01.08.2017 08:59, Najave

 

XXIV. sjednica Skupštine

Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:


1. Zapisnik s XXIII. sjednice Skupštine koja je održana dana 03. 07. 2017.godine,

2. Prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada,

3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama Hercegbosanske županije,

4. Nacrt Zakona o zaštiti kulturno-povijesne baštine u Hercegbosanskoj županiji,

5. Nacrt Zakona o muzejima,

6. Nacrt Zakona o radu,

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Neovisnog odbora za izbor i reviziju,

8. Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za period od 1. siječnja 2016 godine do 31. prosinca 2016. godine,

9. Zastupnička pitanja

Predsjedatelj Skupštine

Robert Bagarić