06.07.2016 12:51, Najave

 

XII. sjednica Skupštine

Temeljem članka 52. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ( « Narodne novine HBŽ «, broj 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08) predsjedatelj Skupštine Hercegbosanske županije  zakazuje XII. sjednicu Skupštine Hercegbosanske županije.

Sjednica će se održati dana 29. veljače2016. godine (ponedjeljak)  u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu.

Za sjednicu se predlaže slijedeći D N E V N I   R E D


1.Zapisnik sa X. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije održane06. studenog 2015. godine i XI. ( IV. izvanredne ) sjednice Skupštine održane 31. prosinca 2015.godine,

2.Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim pristojbama,

3.Prijedlog Zakona o građenju Hercegbosanske županije ,

4.Prijedlog Zakona o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti radnika rudnika ugljena u Hercegbosanskoj županiji,

5.Nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije,

6.Odluka o proglašenju djelatnosti odgoja i obrazovanja djece i mladeži s poteškoćama u razvoju od posebnog značaja za Hercegbosansku županiju,

7.Odluka o davanju suglasnosti na Master plan za uređenje prostora oko Buškog jezera,

8.Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Livno, 

9.Odluka o usvajanju Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2016. godinu,

10.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2016. godinu,

11.Nacrt strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016.-2020. godine,

12.Zastupnička pitanja.


predsjedatelj  Skupštine

Robert Bagarić