02.09.2021 09:35, Javni natječaji

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabave

https://skupstinahbz.com/public/images/odluka_o_pokretanju_postupka_jn.pdf

Ostatak tenderske dokumentacije dostupan je na portalu javnih nabava.