14.10.2021 10:53, Najave

 

Predsjedatelj Skupštine sudjeluje na seminaru NDI-a na Jahorini

Predsjedatelj Skupštine Jozo Ćosić sudjeluje na seminaru o Parlamentarnom nadzoru u  organizaciji Nacionalnog Demokratskog Instituta koji se održava na Jahorini. 


Tema seminara je pojasniti svrhu Parlamentarnog nadzora na način da se poboljša upravljanje ovlastima i javnim financijama, da se provede preventivna zaštita od nezakonitog djelovanja i prikupe činjenice o događajima koji se odnose na rad institucija. 

Sudionicima su prikazane prakse Parlamentarnog nadzora u Nizozemskoj i Sjevernoj Makedoniji te im je objašnjen način na koji djeluju mehanizmi nadzora s posebnim naglaskom na  svrhu nadzora čiji cilj je u unaprjeđenju odgovornosti, efektivnosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti.