06.07.2016 13:50, Održane sjednice

 

Zapisnik sa XII. sjednice Skupštine


Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. Prozivkom je utvrđena je nazočnost 23 zastupnika (Branko Krišto i Slaviša Mihajlović opravdali izostanak).  Predsjedatelj Skupštine konstatira kvorum. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija. Predsjedatelj Skupštine predlaže slijedeći dnevni red:


D N E V N I   R E D


1.Zapisnik sa X. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije održane06. studenog 2015. godine i XI. ( IV. izvanredne ) sjednice Skupštine održane 31. prosinca 2015.godine,

2.Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim pristojbama,

3.Prijedlog Zakona o građenju Hercegbosanske županije ,

4.Prijedlog Zakona o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti radnika rudnika ugljena u Hercegbosanskoj županiji,

5.Nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije,

6.Odluka o proglašenju djelatnosti odgoja i obrazovanja djece i mladeži s poteškoćama u razvoju od posebnog značaja za Hercegbosansku županiju,

7.Odluka o davanju suglasnosti na Master plan za uređenje prostora oko Buškog jezera,

8.Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Livno, 

9.Odluka o usvajanju Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2016. godinu,

10.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2016. godinu,

11.Nacrt strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016.-2020. godine,

12.Zastupnička pitanja.
Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o predloženom dnevnom redu. 

Ministrica pravosuđa i uprave Mirjana Stojsavljević-Petrakovićpredlaže da se o Zakonu o dopunama Zakona o sudskim pristojbama raspravlja u formi prijedloga jer su ispunjeni uvjeti iz članka 139.Poslovnika Skupštine, jer, kaže, ukoliko se radi o dopunama koje nisu složene one se mogu  izravno predložiti u formi prijedloga što je Vlada i učinila, poštujući odredbe člana 20. Poslovnika o radu Vlade. Ovdje se radi o tehničkom provođenju Zakona o nasljeđivanju Federacije, što predstavlja dio pozitivnih propisa FBiH, te je neophodno usuglasiti naš Zakon, istaknula je ministrica.

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dragoslav Topić pojašnjava kako je Zakon o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti radnika rudnika ugljena u Hercegbosanskoj županiji potrebno donijeti kako bi se mogao primijeniti Zakon o financijskoj konsolidaciji rudnika u FBiH koji regulira dospjele, a ne uplaćene obveze, a i zbog problema u kojima se nalazi rudnik Tušnica i  velikog broja sudskih tužbi,isti treba što žurnije usvojiti te predlaže usvajanje ovog Zakona po skraćenom postupku jer nije, smatra, potrebno gubiti vrijeme kroz redovnu proceduru. Naglašava kako je ovaj Zakon dobio pozitivno mišljenje Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa i Ureda za zakonodavstvo. 

Zastupnik Nediljko Rimac traži pojašnjenje zašto se sjednica ne prenosi na radiju. Smatra kako razlog da se prenosi Općinsko vijeće Tomislavgrada nije opravdanje za ne prenošenje. Inzistira na emitiranju sjednice Skupštine na svim medijima na prostoru HBŽ. 

Predsjedatelj Skupštine odgovara kako je Općina osnivač radio Tomislavgrada i oni su dužni prenositi sjednice OV te da će sjednica Skupštine biti re-emitirana nakon sjednice OV Tomislavgrad.

Zastupnik Nediljko Rimac traži izjašnjavanje Skupštine o generalnoj situaciji u HBŽ koja je, naglašava, katastrofalna, svake nedjelja odlaze puni autobusi mladih, te po tom pitanju traži održavanje tematske sjednice. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić se slaže kako puno stvari u našoj županiji nije onakvo kako bi željela većina, ali podsjeća g. Rimca kako je bio na vlasti 10-tak godina i imao je šansu sa svojim partnerima tada napravi neke stvari koje se nakon 20-tak godina postojanja županije tek danas rade. Teško je očekivati gospodarski razvoj, ako nemamo strateških dokumenata, ako nemamo prostorni plan razvoja, koji je ističe u završnoj fazi i ubrzo će se pojaviti u Skupštini. Traži od zastupnika Rimca i ostalih zastupnika da zajednički pomognu u pokretanju investicija. Očekivati za sedam mjeseci sve promjene nije realno, ali mi ćemo učiniti sve da budemo efikasniji i bolji nego dosadašnje Vlade. Naglašava spremnost za tematsku sjednicu. 

Zastupnik Rimac replicira kako je sve iznio iz razloga što je bio predsjednik Skupštine, predsjednik Vlade i zna političke relacije te osobno nije nikoga dotaknuo. Ovoj Vladi je dao podršku te i predsjedniku Vlade također, no, zastupnik smatra, da je on tu istu podršku trebao istu ne bi dobio. Kod vas se misli iz jedne glave-ne iz svoje, kazao je Rimac, vaša politička opcija je mene smijenila i najavila med i mlijeko ali ja to ne vidim.

Zastupnik Jozo Sliško smatra kako se u dnevnom redu treba naći prostora za problem bruceloze, jer na ovim prostorima vlada panika i o tome se mora raspravljati. 

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić odgovara zastupniku Sliški kako se od početaka sumnje na pojavu ove bolesti reagiralo s županijskim inspektorom i odobrila su se sredstva za  poduzimanje svih potrebnih koraka. Nema razloga za širenje panike te će danas imati sastanak i poduzeti potrebne korake. 

Zastupnik Sliško replicira kako je glavni županijski inspektor izjavio upravo ono što on govori te smatra kako ministar treba objasniti građanima ukoliko smatra da nema razloga panici.

Nema više prijavljenih za raspravu,zaključuje raspravu te prijedlog zastupnika Sliške o proširenju dnevnog reda, a vezano za brucelozu, stavlja na glasovanje i konstatira kako prijedlog nije prošao (3-za). Predsjedatelj Skupštine  predloženi dnevni red stavlja na glasovanje te konstatira kako je isti usvojen većinom glasova ( 15-za, 3-suzdržan). Predsjedatelj naglašava vezano za prijedlog zastupnika Rimca, kako se za sljedeći Kolegij trebaju pripremiti materijali za tematsku sjednicu s čim se zastupnik složio.

 Ad 1.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, nema prijavljenih, zatvara raspravu te Zapisnik sa X. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije održane 06. studenog 2015. godine i XI. ( IV. izvanredne ) sjednice Skupštine održane 31. prosinca 2015.godine, stavlja na glasovanje, te konstatira kako je usvojen (21- za, 1- suzdržan). 


Ad 2. 

Ministrica pravosuđa i uprave Mirjana Stojsavljević-Peterković obrazložila je Zakon o dopuni Zakona o sudskim pristojbama. Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara te Zakon o dopuni Zakona o sudskim pristojbama stavlja na glasovanje i konstatira da je isti usvojen ( 20-za). 

Ad 3. 

Ministar  graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hikmet Hodžić zastupnicima je obrazložio ovu točku dnevnog reda. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Marko Ursa ističe kako prema članku 45. u kojem stoji: dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole smatra se izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik i nositelj prava građenja na građevinskoj čestici.- Ističe to zbog procedure kad se prvo treba izvaditi posjedovni list koji se vadi u katastru, ali vam treba i ZK izvadak kako bi gradili. Ja sam, kaže, imao problem prije 10 godina, imao sam posjedovni list i u katastru je sve bilo uredu međutim ZK izvadak nisam mogao dobiti iz razloga što su 1957. godine knjige izgorjele. Takvih slučajeva ima od 220-270, ja sam prvi koji je sudski dobio mogućnost građenja i tražim od ministra objašnjenje što se može učiniti vezano za ovaj problem. 

Zastupnik Josip Mioč se osvrnuo na  opći dio stavak 27/5 koji govori o potkrovlju i gdje piše da nadograđivanje može biti do 1,40 metara, zastupnik smatra kako je mogla visina biti veća. U Hrvatskoj je najmanja propisana 1,50 metara. U članku 26.  vezano za stručni ispit gdje stoji kako inženjeri koji obavljaju poslove projektiranja, kontrole projekata, građenje, poslove nad nadzorom građenja, održavanje građevine te građevinski inspektor moraju imati položen stručni ispit propisan posebnim zakonom, ističe kako je ovo ne dorečeno i pita jeli se odnosi na stručni ispit koji se polaže na državnoj razini? Osvrnuo se i na članak 56. koji govori o bespravnoj gradnji, ističe posebnim propisima Skupštine županije određuje se ova materija, a ne spominje se lokalna razina te bi možda trebalo i to ugraditi u Zakon. 

Zastupnik Nediljko Rimac ističe kako podržava Zakon, ali se trebaju donijeti i podzakonski akti, naglašava članak 75. uklanjanje građevina te ističe problem iseljenih kuća koje su uništene, urušavaju se, a nitko o njima ne brine to predstavlja opasnost za ostale ljude. Pita kome se i na koji način obratiti u takvim slučajevima, ako vlasnika nema i nije provedena procedura o nasljeđivanju. 

Ministar Hodžić smatra kako se ovdje ne radi o amandmanima  nego više o zastupničkim pitanjima. Odgovara zastupniku Mioču kako će se članak vezan za stručne ispite nadograditi, jer Zakon ne može detaljno definirati sve oblasti. Legalizacija je i u drugim županijama regulirana posebnim propisom. 

Zastupnik Ursa replicira kako je mogao uputiti amandmane, ali nije siguran što bi time dobio. Samo, ističe, upozoravamna problem koji postoji 60. godina i ovo je savjet kako bi se to riješilo.

Nema više prijavljenih za raspravu, predsjedatelj zaključuje raspravu te  Zakon o građenju stavlja na glasovanje i konstatira kako je isti usvojen ( 23-za). 

Ad 4.

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dragoslav Topić je obrazložio ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Nediljko Rimac podržava sve aktivnosti vezane za rješavanje statusa zaposlenih u rudniku. Naglašava kako se možda mogla ubrzati dinamika rješavanja. Zanima ga zašto Zakon nema kaznenih odredbi?! Ovaj rudnik je u velikim problemima i to datira od davno, rudarska pravila se znaju, ali ovdje se nisu poštivala i divim se ljudima koji na takav način rade eksploataciju kovina jer riskiraju život. Lignit koji se eksploatira u Livnu i transportira preko 50 kilometara zbog kalorične moći i sumpora koji sadrži čisti je gubitak. To je niz nagomilanih problema. Pokušavao sam riješiti probleme na sve načine, ali najveći problem je bio u tadašnjem rukovodstvu, jer kada smo trebali dobit obavijesti od njih o ukupnom stanju zaduženosti nikada nam uprava nije odgovorila na upite, kazao je Rimac. Ti radnici su danas sirotinja, kada dođu na liječenje, a nemaju zdravstvenu knjižicu, kažem im kako ću ih liječiti o svojem trošku.  Ovdje u Zakonu piše dogovor između rukovodstva i zavoda, a današnji direktor je u Njemačkoj. Kako će se to riješiti? Pozdravlja ističe dobru namjeru, ali boji se da će ostati samo na pokušaju. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić ističe kako su prema Zakonu o konsolidaciji rudnika ugljena u FBiH morali iznaći zakonsko rješenje za ovaj problem. Vlada HBŽ je upravo iz tih razloga donijela ova zakonska rješenja kojima su dugovanja nastala u međuvremenu odgodili za 2018. godinu. Vlada će preuzeti podmirivanje obveza kako bi svi zaposlenici rudnika imali pristup zdravstvenim uslugama. Upoznat sam sa svim aktivnostima prethodnih Vlada i zahvaljujem na svim poduzetima aktivnostima, ovim putem želim istaknuti kako sam obavio razgovore sa zaposlenicima te zainteresiranim strankama. Nedavno sam održao sastanak sa tvrtkom iz FBiH, ali rudnik u trenutnim kapacitetima ne može transportirati ni već eksploatirano, a kamo li vršiti novu eksploataciju. Ističe kako je zakonska obveza Elektroprivrede HZHB i  Elektroprivrede BiH u vrijeme donošenja zakona bila preuzeti sve rudnike na području Federacije. Elektroprivreda HZHB još to nije učinila iz razloga jer je našla alibi kako ne postoji termoelektrana. Moramo biti jasni i reći kako je to zakonska obveza elektroprivrede HZHB kako bi ispoštovali članak 4. i preuzeli rudnik, jer postoji interes za lignit te traži načine za rješavanje problema. 

Zastupnik Rimac replicira kako su g. Marić tada generalni direktor HZHB, predstavnik rudnika g. Barać, gđa. Janja Krivić pravnica i g. Matić sudjelovali na sastanku u Livnu tako da je upoznat s obvezama elektroprivrede, ali oni tada nisu imali interesa za preuzimanje. Tada su ističe  bile druge političke okolnosti, a sada je problem barem politički riješen. Podržavam sve kako bi se ovaj problem riješio i svi zastupnici trebaju pomoći u rješavanju ovog ogromnog problema.

Zastupnik Ilija Šljivić ističe zadovoljstvo što se ovaj zakon našao na sjednici Skupštine i što je usklađen sa Federalnim koji je polučio dobre rezultate i pomogao rudnicima u FBiH. Očekuje kako će se pozitivni trend nastavi i u Livnu. Smatra kako će zakon biti dobar ako pomogne onima kojima  je namijenjen. Zanima ga kako se planira plaćanje obveza kad ni djelatnici nemaju plaću. Hoće li to raditi županija, zavod ili netko treći ?! Postavlja pitanje jeli radnici trebaju platiti zdravstveno osiguranje za period kada nisu primali plaću i nisu koristili zdravstveno osiguranje? Kakva je situacija sa rudnikom i kolika je mogućnost postavi ga na „zdrave noge“ ili se mora ići u stečajni postupak? Ovo značajno poduzeće i za nas i za 60 zaposlenika i njihovih obitelji, kazao je Šljivić.

Zastupnik Josip Perić pita kakva je perspektiva rudnika i u kakvom je stanju, jeli objektivno i realno očekivati poslovanje na pozitivnoj nuli? Apsolutno sam za pomoć tim ljudima te imate moju podršku u rješavanju problema, rekao je zastupnik. Dug za uplatu za zdravstveno osiguranje je čak veći nego dug za mirovinsko, svjedoci smo kako u određenom periodu ti djelatnici nisu mogli ni potvrditi zdravstvenu iskaznicu. Moj stav je da se ni jednom djelatniku ne smije uskratiti zdravstvena usluga, poslodavac mora plaćati, a prilikom stečaja zavod bi se iz stečajne mase naplatio, ali to pravo ima samo ako je taj isti zavod za zdravstveno osiguranje omogućavao zdravstvene usluge zaposlenicima. Po meni je nelogično da netko ko nije koristio usluge i nije mogao potvrditi zdravstvenu iskaznicu sada plaća. Radnika se ne može kažnjavati zato što poslodavac ne izvršava svoje obveze. 

Zastupnik Jozo Sliško ističe kako se ovo pitanje godinama povlači, uvijek se obećava rješavanje problema. Međutim ovog puta mislim da Vlada nije šarolika, na HDZ BiH i SDA je odgovornost rješavanja problema. Svi ćemo to podržati, ali nemojte da ljudi ponovo budu prevareni, naglasio je Sliško.

Zastupnik Ivica Matković smatra ako radnik ne može ostvariti pravo na liječenje zbog ne uplaćenih zdravstvenih usluga, zašto plaćati ono što nije korišteno. Mi znamo kako poduzeća na kraju plate osiguranja i to uz kamatu koja nije mala. S tom kamatom imamo nešto što nije logično- liječimo radnika koji ima poslodavca, koji nije platio danas, ali će platiti sutra jer dolazi u situaciju stečaja te će morati jednom platiti. Postavlja se pitanje tko zabrani radniku liječenje kada znamo da će se platiti. Ne možemo kazniti i radnika i poslodavca. Vezano za kazneno gonjenje trebali bi raditi analizu, jer kada je donesen zakon o konsolidaciji, direktor rudnika se oglušio, to je bila prilika za rješenje problema samo se trebalo raditi. Oni su trebali dostaviti Elektroprivredi HZHB izviješće o dugovima nakon čega bi se uradila konsolidacija, ali nije jer nikada nisu dobili izvještaj. Ni županije nije učinila ništa jer nisu kontrolirali menadžment poduzeća. Ovdje je problem što ne pratimo ono bitno. Federacija je uplatila mirovinsko i to uredno, a mi? Gdje su sredstva koja je Federacija uplaćivala na blokirani račun? 

Predsjednik Vlade Draško Dalić ističe kako je njegov prethodnik BrankoIvković poduzimao odgovarajuće aktivnosti, razgovarao sa upravom elektroprivrede HZHB, dogovoren je program sanacije gdje bi se iskazalo trenutno stanje i prijedlog mjera kako izići iz te situacije. Međutim u posljednjem trenutku bivša uprava rudnika na čelu s g. Krešićem počela je povezivati problem rudnika s izgradnjom termoelektrane nakon čega je nestalo volje za rješavanjem situacije u rudniku, iako je to zakonska obveza elektroprivrede. Naglašava kako se ovim zakonom treba dobiti na vremenu kako bi se riješili problemi rudnika u suradnji s elektroprivredom HZHB te ističe kako je tražena pomoć i od elektroprivrede BiH. Slaže se s  zastupnikom Perićem kako se ljudima koji ne konzumiraju prava ne može ni naplatiti, ali se u ovoj fazi to ne može tako tretirati. U razdoblju do 1.1.2018. godine Vlada će preuzeti obvezu uplate doprinosa za zdravstveno  osiguranje. Nadamo se kako ćemo do tada riješiti problem, a ponavlja kako je radnicima obećao rješenje do proljeća. Ako se elektroprivreda HZHB ne uključi u rješavanje problema ne vidi drugog načina osim stečaja. To su ističe dvije varijante koje postoje. Očekuje kako će elektroprivreda shvatiti ove probleme, uključiti se i riješiti ih. Rudnik ima perspektivu, nisu veliki izdatci za aktivaciju rada nakon što se riješe ove financijske dubioze. 

Nema više prijavljenih, predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu teZakon o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti radnika rudnika ugljena u Hercegbosanskoj županiji stavlja na glasovanje i i konstatira kako je zakon usvojen ( 21-za).

Ad 5.

Ministar gospodarstva Aleksandar Štrbac obrazložio je Nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih te predlaže slijedeći Zaključak: Nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti može poslužiti kao dobar temelj za izradu prijedloga Zakona uvažavajući sve primjedbe i prijedloge radnog tijela i zastupnika iznesene na raspravi,isti stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojen ( 21-za). 

Ad 6. 

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Petar Galić je obrazložio ovu točku dnevnog reda. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Josip Perić ističe kako će podržati ovu Odluku. Zanima ga zašto na popisu plaća nema imena ravnatelja i čistačice te jesu li ova prikazana primanja projekcija ili su oni već zaposleni.

Zastupnica Tihana Krželj ističe kako je skrb o djeci s posebnim potrebama vrlo bitna stavka. Ovim putem želi skrenuti pažnju na problem-što nakon školovanja s tom djecom, treba  ozbiljno razmisliti na koji način im pomoći. 

Ministar Galić odgovara kako se slaže s aktivnijim uključenjem u rad i zbrinjavanje djece s posebnim potrebama nakon školovanja. Zastupniku Periću odgovara kako centar nema čistačicu, a ravnatelj je trenutno v.d ravnatelj koji volontira u centru i nema primanja.  

Nema više prijavljenih, predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu i Odluku o proglašenju djelatnosti odgoja i obrazovanja djece i mladeži s poteškoćama u razvoju od posebnog značaja za Hercegbosansku županiju stavlja na glasovanje te konstatira kako je usvojena (20-za). 

Ad 7.

Ministar gospodarstva Aleksandar Štrbac je ukratko obrazložio ovu točku dnevnog reda te je s prezentacijom nastavio Ante Sladoja predstavnik uprave Delminija d.o.o. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Ivica Matković smatra kako je plan dobar, 155 milijuna eura investicija je koja je i u Americi velika, te u načelu podržava inicijativu, ali ga zanima na kako je rađen idejni projekt s čim je uspoređen kada, kaže, nemamo prostornog plana, kada nije riješen urbanizam i ne znamo jeli se ovo poklapa s nečim ili je u suprotnosti. Spominje se napušteni kamenolom, ali on nije napušten on funkcionira, ne kritizira investitore nego vlast jer su oni razlog što nema više ovakvih inicijativa. Upitno je što se od ovog može realizirati te napominje kako je hitno donijeti prostorni i urbanistički plan kako bi se ovakve investicije pokrenule.  

Zastupnik Ilija Šljivić ističe kako je kad je dobio materijale mislio kako je ovo opet rasprodaja i kupovanje „mačka u vreći“ ali nakon prezentacije zaključio je kako se radi o ozbiljnom projektu i nada se kako će biti realiziran. Ovaj plan se uklapa i u problematiku turizma tj, zakona koji je danas usvojen i ističe nadu kako će se njime pospješiti razvoj turizma. 

Nema više prijavljenih,predsjedatelj zaključuje raspravu te Odluku o davanju suglasnosti na Master plan za uređenje prostora oko Buškog jezera stavlja na glasovanje i konstatira kako je ista usvojena (22-za). 

Ad 8.

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dragoslav Topić je ukratko obrazložio ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara te Odluku o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Livno, stavlja na glasovanje i konstatira kako je ista usvojena (20-za).

Ad 9.

Ravnatelj Županijskog Zavoda za zapošljavanje Ante Omazićje obrazložio ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Nediljko Rimac postavlja upit vezan za povećanje naknade za topli obrok, smatra kako je ta stavka povećana zbog novog upošljavanja. Vezano za ugovorene usluge i druge posebne usluge zanima ga pojašnjenje koje su to usluge. Stavka za nabavku vozila i rekonstrukciju je povećana te analizirajući cjelokupnu situaciju u županiji protiv toga jete ponavlja kako se na pošten natječaj može zapošljavati, ali ako će se primati uhljebi nije za to. 

Ravnatelj Omazić odgovara zastupniku Rimcu vezano za kapitalne izdatke- U Tomislavgradu imamo ured s 34 metra kvadratna i sigurno je najlošiji ured ne u županiji nego čak i u Federaciji. Ova stavka je planirana i prošlu godinu ali nije realizirana, ove godine jedina mogućnost za realizaciju javlja se ako dobijemo sredstva od Hercegovačke banke. Vezano za vozilo i prije je bilo planiramo i ne znamo hoće li se stavka realizirati ove godine. Ugovorne usluge su vezane za novi program evidencije ne uposlenih osoba jer dosadašnji program koji je radio Federalni zavod sa tvrtkom iz Tuzle je falsificiran. Ugovorne usluge se odnose i na program rizničnog poslovanja gdje se plaća i održavanje. Topli obrok je izračunat temeljem tri nova djelatnika.

Nema više prijavljenih, predsjedatelj zatvara raspravu te Odluku o usvajanju Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2016. Godinu stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojena (17-za i 2-protiv).

Ad 10.

Ravnatelj Županijskog Zavoda za zapošljavanje Ante Omazić je obrazložio ovu točku dnevnog reda.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara te Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Županijskog zavoda za upošljavanje za 2016. godinu, stavlja na glasovanje i konstatira da je ista usvojena (17 -za i 2- protiv)

Ad 11. 

Ministar gospodarstva Aleksandar Štrbac zastupnicima je obrazložio Nacrt strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016.-2020. godine.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Nediljko Rimac ističe kako su ovo spisi dobrih želja, ali uvodni dio nam ne ide u prilog. Demografska kretanja, pokazatelji razvoja, podrška poslovanju ništa nam ne ide u prilog. Poticaji u gospodarstvu su uredu ako se otvore radna mjesta, ako ne onda im se treba oduzeti. Analiza uvoza i izvoza: što mi uvozimo, a što izvozimo? Uvozimo ističe svašta, a ne izvozimo ništa. Pojašnjava: industrije nemamo, rudarstvo čuli smo, šume još nešto i rade,  turizam-raspala se turistička zajednica… Kod predlaganja mjera moramo biti realni, ali moramo zaustaviti ovu „bijelu kugu“  jer sve što vrijedi odlazi nam vani. Mi ne možemo to zaustaviti, ali par natječaja koji bi korektno uradili to bi ulilo nadu kako će onaj tko čeka doći na red. Jer ovako nema izlaza nego otići. Traži tematsku sjednicu. 

Zastupnik Branko Ivković smatra kako je ovo davno trebalo biti na klupama zastupnika te onda u uvodnom djelu ovakve brojke koje imamo ne bi bile deprimirajuće. Dobro je što smo došli u fazu da raspravljamo o ovom dokumentu i on nam može poslužiti kao preduvjeti za izlazak iz ovog „crnila“. Puno toga se u strategiji neće moći učiniti u četiri godine, ali nam treba biti poticaj da realiziramo ovaj dokument i poboljšamo kvalitetu života u županiji.

Zastupnica Tihana Krželj pohvaljuje strategiju i napominje kako je krajnje vrijeme poduzeti određene korake za pomak u čitavoj županiji. Trebamo pomoći investitorima i omogućiti im ulaganje, izraditi projekte na međunarodnoj suradnji zaštite voda kako je to uradila i općina Ljubuški. O šumama trebamo voditi posebnu brigu i smatra kako bi dobro bilo da u našoj županiji radimo i finalne proizvode. Poljoprivredu trebamo urediti, poticati kako bi se zaštitili naši poljoprivredni proizvodi. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić poziva sve građane i zastupnike da se aktivno uključe u izradu strategije. Ovo je planski dokument koji će u budućnosti omogućiti da dođemo do  sredstava iz nekih drugih fondova-prekogranična suradnja i svi drugi vidovi suradnje. Mi zbog malog proračuna ne možemo temeljiti gospodarski razvoj. Ističe kako se u komunikaciji s investitorima uvijek polazi od strategija jer ako ih nema teško je očekivati ulazak investitora. Mi trebamo kroz dokumente, analize i studije omogućiti njihovo djelovanje. 

Nema više prijavljenih, predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te  stavlja slijedeći Zaključak : Nacrt strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016.-2020. godine, može poslužiti kao dobar temelj za izradu prijedloga Strategije uvažavajući sve primjedbe i prijedloge zastupnika iznesene na raspravi, na glasovanje i konstatira kako je isti dobio potreban broj glasova ( 20-za). 

Ad 12. 

Zastupnik Jozo Sliško pita ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa  :

1.Osluškujem mišljenje građana i  zanima me što je s djecom koja autobusima dolaze u srednju školu, dovezu ih do autobusne stanice i odatle đaci idu pješice do srednjih škola, pitam, ima li načina da autobusni prijevoznik djecu doveze do škola kada je nevrijeme u pitanju?

Zastupnik Stipo Pelivan postavlja dva  pitanje predsjedniku Vlade i Vladi HBŽ:

1.Koliki je broj učenika u osnovnim i srednjim školama pojedinačno po školama u općinama? 2.Koliki su troškovi za plaće i materijalni troškovi pojedinačno za osnovne i srednje škole po općinama? Vlada svake godine dodjeljuje određena sredstva za razvoj za obrazovanje za poljoprivredu i ostalo, tražim dostavu tih sredstava po općinama i po primateljima tih sredstava?

Zastupnik Nedjeljko Rimac  postavlja pitanje predsjedniku Vlade i i predsjedatelju Skupštine 1.Koliko je savjetnika primljeno od imenovanja ove vlade u Vladu, Skupštinu i Ministarstva, koja je stručna sprema savjetnika, mjesto odakle dolaze i datum kad su primljeni?  To me zanima iz razloga zbog bivšeg ministra Filipa Zrne kojemu nedostaju još dvije godine do mirovine, a danas je na ulici. Bio je zapovjednik Kupreške brigade kad se oslobađao Kupres, s pozicije braniteljskih udruga to nije u redu, ako bilo tko zna za bilo kakve zapreke u ljudskom, braniteljskom ili moralnom obliku ja ću odustati, ali smatram da je zaslužio da mu se pomogne i kao čovjek i kao ministar, a i kao branitelj. 

Postavlja pitanje predsjedniku Vlade, ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i ŠGD „HB šume“ d.o.o. Kupres:  

1.Što je s trogodišnjim ugovorima za drvno- prerađivače, ljudi su ozbiljno uložili, kupili opremu jedina sigurnost su im ti višegodišnji ugovori?

Zastupnik Ilija Šljivić postavlja pitanje vezano za problem elektrifikacije općine Glamoč u pojedinim selima, naime u Glamoču od sela Skucani preko Karlovca i Dimija, sela Dolac i Dragići i druga sela, tu se ljudi bave poljoprivredom i marljivo rade ali već 21 godinu nemaju struje i to im stvara strahovite probleme, veliki broj ljudi se bavi proizvodnjom sira koji se izvozi pa bih iskoristio priliku i postavio ovo pitanje, kako bi se utvrdila mogućnost postoji li neka međunarodna  tvrtka koja se bavi elektrifikacijom sela i pomoglo se tim ljudima. Moja je želje da ti ljudi vide ne svjetlo na kraju tunela nego svjetlo u svojim domovima.

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Jasenko Tufekčić odgovara zastupniku Šljiviću što se tiče elektrifikacije sela u Glamoču na tome se radi dugo, prije par dana državna ministrica za izbjegla i raseljena lica boravila je u Glamoču i potpisala određene sporazume s Glamočkom općinom te se očekuje struja u ovim selima. Ovih dana će u Glamoču boraviti potpredsjednica FBiH s resornim ministrima u sklopu rješavanja problema elektrifikacije.

Zastupnik Šljivić je zadovoljan odgovorom i odustaje od pitanja.

Zastupnik Ivan Milić ponavlja pitanje vezano za agenciju za privatizaciju te  postavlja pitanja predsjedniku Vlade i ministru gospodarstva :

1.Tražim efekte privatizacije tabelarno od početka privatizacije pa do danas?  Javni poziv za poticaje, koji je bio prošle godine, izazvao je veliko nezadovoljstvo. 

2.Tražim da mi dostavite tekst natječaja , javni poziv kad je objavljen, koliko je trajao i gdje je bio objavljen, sastav povjerenstva i zapisnik sa otvaranja pristiglih prijava? Opaska premijeru za ovaj natječaj - na stranici Vlade i ureda za informiranje ovaj natječaj nije moguće pronaći, ni rezultate, ni natječaj. 

Zastupnik Jozo Ćosić  postavlja pitanje ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva :

1.Na Kupresu je održana konferencija o budućnosti šumarstva na  kojoj se okupila sva politička elita, ali tu nisu bili oni koji rade u šumama, imam par prijatelja inženjera šumarstva koji rade u ŠGD ali nisu pozvani, ne kao predavači ili izlagači nego nisu mogli sudjelovati ni u publici. Pitam, zašto nisu sudjelovali oni na toj konferenciji, zašto im nije upućen poziv?Plašim se kako važni i ugledni političari nisu prepoznali naše resurse u šumama, to je još jedino poduzeće gdje ima novca i da ga na taj način ne pokušavaju izvući. Ako im je stalo do budućnosti šumarstva zašto im nije toliko stalo do budućnosti rudnika Tušnica i zašto o tome ne raspravljaju?! Budućnosti šumarstva će biti, ako imalo budemo o tome vodili računa.

2.Jeste li upoznati da je nedavno djelatnik HT uzeo ogromnu otpremninu, mislim oko 30. 000,00 KM, te se u roku od samo nekoliko dana zaposlio u ŠGD odnosno iz jedne državne firme prešao je u drugu u roku od para dana, a imamo obitelji u kojima ne radi nitko? Zastupnik Jozo Ćosić postavlja pitanje Ministru unutarnjih poslova : 

1.Moram iznijeti činjenice kako bi pitanje imalo smisla. 12.12.2014. godine bio je izbor zastupnika za Dom naroda FBiH, tada dva zastupnika HDZ 1990 Mirko i Božo Pavić glasaju za kandidate iz HDZ BiH naše najveće rivale na izborima. Međutim ne bi bilo sporno ništa možda da se radi o političkom obraćenju, no 02.02.2015. Mirko Pavić je primljen u ŠGD i nakon samo dva mjeseca status u šumama je zamrznuo tj. 31.03. i počinje raditi u Skupštini HBŽ. Ove činjenice daju mi za pravo da posumnjam kako su zastupnici možda ucijenjeni ili  kupljeni, ne mogu govoriti jer ne znam. Stoga, pozivam ministra i sve nadležne institucije da se pozabave ovim pitanjem. Naglašavam, ovo podsjeća na aferu Papak koja se već dugo raspravlja u Narodnoj skupštini RS-a te smatram kako ovo treba raspraviti i u našim redovima. Sjednica završila u 15,30 sati.

Tonski zapis sastavni je dio Zapisnika