06.07.2016 13:53, Održane sjednice

 

Zapisnik sa XIII. sjednice Skupštine

Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. Prozivkom je utvrđena je nazočnost 22 zastupnika (zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlović i zastupnici Branko Ivkovići Božo Pavić opravdali izostanak). Predsjedatelj Skupštine konstatira kvorum. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija. 

Predsjedatelj Skupštine predlaže slijedeći dnevni red:


1.Zapisnik s  XII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije održane 29.veljače 2016. godine,

2.Prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2016.godinu,

3.Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2016.godinu,

4.Odluka o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu,

5.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu,

6.Zastupnička pitanja.


Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o predloženom dnevnom redu. 

Zastupnik Jozo Sliško ističe kako nije korektno ići odmah s prijedlogom Proračuna, jer se zastupnicima i javnosti nije dopustila rasprava o nacrtu.

Nema više prijavljenih pa predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu, te predloženi dnevni red stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojen (19-za i 1-suzdržan).

Ad 1.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, nema prijavljenih, zatvara raspravu te  Zapisnik s  XII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije održane 29.veljače 2016. godine, stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojen (18-za).

Ad 2.

Ministar financija Stipan Šarac obrazložio je prijedlog Proračuna. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Nedjeljko Rimac ističe kako odbijanje amandmana pokazuje kako nije bitno što je u amandmanu nego tko ga podnosi. Zamjera Vladi i Skupštini što su zastupnici kada se donosila Odluka o privremenom financiranju imali pola sata za izjašnjavanje. Kaže kako nisu imali vremena ni proučiti ni informirati se o Odluci već su dovedeni pred gotov čin, bio je protiv takvog načina usvajanja, sada se ista priča događa s proračunom-uskratila se mogućnost rasprave na nacrtu koji je  osnova za kvalitetan prijedlog. Iz tog razloga će biti suzdržan, kaže. Traži pojašnjenje vezano za upit Federalnom ministarstvu financija koji  je poslan 17.03.2016 i uvidom u dostavljeni prijedlog proračuna konstatiralo se kako prihodi iznose 70 333 372,00 km a planirani rashodi 65 milijuna i dobilo se pozitivno mišljenje, a ovdje imamo ukupne prihode od 75 milijuna? U projekciji proračuna postoje parametri na koji način se radi proračun, ali ovaj planirani proračun je realno oko 70 milijuna, a mi svjesno s ovih 5 milijuna planiramo nova zaduživanja razlog je očito planiranje novih „uhljeba“. Nezadovoljan je i raspodjelom sredstava prema zdravstvenim institucijama i braniteljima. 

Zastupnik Jozo Sliško ističe kako je uložio tri amandmana kojima je mislio ukazati na bitne stvari i trebali su biti uvaženi. Prvi amandman se odnosi na populaciju branitelja, ali onih koji su otpušteni 1995. godine i nitko o njima ne vodi brigu. Tražio je 500 000,00 KM kako bi im se za početak nešto omogućilo i priznalo se da su zapostavljeni. Drugi amandman se odnosi na cestu ispod Kongore tzv. zaobilaznicu što je bio i uvjet podržavanja vlasti. Očekuje kako će se ove godine odraditi bar zemljani radovi. Treći amandman se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju gdje nije odvojen ni milijun KM, očekuje povećanje barem za pola milijuna KM. Ističe kako zna da mora glasati za Proračun zbog stanovništva, ali nije korektno na ovakav način ga usvajati. 

Zastupnik Ivica Matković ističe kako proračun nije donijet u skladu sa zakonom te se donosi u zadnji čas bez ikakve potrebe. Ovakav proračun je mogao biti usvojen i krajem prošle godine i dobili bi isto što i sada. Zaključuje kako je proračun donijelo 10-15 ljudi, to nije dobro jer oni na ovaj način direktno utječu na građane županije. Proračun se trebao usvajati u redovnoj proceduri. Naglašava kako se proračun sastoji od poreza, te svi građani unose sredstva u proračuna, ne mogu svi upravljati novcem unesenim u isti, ali preko svojih predstavnika trebali bi imati pravo upravljati proračunom. Ako ćemo raditi proračun kako i inače  tj. da resorna ministarstva naprave po svom planu i programu želje i onda Vlada to koliko realno, koliko objektivno smanji dođemo do ove cifre. Ako bolje pogledamo proračun vidimo strahovit problem jer tamo gdje bi se trebalo razvijati ostajemo bez sredstava. Ako gledamo dobit poduzeća, a dobit oporezujemo sa 10 %  vidimo da naša poduzeća ostvaruju dobit od 9 milijuna KM. Jeli taj podatak točan ili nije ne zna, ali ga iznenadilo kako je porez od dobiti svega 900 000,00 KM. Ovo je pokazatelj da nas nigdje nema. Mi danas kad govorimo o poduzeću kažemo javno poduzeće Šume to poduzeće treba biti nositelj razvoja ovog kraja, ali ističe kako je to zabluda jer u par susjednih općina npr.  Bugojno prihod u jednoj grani malinarstvu je bio 15 milijuna KM. Oni su to razvili u posljednjih par godina bez puno novaca i poticaja. Tamo se stvorio ambijent i educirao se narod, pokrenuta je otkupna stanica, a sve to skoro bez novca. Nama se događa da ostajemo bez realnog sektora, ovo je sve za održavanje tzv. Hladnog pogona. Ako ŠGD ima dobit od 80 000,00 KM do 200 000,00 KM onda nedostaje još par uposlenih i više nema nikakve dobiti. Smatra kako je to problem. Glasovati će za proračun, ali ovo nije način na koji se treba raditi. Realni sektor, razvoj i zapošljavanje su ono što nama,kaže, treba. Trebamo zaokrenuti priču u proračunu- ministarstva trebaju osmisliti na koji način pokrenuti priču sa što manje novaca i ukinuti suvišne stvari kako bi se stanje popravilo.

Zastupnik Arif Kovačević traži pojašnjenje jer u Rebalansu proračuna za 2015. na ekonomskom kodu izdatci za povratnike i izbjeglice bilo je planirano 270 000,00 KM, a u proračunu za 2016. taj se iznos drastično smanjio  na 100 000,00 KM. U prošlom mandatu su ističe podnosili inicijative za pomoć povratnicima ovo je bila prilika za smanjenje tih problema, ali ovaj kod je smanje radikalno. Ekonomski kod Potpore nižim nivoima vlasti su povećane te traži od Predsjednika Vlade i ministra da se skidanjem s ovog koda smanji ne razmjer. 

Zastupnik Stipe Barun smatra kako je proračun realan i dobro izbalansiran, ističe kako je naša županije jedna od najmanje zaduženih. Ima dvije nejasnoće prva se odnosi na pitanje prihoda uprave za ceste zanima ga jeli to za 2015-2016 da su prihodi manji za 42 %. I druga stvar je vezana za broj uposlenih u Ministarstvu obrazovanja - na jednom mjestu u OŠ Ivan Mažuranić imamo u odnosu na 2015. godinu značajno povećanje djelatnika i to za 15 djelatnika, traži obrazloženje.

Zastupnik Ivan Milić ističe kako žalosti klima u kojoj rade te su dovedeni samo da podrže proračun, obećanje je kod donošenja privremenog financiranja bilo kako će se proračun usvojiti u siječnju, a već je travanj. U proračunu nema novih momenata koji bi mogli izazvati poboljšanje života u županije. Zanima ga koji su efekti zakona o vodama. Druga stvar od 1959 zaposlenih na proračunu u prosvjeti je 1057 što je glavna kočnica i opterećenje u županiji. Sporan je i omjer školstva u koji se ulaže 27 milijuna KM do srednje škole, a nakon toga 40 000 KM za stipendije, pripravnicima 75 000,00 km jeli smatramo da smo sa srednjom školom dobili odgovarajuće kadrove? Smatra kako se ubrzano zadužujemo bez obzira što nam i raspodjela PDV-a ide na ruku. Nakon što podržimo proračun ne preostaje nam ništa nego se na portalima informirati kome je Vlada dala sredstva -nekome 5 000,00 KM nekome 10 000,00 KM sjednice Vlade izgledaju kao povjerenstvo istaknuo je Milić. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić pojasnio je na koji način su došli do proračuna. Slaže se kako je proračun mogao biti drugačiji da su svi u proteklih 20 godina bili daleko odgovorniji i ekstremniji u provođenju reformi. Mi bi daleko lakše radili kad bi imali dokumente koje tek sad moramo raditi tj. Strategiju razvoja gospodarstva, prostorni plan, sektorske strategije, studije i planove, a mi nemamo nikakve dokumente koji bi nam dali pokriće za traženje sredstava iz nekih drugih izvora. Naše sredstva nisu dostatna kada govorimo o gospodarskom razvoju kako bi izravno pokrenuli gospodarstvo, ali svi moramo tražiti druge izvore prihoda. Ne možete očekivati da ova Vlada sve akumulirane probleme riješi u kratkom vremenu, traži još vremena jer ova Vlada ima snage i volje, a uz pomoć smatra kako se može nešto pokrenuti. Imati ćemo strategiju razvoja, prostorni plan, razvojnu agenciju službu za razvoj te ljude koji će raditi na razvoju. Ističe kako se stavlja na raspolaganje svakom pojedincu i prihvaća svaki savjet. U našoj državi teško je naći pozitivne stvari i ambijent kojim bi privukli investitore, a to trebamo učiniti sami. Dati potporu našim investitorima i tako otvoriti perspektivu za sve, a posebno za mlade i obrazovane. 

Ministar Financija Stipan Šarac odgovara zastupniku Rimcu kako se čitava Vlada trudila držati proračun u razumnim granicama te se na taj način došlo do iznosa koji je razina plana proračuna iz 2015. godine. Prvi put je dodana stavka kroz novi zakon pokriće deficita koji se odnosi na pokriće troškova iz raniji godina. Vezano za pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva po novom zakonu o proračunu specificirano je da tekući prihodi trebaju biti jednaki ili veći od tekući rashoda i to je jedan od glavnih kriterija za dobivanje pozitivnog mišljenja. Vezano za zdravstvene institucije ističe kako je poznato da županija ima deficit i akumulirani deficit, ali bez obzira na to pokušava se pomoći zdravstvenim institucijama. Planirano je otprilike 1 700 000,00 KM za zdravstvene institucije što za pokriće starih dugova što za potpore, kapitalne potpore i vraćanje kredita. Jasno je kako bi trebalo još sredstava, ali to trenutno nije realno jer ne želimo obećati nešto što ne možemo održati. Vezano za  amandmane zastupnika Sliške ističe kako se u većoj mjeri  implementirani u ovom djelu dok se o iznosima uvijek može raspravljati. Odgovara zastupniku Matkoviću kako se slaže s mnogim stavovima u smislu poticanja, ali to je tema za širu raspravu za sve. Zastupniku Arifu Kovačeviću odgovara kako je smanjenje na ovoj poziciji iz razloga što se prošle godine planiralo 270 000,00 KM od kojih 50 000,00 KM s Federalne razine taj najveći dio  je utrošen u izgradnju zgrade u Drvaru za raseljene o kojoj se govori posljednjih 20 godina. Mi smo ove godine planirali 50 000,00 KM plus 50 000,00 KM s više razine i uz kvalitetan program i prijedloge mogu se popraviti neke stvari. Vezano za potpore općina  svaka općina bi trebala kandidirati projekte, čelni ljudi općina znaju što im je najbitnije i trebaju kandidirati projekte u realnim iznosima hoće li to u Glamoču biti elektrifikacija to će odrediti čelni ljudi općine. Zastupniku Stipi Barunu odgovara kako vezano za prihod uprave za ceste dobivaju  projekcije od strane Federalnog ministarstva i od strane viših razina vlasti jer izračunu raspodjele neizravnih poreza nije jednak, mi smo prihvatili,kaže, njihovu projekciju.  

Zastupniku Ivanu Miliću odgovara kako Zakon o vodama ima tehnički stvari za implementaciju i u ovom trenutku ne smiju puno toga planirati. Godišnje imamo otprilike 3 milijuna KM kreditnih obveza i to moramo ukalkulirati u proračun. Za stipendije i prosvjetu smatra kako možemo komentirati jeli broj zaposleni veliki ili mali, ali činjenica je brojno stanje. Stipendije se raspisuju za deficitarna zanimanja i oko tog djela se nije nikad puno raspravljalo i nitko nije protiv stipendiranja deficitarnih zanimanja, kazao je ministar.

Zastupnik Ivica Matković ističe da podržava predsjednika Vlade i ministra u nastojanjima da pokrenu gospodarstvo u HBŽ, nudi i konkretan prijedlog koji se odnosi  na ukidanje poreza na promet od 6 % , naplaćuje ga županija, a isti je već sadržan u PDV-u. sve županije su ga ukinule osim naše, a ta mjera će biti dobro dočekana od svih gospodarstvenika.

Ministar financija Stipan Šarac odgovara kako su Zakon o porezima u HBŽ i Zakon o porezu na promet nekretnina HBŽ  u izradi i uskoro bi trebao ići u proceduru tako da će svi moći dati svoje prijedloge i primjedbe. 

Ministar prosvjete kulture i športa Petar Galić odgovara zastupniku Barunu kako se u O.Š Ivana Mažuranića  ne radi o novim zapošljavanjima nego o djelatnicima koji su na zamjeni. Trenutno je 17 djelatnica na porodiljinom dopustu i trebaju imati zamjenu te imaju 6 asistenata u nastavi. Naglašava kako ministarstvo ne dopušta prijam na ne određeno vrijeme iz svih razloga koji se navode. Na idućoj sjednici Skupštine moguće je da će se naći u Nacrtu pedagoški normativi i standardi koji će propisati sve pedagoške standarde. Ministarstvo radi i na Odluci o izgledu mreže osnovnih škola gdje su rađene projekcije broja djece i broja uposlenih. Racionalizacija školske mreže je uistinu potrebna. Raditi ćemo sa općinama na subvencioniranju prijevoza i smatra kako u tom slučaju ne bih trebalo biti većih problema. Vezano za stipendije ističe kako se stipendiraju deficitarna zanimanja u zadnje vrijeme su raspisana tri natječaja, a na zadnji od devet pozicija prijavilo se sedam studenata. Visina stipendije je 150,00 KM.

Predsjedatelj Skupštine daje stanku od 10 minuta kako bi se očitovali o amandmanima.

Nakon stanke predsjedatelj Skupštine traži izjašnjavanje od predlagača amandmana.

Zastupnik Stipo Pelivan u ime Administrativno pravnog povjerenstva povlači amandman jer, kaže, Vlada je obećala osigurati potrebna sredstva. 

Zastupnik Drago Puzigaća smatra kako se za ove iznose trebalo imati sluha. Ističe kako se nije javljao za raspravo jer mu je jasno kako se jedino u nacrtu može nešto popraviti. Ima određenih nelogičnosti i treba obratiti pažnju pri izradi proračuna, ovdje se ekonomski kod vezan za pomoć nižim nivoima vlasti nalazi se na zajedničkim službama, a treba biti na ministarstvima. Povlači uložene amandmane.

Zastupnik Jozo Sliško s obzirom na ministrovo  izlaganje odustaje od amandmana.

Zastupnik Ivica Matković ističe kako se amandmanom za agenciju za privatizaciju išlo na to da se uvrste u proračun i dobiju svoj kod, a ne da se financiraju sa stavke neprofitne organizacije. Traži od ministra financija odgovor na ovaj amandman.

Ministar Stipan Šarac ističe kako ovaj amandman nije moguće ugraditi ovako kako je napisano u amandmanu, a ni tehnički ne bi mogao biti urađen. Vlada ima komunikaciju s agencijom svakodnevno i o statusu i radu agencije će se razgovarati na Vladi i na Skupštini.

Zastupnik Matković povlači amandman.

Predsjedatelj Skupštine zatvara raspravu te prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2016.godinu stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojen (18-za, 1-protiv i 2-suzdržan).

Ad 3.

Ministar Financija Stipan Šarac obrazložio je prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu te prijedlog Zakona o izvršavanju proračuna za 2016. godinu stavlja  na glasovanje i konstatira kako je isti usvojen (20-za).

Ad 4.

Ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje Ante Baković obrazložio je zastupnicima Financijski plan svoga Zavoda. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu.

Zastupnik Nediljko Rimac ističe kako okolnosti za donošenje plana prihoda i rashoda nisu dobre jer nam svaki dan odlaze mladi i čak oni koji rade napuštaju radna mjesta, a to je ono što je najbitnije u projekciji plana prihoda. U planu je vidljivo kako se očekuje značajan priljev sredstava od prihoda od doprinos i to rješenjem porezne uprave da zdravstvene ustanove uplate dugovanja iz prethodnih godina. Ako se to dogodi zdravstvene ustanove neće moći funkcionirati i to će značiti zatvaranje ustanova. Treba iznaći, kaže, drugačiji način. Vezano za ostale prihode zanima ga na što se odnosi, te subvencija za dolazak specijalista za urologiju i onkologiju. Imali smo, ističe, dobar aranžman, imamo svog urologa i nabavljena je oprema te me zanima zašto oni ne dolaze više? Imamo tercijarni nivo usluga županijske bolnice, jasno mi je da se u odjelima radi i veći nivo od onog što rade. Ima li komisija koja će to pratiti i odrediti što je tercijarni a što sekundarni nivo zaštite?Patohistološke usluge i nalazi su problem jer se čekaju više mjeseci. Kao liječniku  nije mu jasno zašto se na to čeka dva mjeseca, a to mora objasniti pacijentima. 

Zastupnik Josip Perić ističe članak 10. postupak nabave roba i usluga i radova provoditi će se po Zakonu o javnoj nabavi BiH, nada se kako će se Zakon uistinu početi provoditi. U djelatnosti zavoda piše kako planira i prikuplja  novčana sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima, obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima, obavlja nadzor i financijsku kontrolu poslovanja u svezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu. Ističe kako postoji diskriminacija jer u komisijama za liječenje izvan županije sjedi nekoliko liječnika koji rade na crno i njihovi se nalazi prihvaćaju, dok se iz njegove zdravstvene ustanove koja  pošteno izmiruje sve obveze zakoni ne vrijede, prošle godine je zakasnio nekoliko dana sa obračunom sredstava u zdravstvu  i dobiva prijetnju, potpisanu od savjetnika, mjerama kojima će mu onemogućiti rad. Zanima ga po kojem temelju je dužan Zavodu dati obračun kada ga ne prepoznaju kao zdravstvenu ustanovu. Takav se odnos ima prema privatnim ustanovama, treba se riješiti problem bolnica, ali traži status za svoju ustanovu onakav kakav ima po zakonu.  Vezano za sudske presude za DZ Drvar i bolnicu u Livnu postavlja pitanje ministru financija i predsjedniku Vlade ima li bolnica u Livnu valjanu građevinsku i uporabnu dozvolu jer kako možete plasirati novac u nešto gdje nema papira. To se mora riješit, ali sustavno jer se ovako radi  diskriminacija.

Nema više prijavljenih te predsjedatelj zatvara raspravu i Odluka o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu stavlja na glasovanje i konstatira kako je ista usvojena ( 21-za).

Ad 5.

Ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje Ante Baković je obrazložio ovu točku dnevnog reda. 

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu, nema prijavljenih, zatvara raspravu te Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016.godinu  stavlja na glasovanje i konstatira da je usvojena (18-za).

Ad 6.

Zastupnik Nedjeljko Rimac  postavlja pitanje koordinaciji braniteljskih udruga:

1. Što ste poduzeli kako bi se riješio status Filipa Zrne bivšeg ministra unutarnjih poslova HBŽ jer mu nedostaju još dvije godine do mirovine, a danas je na ulici. Bio je zapovjednik Kupreške brigade kad se oslobađao Kupres i s pozicije braniteljskih udruga nije u redu da je bez posla. Smatram ukoliko bilo tko zna za bilo kakve zapreke u ljudskom, braniteljskom ili moralnom obliku ja ću odustati, no tvrdim zaslužio je da mu se pomogne i kao čovjek, kao ministar, a i kao branitelj!

Nedjeljko Rimac  postavlja pitanje i direktoru Zavoda za zdravstveno osiguranje:

1. Tražim pojašnjenje stavki vezanih za ostale prihode u Planu prihoda i rashoda Zavoda ? Postoji li Komisija i tko su članovi iste koja će odrediti što je to sekundarni, a što tercijarni nivo zdravstvene zaštite?

Zastupnik Josip Perić  postavlja pitanje Predsjedniku Vlade i Ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

1.Postavljam pitanje vezano za zaražene koze u Mandinom Selu  i način na koji su odstranjeni i zakopani leševi na privatnom posjedu i to samo jedan kilometar od jedinog pravog izvora na području Ljubuše. Naime, „netko“ je donio tu Odluku te tražim dostavljanje te Odluke i Zaključka, tko je potpisao Odluku o određivanju lokaliteta ? Zanima me jeli tu prekršen Zakon, jeli neko zloupotrijebio položaj i ovlasti gdje se na ovakav način rješava opasan otpad? Smatram kako nije napravljeno po Zakonu i tužiteljstvo bi trebalo provesti  istragu o tome. Mi trebamo naći odlagalište gdje će se ovakav otpad odlagati adekvatno i po Zakonu kako ne bi ugrozili stanovništvo. Prije nekoliko godina kada je bila epidemija bruceloze vidjeli ste što se uradilo kako bi se adekvatno i sigurno odložilo.

Zastupnik Jozo Ćosić postavlja pitanje Predsjedniku Skupštine:

1.Jeli Administrativno pravno povjerenstvo Odlukom povećalo tajniku Vlade koeficijent  sa 4 na 5,6? Posjedujem dokument koji potvrđuje kako je koeficijent povećan i ako je to napravilo Administrativno-pravno povjerenstvo jeli to protuzakonito jer je tajnik Vlade državni službenik te povjerenstvo ne može donositi takvu odluku.?

Zastupnik Jozo Ćosić postavlja pitanje Predsjedniku Vlade:

1.Tajnik Vlade ima dodatak na plaću oko 270,00 KM, prema informacijama kojim raspolažem, dodatak ostvaruje jer uređuje „Narodne novine“ , a vjerujem da mu je to i posao pa pitam - zašto onda taj dodatak ? Ukoliko informacija nije točna molim da mi odgovorite po kojem osnovu ima ista primanja? Tajnik Vlade također prima dodatak za posebne uvjete rada oko 400,00 KM već nekoliko mjeseci , a to prema mojim informacijama može koristiti maksimalno dva mjeseca, zanima me po kojem osnovu prima taj dodatak i jeli isti moguće primati više od dva mjeseca? Kada sve zbrojimo primanja tajnika oni iznose preko 3100,00 KM.Napominjem kako g. Zoran Semren ima Fabusovu diplomu pa Vas pitam kakva je to poruka mladim i obrazovanim ljudima koji su završili državne fakultete i moraju tražiti radno mjesto po svijetu?

Zastupnik Jozo Ćosić postavlja pitanje Ministru unutarnjih poslova:

1.Vijećnici Općinskog vijeća Livno, njih nekoliko, proteklih mjeseci govore o tome kako je ministar unutarnjih poslova nekoliko godina činio kriminal i ne želim ulaziti jeli to tako. Pitanje ide u ovom smjeru-citiram ministara: „ meni je nedavno tijekom političkih stranačkih razgovora u Drvaru vodeći političar iz SNSD-a koji je tražio policijski nadzor nad policijom u Drvaru i to mu nisam dopustio zaprijetio kaznenom prijavom, MUP-om RS-a i svim srpskim i srbijanskim obavještajnim službama, a sad vidite odakle se to ostvaruje i odakle dolaze napadi na mene i HDZ BiH, mislim da je pametnom dosta.“ Zanima me na što je konkretno ministar mislio kada je ovo izjavio?

Zastupnik Jozo Ćosić  ponavlja pitanje  upućeno na prethodnoj sjednici Ministru unutarnjih poslova:

1. Moram iznijeti činjenice kako bi pitanje imalo smisla. 12.12.2014. godine bio je izbor zastupnika za Dom naroda FBiH, tada dva zastupnika HDZ 1990 Mirko i Božo Pavić glasaju za kandidate iz HDZ BiH naše najveće rivale na izborima. Međutim ne bi bilo sporno ništa možda da se radi o političkom obraćenju, no 02.02.2015. Mirko Pavić je primljen u ŠGD i nakon samo dva mjeseca status u šumama je zamrznuo tj. 31.03. i počinje raditi u Skupštini HBŽ. Ove činjenice daju mi za pravo da posumnjam kako su zastupnici možda ucijenjeni ili  kupljeni, ne mogu govoriti jer ne znam. Stoga, pozivam ministra i sve nadležne institucije da se pozabave ovim pitanjem. Naglašavam, ovo podsjeća na aferu Papak koja se već dugo raspravlja u Narodnoj skupštini RS-a te smatram kako ovo treba raspraviti i u našim redovima. 


Predsjednik Vlade Draško Dalić odgovara zastupniku Jozi Ćosiću kako će odgovor na pitanje vezano za tajnika Vlade  dobiti napismeno. Što se tiče Fabusove diplome nitko unutar Vlade ne može odlučiti jeli takva diploma validna, dobar dio ljudi ima takve diplome, a dobar dio svoje pozicije ministrica obrazovanja iz vlade Nedjeljka Rimca temeljila je na priči o poništenju ovih diploma, nadam se kako je sve poduzela i riješila sve. Pristalica je toga da ljudi ne mogu diplome dobiti nakon 3-4 mjeseca jer takve stvari koje postoje u našem okružju su sigurno loše, a posebno za mlade obrazovane ljude. 

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić ističe kako će zastupnik Rimac dobit pismeni odgovor ali traži pojašnjenje od zastupnika Perića jer nije siguran kako je pitanje upućeno na pravu adresu i jeli zastupnik upoznat s nadležnostima. 

Zastupnik Perić ističe kako ga zanima koje donio odluku i zaključak o lokalizaciji zaraženog stada jer  ministarstvo ima nadležnost i mora provjeriti, a ako ne onda ću uputiti zahtjev MUP-u.  


Sjednica završila u 14,55 sati.

Tonski zapis sastavni je dio Zapisnika