30.03.2017 08:57, Najave

 

XXI. sjednica Skupštine

Sjednica će se održati dana  07 .travnja 2017. godine (petak)  u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći 

DNEVNI   RED

1.Zapisnik s XIX. sjednice Skupštine koja je održana dana13. veljače 2017.godine  i zapisnik s XX.(V. izvanredne) sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 17.02.2017.godine, 

2.Prijedlog Zakona o Razvojnoj agenciji Hercegbosanske županije,

3.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu Hercegbosanske županije,

4.Nacrt Zakona o korištenju,upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada Hercegbosanske županije,

5.Mišljenje na nacrt Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine,

6.Mišljenje na Prednacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine,

7.Odluka o usvajanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017.godinu,

8.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017.godinu, 

9.Odluka o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017.godinu,

10.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Plana prihoda i rashoda za 2017.godinu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, 

11.Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.godine,

12.Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2017.godinu, 

13.Zastupnička pitanja.


      predsjedatelj  Skupštine

  Robert Bagarić