06.07.2016 13:49, Održane sjednice

 

Zapisnik sa XI. sjednice Skupštine


Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. Prozivkom zastupnika utvrđena je nazočnost 23 zastupnika (zastupnici Stipe Barun i Jozo Ćosić opravdali izostanak). Predsjedatelj Skupštine konstatira kvorum.

Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija. 

Prije počeka sjednice zastupnici su minutom šutnje iskazali počast preminulom bivšem ministru Stipi Baraću. 

Predsjedatelj Skupštine je, iz razloga jer Kolegij nije usuglasio dnevni red,predložio slijedeći dnevni red:

1.Prijedlog Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu,

2.Prijedlog Zakon o izvršavanju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu,

3.Odluka o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine,

4.Odluka o davanju suglasnosti na Rebalans Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015. godinu, 

5.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku u izvršenju Rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015. godinu, 

6.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o dnevnom redu:

Zastupnik Nedjeljko Rimac naglašava kako ne postoji dogovor Kolegija i vidljivo je kako postoje problemi. Zastupnici nisu dobili materijale, a pročitani dnevni red je vrlo bitan za županiju, smatra kako se ne može raspravljati o nečemu za što se nisu pripremili, naglašava ne podržavanje dnevnog reda, a dodatni razlog je i ne prenošenje sjednice na radiju jer  „tehnički razlozi“, kaže, nisu izlika. 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Jasenko Tufekčić ističe kako nije podržao održavanje sjednice iz razloga što, kako kaže, netko pokušava ubrzati tempo rada Skupštine, a bez materijala i na ovaj način ne može se raditi i glasovati te ako se danas ne usvoje ove odluke neće stati život u županiji. U ime SDA predlaže odgađanje sjednice. Pojašnjava da rukovodstvo i Kolegij moraju odraditi svoj dio posla: utvrdi dnevni red i dostavi materijale kako bi se moglo kvalitetno raspravljati. 

Predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te  prijedlog zamjenika predsjedatelja Skupštine Jasenka Tufekčića stavlja na glasovanje te konstatira kako prijedlog nije dobio potreban broj glasova (6-za). 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Jasenko Tufekčić ističe kako zastupnici SDA napuštaju sjednicu Skupštine.

Predsjedatelj Skupštine predloženi dnevni red stavlja na glasovanje i konstatira kako je isti usvojen (16 – za, 3 - protiv i 2- suzdržan).

Predsjedatelj Skupštine daje stanku od 20 min. kako bi se mogli podijeliti materijali. 

Nakon stanke zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović ističe da nakon napuštanja jednog konstitutivnog naroda u Skupštini evidentno je da neke stvari ne funkcioniraju, činjenica je kako su predsjedatelj Skupštine i Klub HDZ BiH uputili inicijativu za održavanje današnje sjednice iako nije bilo konsenzus unutar održavanja dvije sjednice  Kolegija, SNSD je odlučio saslušati predsjednika, predlagače i Kolegij. Oko dnevnog reda na međustranačkim dogovorima parlamentarne većine nije se uspio dogovoriti dnevni red, te su inzistirali na održavanju sjednice Kolegija prije sjednice Skupštine jer su željeli čuti i ostale stranke. Unutar SNSD-a, kaže, imali smo nedoumicu trebamo li preuzeti odgovornost jer nije usvojen proračun i naglašava kako je odgovornost na svima, ministar financija nas je informirao kako  proračun nije napravljen iz tehničkih razloga, a mi moramo odlučiti jeli to dovoljan razlog. Ističe, glasovali smo za dnevni red kako bi čuli od premijera i ministara zašto danas treba podržati izvanrednu sjednicu. Ne podržavamo odluku SDA o napuštanju sjednice jer, ističe, teško je usvajati ovako bitne odluka bez predstavnika jednog naroda . Za njega je bitno jeli koalicija stabilna i može li rješavati probleme nego današnja sjednica te informira zastupnike kako je koalicija jedinstvena, razgovara se i pokušava dogovoriti. 

Zastupnik  Drago Puzigaća u ime Kluba Srba traži stanku od 10 minuta.

Nakon stanke zastupnik Drago Puzigaća je obrazložio kako je stanku zatražio jer su zatečeni stavom SDA odnosno jednog konstitutivnog naroda, odlučili su saslušati argumente za izvanrednu sjednicu međutim vidi se, kaže,  kako mnoge stvari ne funkcioniraju. Napuštanjem SDA odnosno kluba Bošnjaka mišljenja smo, naglašava, kako je besmisleno nastaviti sjednicu jer bi to značilo preglasavanje te smatram kako se sjednica treba prekinuti, a ukoliko se nastavi istu ćemo napustiti.

Zastupnik Stipo Pelivan u ime Kluba Hrvata traži stanku.

Predsjedatelj Skupštine daje stanku od 10 minuta.

Nakon stanke zastupnik Pelivan pojasnio je kako je Klub Hrvata većinom glasova odlučio o nastavku sjednice Skupštine. 

Ad 1.


Ministar financija Stipan Šarac je obrazložio Rebalans proračuna. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Josip Perić naglašava kako se ne slaže s načinom na koji je ova sjednica zakazana, materijali su dostavljeni u tijeku sjednice i, kaže, ne bi ih bilo korektno komentirati ako ih ne mogu ni pročitati. Dva konstitutivna naroda su napustila sjednicu, te iz svih tih razloga zastupnici HNL-a će biti, kako kaže, suzdržani. Nema više prijavljenih, predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te prijedlog Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu stavlja na glasovanje i konstatira kako je isti usvojen (15-za, 2- suzdržan).


Ad 2.


Ministar financija Stipan Šarac je ukratko obrazložio prijedlog Zakona o izvršavanju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu i prijedlog Zakona o izvršavanju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu stavlja na glasovanje i konstatira kako je isti dobio potreban broj glasova (15-za, 2-suzdržan).Ad 3.


Ministar financija Stipan Šarac je obrazložio Odluku o privremenom financiranju.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Jozo Sliško naglašava kako se ne treba ponovo čekati istek tri mjeseca kako bi se usvojio proračun, a dogodili se ponovo usvajanje odluke o privremenom financiranju ističe kako je neće podržati. 

Nema više prijavljenih za raspravu, predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te Odluku o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine stavlja na glasovanje i konstatira kako je ista usvojena (15-za, 2-suzdržan).


Ad 4.


Ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ Ante Baković je obrazložio ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nama prijavljenih, zatvara raspravu te Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015. godinu stavlja na glasovanje i konstatira kako je ista usvojena (15-za, 2-suzdržan).


Ad 5. 


Ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ Ante Baković je obrazložio ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu te Odluku odavanju suglasnosti na Odluku u izvršenju Rebalansa Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015. godinu stavljana glasovanje i  konstatira kako je ista usvojena (15-za, 2-suzdržan).


Ad 6.


Ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ Ante Baković je obrazložio i ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine stavlja na glasovanje i konstatira kako je ista dobila potreban broj glasova (15-za, 2-suzdržan).


Sjednica završila u 13,20 sati.

Tonski zapis sastavni je dio Zapisnika