RSS Zabilješke

Pitaj stručne službe

Stručna služba Skupštine Hercegbosanske županije za građane, medije, institucije, zastupnike i zainteresiranu javnost putem e-mail strucna.sluzba@skupstinahbz.com odgovara na upite vezane za sjednice Skupštine, radnih tijela, klubova zastupnika i kolegija Skupštine. Vaše odgovore pronađite ovdje.