26.06.2017 10:59, Najave

 

XXIII. sjednica Skupštine

Za sjednicu se predlaže slijedeći 


DNEVNI   RED1.Zapisnik s XXI. sjednice Skupštine koja je održana dana 07. 04. 2017.godine  i zapisnik s XXII.(VI. izvanredne) sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 21.06.2017.godine, 

2.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Hercegbosanske županije,

3.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Hercegbosanske županije,

4.Odluka o odobravanju sredstava iz Proračuna HBŽ za 2017.godinu ,

5.Program rada Skupštine Hercegbosanske županije,

6.Informacija Ministarstva financija Hercegbosanske županije, 

7.Zastupnička pitanja.

      predsjedatelj  Skupštine

  Robert Bagarić