06.07.2016 13:04, Održane sjednice

 

Zapisnik sa VII. sjednice Skupštine

        


Sjednicu je sazvao i njome predsjedao predsjedatelj Skupštine Stipo Pelivan.  Prozivkom je utvrđena nazočnost  24 zastupnika ( zastupnik Hikmet Hodžić ostao ministar u Vladi, a zastupnici Ilija Šljivić i Branko Ivković popisali izjavu o prihvaćanju svih zastupničkih prava i obveza), predsjedatelj Skupštine konstatira kako ima kvorum. 

Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija.

Predsjedatelj Skupštine predlaže slijedeći dnevni red :


1.Zapisnik s V. sjednice Skupštine  Hercegbosanske županije koja je održana 01.04.2015. godine i Zapisnik s VI.(III. izvanredne) sjednice  Skupštine koja je održana 16.04.2015. godine

2.Odluka o izboru stalnih radnih tijela  Skupštine  Hercegbosanske županije,

3.Odluka o izmjeni i dopuni  Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja  i zamjenike predsjedatelja Skupštine Hercegbosanske županije,

4.Odluka o razrješenju Vlade Hercegbosanske županije,

5.Odluka o potvrđivanju Vlade Hercegbosanske županije,

6.Zastupnička pitanja.


Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o predloženom dnevnom redu, nema prijavljenih, zatvara raspravu te predloženi dnevni red stavlja na glasovanje i  konstatira da je usvojen većinom glasova ( 23-za).


Ad1.


Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.

Zastupnik  Jozo Sliško ima primjedbu na zapisnik jer, kaže, nije navedeno sve u dijelu gdje on replicira zastupniku Tufekčiću, nije navedeno  da je rekao da je on ispred SDP-a  u Skupštini HBŽ  i da SDP stoji iza onoga što je on rekao, nije navedeno  da SDP nije bio u HBŽ  na vlasti niti on osobno. Ističe kako je u zapisniku to skučeno navedeno a moglo se to malo bolje prenijeti.

Nema više prijavljenih, predsjedatelj zaključuje raspravu te zapisnike s V.  i VI.  sjednice, uvažavajući  primjedbu zastupnika Sliške, stavlja na glasovanje i konstatira da su usvojeni većinom glasova ( 23-za).


Ad2.


Predsjedatelj Skupštine daje stanku od 15 minuta kako bi privremeno Povjerenstvo  za izbor i imenovanje pripremilo Odluku. 

Nakon stanke predsjednik privremenog Povjerenstva za izbor i imenovanje Stipe Barun je predložio slijedeću Odluku o izboru za stalna radna tijela Skupštine HBŽ:

Povjerenstvo za Ustav i poslovnik: Josip Mioč predsjednik, Drago Puzigaća član, Jasenko Tufekčić član, Branko Krišto član, Ilija Šljivić član, Mirko Pavić član i Marko Ursa član.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje: Branko Ivković predsjednik, Slaviša Mihajlović član, Arif Kovačević član, Stipe Barun član, Marko Ursa član, Stipo Pelivan član, Josip Perić član

Zakonodavno –pravno povjerenstvo: Jasenko Tufekčić predsjednik, Drago Puzigaća član, Ivica Matković član, Anita Batarilo član, Tihana Krželj član , Ivan Milić član, Mirko Pavić član .

Odbor za pravdu , opću upravu,  lokalnu samoupravu , ljudska prava i slobode: Ilija Šljivić predsjednik, Ljubo Velić član, Nediljko Rimac član, Jozo Sliško član, Ante Tadić član, Arif Kovačević član, Divna Rodić član.

Odbor za ekonomsku i financijsku politiku , denacionalizaciju i privatizaciju: Božo Pavić predsjednik, Anita Batarilo član, Mile Marčeta član, Nadija Karaosmanović član, Josip Perić član, Jozo Sliško član, Branko Ivković član.

Odbor za obrazovanje , kulturu ,šport i mlade: Ivan Krstanović predsjednik, Luka Krstanović član, Slaviša Mihajlović član, Maho Šehić član, Božo Pavić član, Jozo Ćosić član Josip Mioč član.

Odbor za poljoprivredu , vodoprivredu i šumarstvo: Ivan Milić predsjednik , Ljubo Velić član, Ilija Šljivić član, Ivan Krstanović član, Mile Marčeta član, Tihana Krželj član Stipe Barun član.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno - komunalnu politiku i infrastrukturu: Mile Marčeta predsjednik, Stipe Barun član, Ivica Matković član , Josip Petrović član, Nediljko Rimac član , Aiša Jarebica član.

Odbor za rad , zdravstvo , socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata : Branko Krišto predsjednik, Slaviša Mihajlović član, Ivan Milić član, Nediljko Rimac član, Ivica Matković član , Josip Perić član, Robert Bagarić član.

Odbor za zaštitu okoliša , javnog zdravlja i potrošača : Jozo Sliško predsjednik, Ljubo Velić član, Jozo Ćosić član, Ivan Krstanović član, Anita Batarilo član, Arif Kovačević član Miroslav Jaglica član

Odbor za jednakopravnost spolova : Jozo Ćosić predsjednik, Tihana Krželj član, Mirko Pavić član, Šerifa Đugum član, Dragan Damjanović član

Administrativno-pravno povjerenstvo : Stipo Pelivan predsjednik, Drago Puzigaća član, Jasenko Tufekčić član, Božo Pavić član, Marko Ursa član , Jozo Sliško član ,  Branko Ivković član.

Predsjedatelj Skupštine , otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu i Odluku o izboru stalnih radnih tijela Skupštine Hercegbosanske županije stavlja na glasovanje i konstatira da je ista usvojena (22-za).


Ad3.


Predsjedatelj Skupštine podsjeća kako je na zadnjoj sjednici Kluba hrvata  utvrđeno da član rukovodstva Skupštine ispred hrvatskog naroda, umjesto Stipe Pelvana, bude Robert Bagarić.

Predsjedatelj Skupštine daje stanku od 10 minuta kako bi se konstituiralo stalno Povjerenstvo za izbor i imenovanje te utvrdilo Odluku vezanu za ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine daje riječ predsjedniku Povjerenstva za izbor i imenovanje Branku Ivkoviću da obrazloži Odluku.

Predsjednik Povjerenstva Branko Ivković je obrazložio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja Skupštine  odnosno da umjesto imena Stipo Pelivan treba stajati ime Robert Bagarić.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu te Odluku o izmjeni Odluke  o potvrđivanju kandidata  za predsjedatelja  i zamjenika predsjedatelja  Skupštine HBŽ stavlja na glasovanje  i konstatira da je ista usvojena ( 24-za).

Predsjedatelj Skupštine daje stanku od 5 minuta kako bi novo rukovodstvo Skupštine izabralo predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja Skupštine te o istom izvijestili javnost.

Novi predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić je izvijestio kako je rukovodstvo Skupštine jednoglasno donijelo Odluku o izboru predsjedatelja  i zamjenika predsjedatelja  Skupštine  - predsjedatelj Skupštine HBŽ  je Robert Bagarić a zamjenici su Jasenko Tufekčić i Slaviša Mihajlović.


Ad4.


Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Branko Ivković je obrazložio ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih zatvara raspravu te Odluku o razrješenju stare Vlade HBŽ stavlja na glasovanje i konstatira da je ista dobila potreban broj glasova ( 24-za).


Ad5.

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Branko Ivković je obrazložio i ovu točku dnevnog reda.

Kandidat za predsjednika Vlade  HBŽ Draško Dalić je nazočne upoznao s imenima kandidata za ministre u Vladi HBŽ i to :

- ministar financija - Stipan Šarac diplomirani ekonomist, rođen1973., neoženjen  iz Tomislavgrada,

-ministar unutarnjih poslova – Darinko Mihaljević profesor politehnike iz Livna, rođen 1963., oženjen,  otac četvero djece,

- ministar gospodarstva – Aleksandar Štrbac , diplomirani inženjer šumarstva , rođen 1979. iz Drvara , neoženjen,

- ministar poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva – Ivica Brešić diplomirani ekonomist, rođen 1979. oženjen, otac dvoje djece, iz Livna,

- ministar znanosti , prosvjete ,kulture i sporta- Petra Galić , profesor povijesti i zemljopisa, rođen 1981., oženjen, otac troje djece,

- ministar graditeljstva , obnove , prostornog uređenja  i zaštite okoliša - Hikmet Hodžić, magistar znanosti , rođen 1957. , iz Livna,

- ministar rada , zdravstva, soc. skrbi i prognanih - Dragoslav Topić , magistar političkih znanosti , rođen 1981. oženjen, iz Sanskog Mosta,

- ministar pravosuđa  i uprave - Mirjana Stoisavljević- Petraković, diplomirani pravnik, rođena 1984. , udana , majka dvoje djece, iz Drvara.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Jozo Sliško smatra kako su zastupnici trebali biti bolje upoznati sa predloženim ministrima  jer zastupnici o pojedincima ne znaju gotovo ništa. Ističe da će glasovati za novu Vladu  HBŽ bez obzira na ovu zamjerku.

Zastupnik Jozo Ćosić ističe da će HDZ 1990 podržati novu Vladu. Pita predsjedatelja Skupštine  što je predsjedatelj po profesiji jer je ovo vrlo, kako kaže, odgovorna pozicija? 

Predsjedatelj  Skupštine je odmah odgovorio zastupniku Ćosiću da je on po struci profesor povijesti.

Nema više prijavljenih za raspravu, predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te Odluku o potvrđivanju Vlade Hercegbosanske županije stavlja na glasovanje i konstatira  da je ista jednoglasno usvojena (25- za).

Nakon glasovanja uslijedila je svečana prisega i potpisivanje prisege.

Predsjednik Vlade HBŽ Draško Dalić se obratio nazočnima, zahvalio se svima na ukazanom povjerenju. Između ostalog napominje kako će Vlada raditi na dobrobit svih stanovnika HBŽ neovisno o njihovoj nacionalnosti, vjeri, stranačkoj pripadnosti ili području na kojem žive. Radit će na rastu životnog standarda , smanjenju nezaposlenosti i zaustavljanju iseljavanja, otvoriti će rad Vlade javnosti, a tromu i ne učinkovitu administraciju reorganizirati  kako bi bila produktivnija. Smatra da se 23 mil. KM koja se izdvajaju za školstvo  može učinkovitije rasporediti. Posebnu pozornost  će posvetiti  borbi protiv kriminala i korupcije.

Navodi kako su poljoprivreda , prehrambena i drvna industrija, energetika i turizam gospodarske grane  na kojima će se graditi rast i razvoj. Osnovat će se Agencija za razvoj HBŽ  koja će privlačiti strane investicije, razvijati malo i srednje poduzetništvo, koristiti EU i drugi financijski fondovi... 

Ad6.


Zastupnik Ivan Krstanović ističe da je već pokrenuo inicijativu, ali je ponavlja, sredstva koja su izdvojena za poticanje malog i srednjeg poduzetništva  treba staviti kao revolving sredstva , znači da se  ne podijeli  po 5000 ili 10000 KM na 40 , 50 ili 100 poduzetnika kojima to neće ništa pomoći. Predlaže ministru gospodarstva i  predsjedniku Vlade  da se stvori temelj, da se sredstva stave na kreditiranje kako se to radi u našim susjednim županijama gdje su ti fondovi dosegli čak 4-5 mil. KM i smatra da je bolje kreditiranje uz minimalne ili bez kamata  nego samo podijeliti ta sredstva.


Sjednica završila u 14,35 sati.

Tonski zapis sastavni je dio Zapisnika