 radi se o sukobu interesa o  imunitetu. Stavak četiri nije jasan znam da je to jezik pravnika ali zanima ga može li svjesno  pogrešno pravobranitelj odlučiti o predmetu koji košta npr. 2 milijuna županiju i da nitko ne odgovara? Postoji li ikakva mogućnost zaštite od nesavjesnog rada? Zatim članak 12 stavak 4 vezan za zastupanje općina i županije je ne jasan i ne logičan traži pojašnjenje i zanima ga koga osim županije i općina pravobranitelj može zastupati?  Traži pojašnjenje vezano za uvjete ta imenovanje posebno za stručnu spremu vezano za ECTS bodove odnosno prvi stupanj bolonjskog obrazovanja i 240 ECTS bodova-smatra kako je prvi ciklus bolonjskog obrazovanja VŠS i kako pravobranitelj ne može biti bez obzira na iskustvo osoba sa završenom VŠS. Članak 18 stavak 2 trajanje mandata, prema kojem se zamjenik županijskog  pravobranitelja imenuje bez ograničenja trajanja mandata. Uvijek ga je ističe strah kada se kaže bez ograničenja te u tom smislu traži odgovor. Članak 26 stavak 2 u kojem kaže županijski pravobranitelj nakon prestanka mandata može se bez javnog natječaja, a uz njegovu suglasnost imenovati zamjenikom, smatra kako na ovaj način gomilamo kadrove i za 20-tak godina možemo imati 5 zamjenika s neograničenim mandatom. I ponovo se spominje bijeli hljeb na godinu dana, ako će biti imenovan zamjenikom zašto onda „bijeli hljeb“? sve primjedbe vrijede i za općinskog pravobranitelja. Vezano za članak 29 stavak 2 broj drž. Službenika i namještenika utvrđuje se razmjerno broju pravobranitelja, zanima ga tko će to odrediti i što znači razmjerno? Mislim da broj mora biti decidiran i znati se tko određuje jeli Skupština ili Vlada ili po nekom Zakonu.  Te u članku 50 tarife stavak 1 znači li prema ovome da pravobranitelj neće nikada biti kažnjen dok za dobiveni slučaj može uz plaću još biti i nagrađen? Smatra kako javni službenik ne treba za svoj rad još dobivati i nagrade po tarifama odvjetnika. 

Zastupnica Tihana Krželj smatra kako donošenje ovakvog zakona znači puno za županiju. Imamo milijunske gubitke kao županija i puno ne riješeni slučajeva. Treba se u natječaju povesti računa o stručnosti i nepristranosti ove ekipe na čelu s pravobraniteljem. 

Ministrica je odgovorila na postavljena pitanja i nakon dostavljanja zaključka Skupštine razmotriti će zahtjeve.

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić predlaže zaključak da Java rasprava može trajati 30 dana. 

Predsjedatelj zatvara raspravu i daje Zaključak: Nacrt Zakona o pravobraniteljstvu može poslužiti kao dobar temelj za izradu Prijedloga Zakona uvažavajući sve prijedloga i primjedbe zastupnika i radnih tijela iznesene na raspravi. Točka dva o nacrtu zakona otvoriti će se javna rasprava koju će provesti i financirati Ministarstvo pravosuđa i uprave u roku od 60 dana. Točka tri o rezultatima javne rasprave podnijeti će se izvješće Skupštini, na glasovanje  te  konstatira kako je zaključak usvojen jednoglasno.  


Ad 5.


Dr. Ivan Cikojević obrazložio je Statut. 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić  ističe kako SDA izražava potporu Statutu i kako su zadovoljni dosada urađenim. 

Nema više prijavljenih.

Predsjedatelj daje Odluku o davanju suglasnosti na Statut Županijske bolnice „Dr fra. Mihovil Sučić“ Livno  na usvajanje i konstatira kako je usvojena jednoglasno. 


Ad 6.


Ravnatelj Zavoda dr. Ante Baković obrazložio je Rebalans Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu.

Predsjedatelj otvara raspravu, nema prijavljenih te daje Rebalans Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu na glasovanje i te konstatira da je  usvojen jednoglasno.


Ad 7.


Ravnatelj Zavoda dr. Ante Baković obrazložio je Odluku. 

Predsjedatelj otvara raspravu.

Zastupnik Ilija Šljivić postavlja pitanje zašto se donosi Odluka o privremenom financiranju, zašto je problem u tekućoj godini usvojiti financijski plan? Jer se svake godine donosi odluka o privremenom financiranjem. 

Nema više prijavljenih te predsjedatelj daje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 1.siječnja do 31.ožujka 2017.godine na glasovanje i konstatira kako je usvojena jednoglasno.Ad 8. 


Predlagatelj dr. Ante Baković obrazložio je prijedlog Odluke.

Predsjedatelj otvara raspravu, nema prijavljenih te daje prijedlog Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 1.siječnja do 31.ožujka 2017.godine na glasovanje i konstatira kako je usvojena. (17 za)


Ad 9.


Predlagatelj ispred Zavoda Marija Križanac obrazložila je Odluku.

Predsjedatelj otvara raspravu, nema prijavljenih te  Odluku o privremenom financiranju Županijskog zavoda za upošljavanje za razdoblje 1.siječnja do 31.ožujka 2017.godine daje na usvajanje i konstatira da je usvojena jednoglasno.Ad 10.

Ravnatelj dr. Ante Baković obrazložio je dokument.

Predsjedatelj otvara raspravu, nema prijavljenih te daje Prijedlog Dokumenta okvirnog Proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje 2017.-2019.godine na glasovanje i konstatira da je usvojen jednoglasno.

Ad 11.


Zamjenik Ministra Milan Mihaljević obrazložio je Zastupnicima prednacrt Zakona.

Predsjedatelj otvara raspravu, nema prijavljenih te daje Zaključak: Članak 1. Skupština HBŽ prihvaća mišljenje ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ i   Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata na nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici F BiH   te ga u predloženom obliku upućuje u daljnju proceduru. Članak 2. Mišljenje ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ i   Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata na nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici F BiH sastavni je dio ovog Zaključka, na glasovanje i konstatira kako je  Zaključak usvojen jednoglasno. Ad 12. 

Zastupnik Josip Mioč postavlja pitanje Ministarstvu  graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša: Prije pola godine je usvojen zakon gdje u članku 56 stoji da posebnim propisom Skupština županije će odrediti postupak i uvjete po kojima se može legalizirati dosadašnja bespravna gradnja, ako takva gradnja ne ugrožava opći javni interes. Problem je što donošenjem ovog zakona svi pojedinci i investitori koji žele graditi, a znamo da su naše zemljišne knjige u nesređenom stanju te smo u situaciji da onaj tko želi nešto legalizirati je u situaciji da ne može, zanima me radi li se na ovom aktu i kada će se biti gotov? Isto vezano za članak 100 koji govori da sve dosada započeto po starom zakonu prestaje važiti otežalo je ljudima te su se primjenom ovog Zakona našli u situaciji da ne mogu legalizirati niti jedan objekt. Traži odgovor od ministra kada će se donijeti akti vezani za ovu problematiku?

Ministar Hodžić odgovara kako su bili u dilemi ići sa odlukom ili sa zakonom odlučili su se na zakon čija radna verzija je u pripremi. Biti će upućena  općinama na očitovanje te će ići zakon vezan za legalizaciju. Vezano za zakon koji je donesen prije pola godine pokazati će se primjenom ako neke odredbe nisu dobre.

Zastupnik Šljivić postavlja pitanje ministru financija Stipanu Šarcu:  danas smo raspravljali o proračunu on je usvojen ali se glasalo po vitalnom nacionalnom interesu zanima me kako i na koji način će se u prva tri mjeseca financirati županija? Hoćemo li morati donositi odluku o privremenom financiranju ili postoji drugi način? Jer smo svjesni kako Ustavni sud neće donijeti odluku u roku od mjesec dana. 

Ministar Stipan Šarac odgovara kako je ministarstvo već poslalo upit prema federalnom ministarstvu financija vezan za primjenu proračuna za 2016. pošto u zakonu nije decidno navedeno tražili su njihovo očitovanje. Te je poslan upit mogu li se ikakva plaćanja vršiti iz 2016. S obzirom na sve događaje oko proračuna. Vezano za vitalni nacionalni interes nada se da će Ustavni sud ubrzo donijeti odluku. Ministarstvo neće vršiti plaćanja dok ne dobiju tumačenje i odgovor od Federalnog ministarstva. 

Zastupnik Ivan Krstanović postavlja pitanje predsjedniku Vlade Drašku Daliću i Ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivici Brešiću:  u zadnje vrijeme je aktualna situacija u ŠGD te me zanima jesu li u skladu s Zakonom proveden ove sve radnje, a na to me ponukao nacrt ugovor s poduzećem koje je spominjao g. Matković da će to poduzeće praviti industriju, a ovdje nitko s njim ne razgovara. Zanima me jedna stvar je se spominje veliki broj radnika, velike cifre investiranja, ... ali samo u primarnoj proizvodnji dok se dalje u prijedlogu Ugovora, za koji ne znam jeli potpisan, gdje će se to dalje prerađivati, što to ova županija dobiva ako nam dođe primarna prerada drveta koja će zatvoriti 30 malih pilana koje isto pilaju ali s većim brojem ljudi,  jer me nitko ne može uvjeriti kako će investitor sa zapada uložiti u ljude, a ne u tehnologiju, jer prema iznosima vidimo kako se dovodi visoka tehnologija i pila se zamislite milijun dužnih metara drveta koje mu je županija dužna osigurati. Radi javnosti koja ne zna da se pila metar kubni zanima me pojašnjenje ovog milijun dužnih metara jer metar dužni može bit 10 000 kubika, 100 000 kubika...? Razgovarao sam sa 13-14 kolega proteklih dana i ljude zanima koja je ovo mjera metar dužni jer ona u šumarstvu ne postoji. Jeli se ovo iza brda valja i i jeli ovo razlog što se neke stvari rade na prečac tražim odgovor jer i ja imam šansu prodati svoju pilanu pa da je ne bi obezvrijedio netko tko će doći ovdje. Te mi recite hoću li je prodavati danas ili ću čekati realizaciju ovog ugovora.

Tražim presjeke u šumarstvu vezane za konkretne ugovore te da se sva potraživanja ŠGD dostave zastupnicima.  Tražim iz razloga jer se ovdje priča kako je Finvest došao  ovdje i ostao dužan toliko i toliko, molio bi službe da ispitaju jer ja odgovorno tvrdim po svim parametrima prema kojima je Finvest ovdje radio da to nije dug od 12-13 milijuna koji je knjižen ili rasknjižen po novom Zakonu a ne po volji nekih ljudi jeli to stvar da je nama upropašteno 20-30 milijuna i sve Vlade i predsjednici i svi direktori su čisti. Po meni nisu jer je neko o ovome odlučivao i molio bih da se ovo dostavi na iduću sjednicu.


Zastupnik Mile Marčeta: Finvest kada je došao bio je registriran u Mostaru da bi ga kasnije prebacili ovamo.  Finvest je harao ovim prostorima i danas ima ljudi na određenim kotama koji raspoređuju čuvare, a imaju pilane ističe zbog ministra. Kada je u pitanju ovaj spomenutu ugovor sa ŠGD-om poštujem sve investitore ali bi volio odgovor od direktora jeli istina da 90 % ljudi ima potrebu za drvima i trupcima a oni se izvoze preko granice i u druge kantone iako naši ljudi to mogu platiti. Te vezano za sve moguće investitore i ovdje spomenute Nijemce jeli netko pitao Općine koje imaju svoje interes hoće li oni biti ugroženi. Jer mi moramo voditi računa o domaćoj proizvodnji i istu poticati. Hoće li se dogoditi ista situacija kao i s Finvestom i hoće li nam ostaviti dugove, jer u Drvaru ne postoji niti jedno poduzeće koje je bilo u državnom vlasništvu koje nije kupio Finvest-. Sada se prodaju na aukciji. 

Zastupnik Nedjeljko Rimac postavlja pitanje svim zastupnicima:  Još sam  pod dojmom pojedinačnog glasovanja za amandmane i mi katolici znamo 7 darova duha Svetog jedan od njih je znanje i zahvaljujem se svima koji su taj dar prihvatili uz moje obrazloženje jer sam se ogradio da nije politički, ali nisam znao da postoji dar duha Svetog potkožavanja. Jer oni koji imaju dar duha Svetoga a glasovali su protiv dali ih grize savjest? Dobar sam sa klerom i taj dar potkožavanje da se uvrsti u 8 dar duha Svetoga. 

Ivica Matković odgovara kako su netočne navedene informacije Ivana Krstanovića jer on nije spominjao ni doveo tog investitora o kojem g. Krstanović govori čiji je posao eko poljoprivreda, a spomenuti prijedlog ugovora koji spominjete znam da je odbijen obostrano, jer nije došlo do sporazuma. A prvo pitanje investitoru je bilo što je s malim pilanama  koji je odgovori da 1.1 dođu i potpišu ugovore koliko im treba šume koju ćemo im mi osigurati jer propada jer ne možemo napraviti putove kako bi do iste došli. Odgovara kako metar dužni postoji u drvnoj industriji i ako je netko napravio grešnu jasno je da se radi o metru kubnom.

Zastupnik Krstanović ističe kako je postavio konkretna pitanja i to ministru, a ne zastupniku Matkoviću.  Vezano za ugovor ako su moje indicije loše onda neka mi to odgovore. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić ističe kako je na dva sastanka sudjelovao vezano za navedene stvari, s kojim kapacitetima drvnih sortimenata mi raspolažemo te je naša politika što se tiče drvnoga sektora i šumarstva ta da ostaje sustav ŠGD na način na koji je organiziran, da ostaju količine predviđene šumsko-gospodarskim osnovama, sve pilane te sam osjetio od strane pregovarača da ne žele sudjelovati sa tako malim količinama. Po tom pitanju sve je bilo transparentno, nema ugovora i nema ničega iza kulisa. Vezano za investitore koje je spomenuo g. Matković razgovarali smo, ali nakon sastanka nije bilo više kontakata i na tome je završilo. 

Ministar Brešić odgovara zastupniku Krstanoviću kako nije imao prilike vidjeti spomenuti ugovor i ne mogu ga komentirati.  Ali svako dodatno radno mjesto ima podršku od ministarstva i Vlade. Domaći investitori su oni koji grade i ulažu. Osnivač ŠGD je Skupština koja preko povjerenika koji su predmet vitalnog nacionalnog interesa može doći do sve dokumentacije iz ŠGD-a, te financijska izvješća, spisak kupaca i dobavljača trebate tražiti od povjerenika koji vas zastupaju u strukturi upravljanja društva,. Ministarstvo jedino ugovor daje šumu na raspolaganje ŠGD-u. Te odgovara zastupniku Marčeti kako ministarstvo ni na koji način ne gospodari šumama niti ŠGD-om. 


 Sjednica završila s radom u 18:00 

Tonski zapis sastavni je dio zapisnika.