06.07.2016 13:46, Održane sjednice

 

Zapisnik sa IX. sjednice Skupštine

Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. Prozivkom zastupnika utvrđena je nazočnost svih 25 zastupnika.Predsjedatelj Skupštine konstatira kvorum. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija. Predsjedatelj Skupštine predlaže slijedeći dnevni red :


1.Zapisnik s VIII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije od 21.07.2015. godine,

2.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona 10,

3.Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10,

4.Nacrt Zakona o vodama Hercegbosanske županije,

5.Odluka o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta,

6.Zastupnička pitanja 


Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o predloženom dnevnom redu.

Ministar unutarnjih poslova Darinko Mihaljević predlaže povlačenje s dnevnog reda točaka 2. i 3. Iz, kako kaže, nekoliko razloga. Napominje kako se ova problematika tiče sigurnosti svih  nas i ovo zakonodavstvo koje govori o organizaciji sigurnosnih službi i policije u našoj županiji je bilo definirano Zakonom o unutarnjim poslovima i Zakonom o policijskim službenicima. Zakon o unutarnjim poslovima je doživio veliki broj izmjena i kao takav je teško primjenjiv, postoje izmjene i dopune koje su urađene po inicijativi Visokog predstavnika, te izmjene i dopune od strane Skupštine. Situacija se,kaže, i kod nas u zakonodavstvu promijenila donošenjem Zakona o policijskim službenicima mnogi dijelovi zakona o unutarnjim poslovima su postali neprimjenjivi. Sam status zakonskih propisa zahtjeva cjelovit pristup. Ova dva zakona se reflektiraju na cjelokupno stanje u županiji,  i u slučaju kada bismo usvajali djelomična rješenja ne bi bili toliko korisni. Ministar iz navedenih razloga predlaže povlačenje ovih izmjena i dopuna Zakona kako bi u normalnoj proceduri tijekom četvrtog kvartala donijeli cjelovita zakonska rješenja koja će biti primjenjiva.  Nema više prijavljenih, predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te predlože slijedeći dnevni red:

1.Zapisnik sa VIII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije od 21.07.2015. godine,

2.Nacrt Zakona o vodama Hercegbosanske županije

3.Odluka o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta,

4.Zastupnička pitanja

Isti stavlja na glasovanje i konstatira da je isti usvojen ( 23-za).


Ad 1.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, nema prijavljenih, zatvara raspravu te Zapisnik s VIII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije od 21.srpnja2015. godine stavlja na glasovanje i konstatira da je isti usvojen ( 23 –za).


Ad 2.


Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić obrazložio je ovu točku dnevnog reda. Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu

Zastupnik Ivan Krstanović postavlja pitanje ministru te ističe kako je u većina poduzeća u županiji prije par mjeseci bila Federalna inspekcija koja je naložila donošenje suglasnosti po pitanju voda, te su svi u roku od 30 dana morali po njihovom nalogu podnijeti zahtjeve za dobivanje suglasnosti, zanima ga hoće li iz tog razloga opet novac poduzeća završiti u Federalnom proračunu jer ovaj zakon nije donesen na vrijeme. 

Zastupnik Ivan Milić ističe članak 74. stavak 11. u kojem piše kako ministar pravilnik donosi sam, naglašava kako se  jednoj osobi  ne može dopustiti raspolaganje svim sredstvima, smatra kako to nije dobro te kao predsjednik skupštinskog povjerenstva za poljoprivredu i kao zastupnik traži povlačenje ove točke. 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović je pohvalio resornog ministra za donošenje ovog Zakona, ima ističe informaciju od ministra kako su poslani upiti lokalnim zajednicama kako bi se one očitovale o ovom zakonu, podržava takvu inicijativu, uz napomenu kako bi se trebala povesti i javna rasprava te bi i općinska vijeća na ovaj zakon trebala donijeti svoje zaključke, jer ih na to obvezuje Zakon o principima lokalne samouprave Federacije BiH, te Europska povelja o pravima lokalne samouprave. Smatra kako bi se sve općine trebale aktivno uključiti u javnu raspravu pri donošenju ovog zakona, posebno iz razloga jer ovaj zakon predviđa prenošenje nadležnosti sa općina na razinu županije kada je riječ o upravljanju vodama. Treba preciznije definirati prikupljanje naknada i kasnije rashodovanje istih. Ima nekih paradoksa-općine su vlasnici vodnih objekata, a njihovo financiranje treba uraditi županija te, ističe,kako oni u čijem su vlasništvu trebaju upravljati sa financiranjem i izgradnjom tih objekata. 

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić pojašnjava kako bi najsretniji bio da je ovaj zakon donesen prije 5-6 godina, jer bi omogućio županiji upravljanje resursom koji ima po Ustavu. Vodne naknade se godinama uplaćuju na proračun onoga tko je donio zakon i dobro bi bilo da je isti urađen davno, međutim sada je prilika definirati to zakonom i ostvariti prihode kazao je ministar. Ističe kako je općinskim vijećima na vrijeme poslan materijal, ali žalosti činjenica kako nisu dali velike odgovore, primjedbe ili sugestije,  ističe razgovarati će sa svim načelnicima općina kako bi eventualno mogli nacrt zakona popraviti jer ima se još prostora kako bi taj dio regulirali. Što se tiče  javne rasprave ona bi otegnula proceduru te smatra kako treba poštovati proceduru i intervenirati na nacrtu onako kako  zainteresirane strane budu tražile. Što se tiče članka 74. ovdje  se govori o ovlasti i zadatku Vlade,  ministar će predlagati program koji će usvajati Vlada i na temelju njega će se utrošiti sredstva koja se prihoduju po pojedinim stavkama ovog zakona. Nema više prijavljenih, predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te predlaže slijedeći Zaključak : Nacrt zakona o vodama Hercegbosanske županije može poslužiti kao dobar temelj za izradu Zakona uvažavajući sve primjedbe i prijedloge zastupnika i radnog tijela iznesenih na raspravi, Zaključak stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojen ( 23-za).

Ad 2.


Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dragoslav Topić je obrazložio Odluku o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta,

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Jozo Ćosić ističe kako u  Odluci o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta,treba pogledati jezični kontekst i provjeriti jeli to točno jer ovako imamo drugačiji kontekst. U Članku 4. stavak 1. predlaže umjesto naknade od jedne godine isplatu naknade tri godine. U stavku 3. predlaže promjenu isplate umjesto 300,00 KM-isplatu 1000,00 KM, smatra kako su potrebe djeteta daleko veće od ovih 300,00 KM te jezično pojasniti dio odluke vezan za blizance ili više rođene djece.

Zastupnik Ivan Milić naglašava kako bi volio da je ovo iskorak koji bi imao veze sa natalitetnom politikom, a ne socijalom. Ovo su skromni iznosi, a djece je sve manje i manje. Općina Tomislavgrad je napravila iskorak i povisila naknade na 200 KM, a rođeno je oko 100 djece. Smatra kako je ovo skromno i treba ići povećanje. Druga odluka je loše izbalansirana i pravi se raskorak između uposlene i neuposlene majke. Neuposlena ima 100 KM, a uposlena punu plaću trebalo bi ih bar malo izjednačiti, jer su uposlene svakako u prednosti. Preduvjet da ste uposleni mjesec dana prije mogućnosti ostvarivanja naknade ističe otvara prostor za manipulaciju. Smatra kako je sama Odluka skromna, i ističe kako je  treba izbalansirati između uposlenih i neuposlenih. 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović pohvalio je Vladu i ministra zbog Odluke, koja je stimulativna, ističe kako trebamo razumjeti vrijeme u kojem se nalazimo, teška je situacija u županiji, federaciji i državi, te smatra kako je i ovaj mali pomak jako bitan u situaciji kada je jako nizak natalitet a bračni parovi odlaze. Odgovara zastupniku Miliću kako ne može tražiti izjednačavanje majki koje ne rade i onih koje rade, jer se za one koje rade doprinose uplaćuju njihovi poslodavci i planirani su u proračunima, dok majkama koje ne rade direktno uplaćuje ministarstvo. 

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dragoslav Topić, ističe kako je na zastupnicima prilikom rebalansa-ako ga bude ili prijedloga proračuna za 2016. naći sredstva i povećati sa sadašnjih milijun KM na dva ili tri milijuna, te naglašava kako će oni tada u hitnom postupku promijeniti odluku. Naglašava kako je od svih županija u Federaciji naša Vlada jedna od rijetkih koja isplaćuje redovno ove naknade. Znamo kako je iznos skroman, ali nažalost više sredstava nema. Ističe kako će ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih na bolji način  informirati roditelje o njihovim pravima vezanim za naknade iz odluka, uraditi će brošuru i na taj način omogućiti, isti dan kada dijete bude upisano u matičnu knjigu rođenih, informacije o ovoj odluci. Što se tiče tehničkih stvari o kojima je govorio zastupnik Ćosić jasno je što su blizanci, trojke i sl. te smatra kako se u tom djelu ne treba mijenjati Odluka. 

Nema više prijavljenih,  predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te Odluku o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama stavlja na glasovanje i konstatira kako je ista usvojena. (21-za, 2- suzdržan), zatim Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta,stavlja na glasovanje i konstatira da je i ova Odluka usvojena.  (22- za, 2- suzdržan).


Ad 4.

Zastupnik Drago Puzigaća pita  predsjedatelja Skupštine, Predsjednika Vlade i Vladu Hercegbosanske županije i Ministra financija :

1.Planiraju se radovi u Skupštini, znači da ima financijskih sredstva, pitam zašto se ne plaćaju povjerenstva, kolegiji i putni troškovi zastupnicima već nekoliko mjeseci iako je to zakonska obveza? Tko će biti odgovoran kad dođe do tužbe, a već se unaprijed zna kako će biti presuđeno na štetu proračuna županije, ali sa daleko većim iznosima kao što su troškovi suda, zatezna kamata itd. Ukoliko izvršna vlast ne poštuje odluke zakonodavnog tijela, pitam  tko će biti odgovoran za to?

Zastupnik Josip Perić postavlja pitanje Agenciji za privatizaciju, Vladi HBŽ, Ministarstvu unutarnjih poslova i županijskom tužiteljstvu:

1.Čuo sam kako je riješeno pitanje privatizacije robne kuće u Tomislavgradu, međutim ubrzo dolazi druga informacija kako je prodaja propala, a radnje koje su prethodile cijelom postupku nisu bile u skladu sa Zakonom. Zanima me prava istina, te tko je i kako utjecao na propadanje ovog tendera?

Te upućuje pitanje ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa: 

2.Činjenica je kako se s ovih prostora u zadnjih nekoliko godina iselio priličan broj mladih ljudi a najbolji pokazatelj toga je broj upisanih učenika u osnovne i srednje škole. Zanima me od kada ste Vi ministar koliko djece je upisano po Općinama i ukupno u  Županiji? Koliko je djelatnika bilo po školama po godinama za koje vrijede i upisi jer se stječe dojam kako je svakim danom sve manje djece a sve više prosvjetnih djelatnika ? Po kojim pedagoškim standardima se radi u našoj županiji  i koliko ukupno uposlenih ima  u sektoru školstva u ministarstvu? Koliko je djelatnika primljeno nanovo, koja im je školska sprema i po mogućnosti ime i prezime?

Zastupnik Ivan Krstanović postavlja pitanje Vladi HBŽ:

1.Što je s poduzećima koja su u stečaju i likvidaciji, a veliki su dužnici prema proračunu. Hoće li Vlada prihodovati ono što joj pripada? Postavljam pitanje po molbi radnika drvne industrije Šujica koji su u stečaju i privatna su tvrtka i znam kako se može reći da je to stvar Suda. Smatram kako Vlada ima informacije,  zanima me na koji način se  kod nas imenuju stečajni upravitelji jer oni obično dođu s nekih drugih terena i po meni ne izgledaju kao stečajni upravitelji nego upravitelji likvidacija. Stečajni upravitelj po stečajnom zakonu prvo bi trebao namiriti sve povjerioce i pokrenuti ono što je u stečaju, ali ja ne znam ni jednu firmu u koju su došli stečajni upravitelji koji su probali nešto pokrenuti, nego dolaze likvidirati, imovina se rasprodaje i podmiruju se elita koja to vodi, te na kraju firme bez traga nestanu.  

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović  postavlja pitanje županijskom tužiteljstvu/glavnom tužitelju:

1.Kakve aktivnosti je kantonalno tužilaštvo preduzelo povodom počinjenog krivičnog djela iz člana 363, stav 1. i  stav 2. Krivičnog zakona F BiH, s obzirom na to da  je došlo do neovlaštenog posjedovanja ili ugrožavanja javnog reda putem radio stanice koja ilegalno emitira  program na području Drvara već skoro dva mjeseca suprotno propisima Regulatorne agencije za komunikacije koja je konstatovala da radio stanica koja emituje svoj signal na frekvenciji 107,1 nema dozvolu za rad izdatu od RAKa te vlasniku ilegalne radio stanice čiji je  identitet utvrđen dostavila rješenje o obustavi rada  bez prava i mogućnosti žalbe jer se radi o grubom kršenju njihovih  propisa i povredi Krivicnog zakona F BIH , član 363,stav 1 i stav 2. Da li je povodom toga Kantonalno tužilastvo pokrenulo postupak i procesuiralo predmet jer je na osnovu utvrđenih fakata jasno da se radi o povredi Krivicnog zakona FBiHj er se radi o posjedovanju radio stanice ,suprotno propisima o sistemu veza i bez propisanog odobrenja, a prilikom  emitovanja korišten je huškački govor i govor koji očito poziva i podstiče na nasilje i time dovodi do ugrožavanja javnog reda i mira i da li je Kantonalno tužilaštvo zahtjevalo oduzimanje opreme nelagalne radio stanice na području Drvara.

U prilog Vam dostavljam i izvod iz Krivicnog  zakona FBiH, clan 363.


„Član 363.

 Neovlašteno posjedovanje ili ugrožavanje javnog reda putem radio ili televizijske stanice

 (1) Tko protivno propisima o sustavu veza posjeduje radio ili televizijsku stanicu ili radio i televizijsku stanicu koristi bez propisanog odobrenja, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. 

(2) Tko grubo kršeći standarde profesionalnog ponašanja medija i novinara, koristi huškački ili govor mržnje ili govor koji očito poziva ili potiče na nasilje, narodnosne ili etničke sukobe i time dovede do ugrožavanja javnog reda ili mira, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović  postavlja pitanje i ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ:

1. Kakve aktivnosti je resorno ministarstvo preduzelo povodom počinjenog krivičnog djela iz člana 363, stav 1.i 2. Krivičnog zakona  FBiH, odnosno neovlaštenog posjedovanja ili ugrožavanja javnog reda putem radio stanice, koja ilegalno emituje program na području Drvara već skoro dva mjeseca suprotno propisima Regulatorne agencije za komunikacije koja je konstatovala da radio stanica koja emituje svoj signal na frekvenciji 107,1 MHZ nema dozvolu za rad izdatu od RAKa te vlasniku ilegalne radio stanice čiji je  identitet utvrđen dostavila rješenje o obustavi rada bez prava i mogucnosti žalbe jer se radi o grubom kršenju njihovih propisa i povredi Krivičnog zakona F BIH, člana 363, stav 1 i stav 2. Da li je povodom toga ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 pokrenulo postupak pred kantonalnim tužilaštvom jer je na osnovu utvrđenih fakata jasno da se radi o povredi Krivičnog zakona F BiH. Zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović Ističe kako su građani Drvara već dva mjeseca  izvrgnuti verbalnom nasilju. Ono što žalosti je način na koji pojedini mediji predstavljaju ovaj ilegalni radio te prave heroja i borca protiv korumpiranosti gospodina koji je vlasnik, dok je isti više puta osuđivan i zatvaran. Takva osoba se predstavlja kao crni bombarder i priča o borbi protiv kriminala i korupcije. Svakodnevne emisije koje se vode na tom radiju su usmjerene ne samo protiv funkcionara, nego kako ističe i protiv običnih građana koji žive u Drvaru. Crni bombarder i njegovi sljedbenici su bili toliko slobodni te su objavljivali čak i na internetu, slikali se sa crnim čarapama i u crnim majicama…na taj način ističe šalju jasnu poruku svim građanima Drvara kako je trend crnih čarapa sa samo vidljivim očima sad popularan i treba se pratiti, paralelno sa uvredama svakodnevno su ministri, zastupnici, predsjednik općine i općinskog vijeća izloženi agresivnim napadima te su svi uplašeni za osobnu sigurnost. Sve je počela ističe kada je sa predsjednikom općine g. Lukačem sudjelovao u emisiji na lokalnom radiju te su progovorili o sigurnosnoj situaciji u Drvaru. Drvar je postao „sigurna kuća“ za kriminalce iz Republike Hrvatske i Republike Srpske. Moli nadležne funkcionare, te Skupštinu uključivanje u zaustavljanje ovih problema. 

Zastupnik Josip Mioč postavlja pitanje ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Upravi za šumarstvo i ŠGD „HB šume „ d.o.o. Kupres : 

1.U posljednje vrijeme sve su češće krađe privatnih šuma, po mojim informacijama šumari koji  upravljaju tim i koji bi trebali štititi imovinu unatoč tome što znaju ili imaju dojave ne poduzimaju ono što bi trebali. Molim podatke o broju prijava po pitanju krađa privatnih šuma i tko je sankcioniran? 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Jasenko Tufekčić postavlja pitanje ministarstvu unutarnjih poslova i županijskom tužiteljstvu:

1.Tražim informaciju o napadu na džamiju u Omerovićima, zanima me što je MUP uradio po tom pitanju i što je upućeno prema županijskom tužiteljstvu?

Zastupnik Ivan Milić postavlja pitanje ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

1. Agencija za Jadranski sliv uzima dobar dio naknade od našeg jezera, pitam jesmo li kao županija zastupljeni u Nadzornim odborima ili nekako drugačije osim ovog ureda i jednog zaposlenika, koliki prihod ostvaruju i koliko sredstava vraćaju u Županiju? 

2. Što se tiče Fonda okoliša pitam koliko smo sredstava bili u stanju povući i koliko smo do sada povukli s obzirom da prihode uzimaju na našem području? 

3.U prošlih pet godina koliki su bili prihodi i kako su dijeljena sredstva od vodoprivrede koja uzima županija? Koji su projekti rađeni i u kolikim iznosima? 

Zastupnik Jozo Ćosić postavlja pitanje ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ:

1.Što se dogodilo protekli tjedan i iz kojih razloga su  s dnevnog reda IX. sjednice Skupštine povučeni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona 10. i prijedlog Zakona o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10. ?

Zastupnik Mile Marčeta postavlja pitanje Vladi HBŽ:

1.Zašto nitko nije mogao intervenirati kada su bili problemi požara u Drvaru? Treba se preduzeti nešto kako bi ove opštine dobile sredstva za pomoć u gašenju požara. 

Ističe i  to kako je u Drvaru od 1997 do danas bilo je puno orkestriranih napada  te se boji kao je ovaj zadnji napad nastavak pritiska na povratnike, kako je ovo netko dobro platio i čudi se kako MUP i tužiteljstvo  nije reagiralo dva mjeseca.  

Zastupnik Branko Krišto reagira na  izjavu zastupnika Marčete,  jer je evidentno kako za probleme o kojima govori optužuje Hrvate. Čudi se kako nitko ne reagira na ovo, pita se na temelju čega je zaključio da su za napad odgovorni Hrvati  i ne može se kako naglašava  načuditi ovoj izjavi. Shvaća kako je to veliki problem koji treba riješiti ali bez ikakve potvrde optužiti Hrvate u najmanju ruku je neozbiljno i ne dopustivo. Traži od predsjedatelja da ubuduće ne dozvoljava rasprave na ovoj točci dnevnog reda jer su ovo zastupnička pitanja. Naglašava kako svatko ima pravo dati izjavu ali ovo je, kaže, prešlo sve granice. 

Zastupnik Mile Marčeta replicira zastupniku Krišti, ističe kako nije optužio Hrvatski narod jer ovaj čovjek je Srbin, te mu  ni na kraj pameti nije optuživanje Hrvata, ali sigurno je kako postoje kriminalne grupe o kojima  je govorio. 

Zastupnik Ivica Matković ističe kako napad na džamiju u Tomislavgradu, crni bombarder i sl. imaju uspjeha u svom radu jer su nas sviju, kako kaže, uspjeli uvući u ovakve priče. Poslije ovih radnji najveći ceh plaćaju Hrvati jer smo mi najbrojniji narod u Županiji i poslije ovakvih priča, kako je u Tomislavgradu nesiguran Bošnjački narod, a Drvaru Srpski… te ako to malo uvežemo,stvori se takva loša atmosfera i ako se tako prikaže onda možete misliti tko će doći u našu županiju i pokrenuti posao. Ovakve rasprave se trebaju, kaže, izbaciti iz politike, ovo je  posao MUP-ai neka oni pronađu počinitelje i kazne.


Sjednica završila u 13,40 sati.

Tonski zapis sastavni je dio Zapisnika