RSS Zabilješke

Javni natječaji

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Javni natječaji, 18.09.2017 14:34

 

konkurentski-zahtjev-za-dostavu-ponuda Poziv za dostavljanje ponuda za adaptaciju i sanaciju fasade i dijela zgrade na katu Skupštine Hercegbosanske županije.

Javna nabava

Javni natječaji, 19.07.2016 14:17

 

javna-nabava Tenderska dokumentacija za nabavu motornog vozila otvoreni postupak javne nabave