18.10.2021 12:37, Najave

 

Predsjedatelj Skupštine na ceremoniji zatvaranje Twinning projekta

Predsjedatelj Skupštine Jozo Ćosić danas je na ceremoniji zatvaranja Twinning projekta koja se održava u Parlamentu BiH u Sarajevu. 

Na završnoj ceremoniji, političkim predstavnicima sa svih nivoa vlasti BiH, su se obratili Johann Sattler, šef Delegacije Europske Unije u BiH te predsjednici Narodne Skupštine Mađarske, Austrijskog parlamenta i Hrvatskog sabora. 

Twinning projekt pod nazivom "Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima u BiH u poslovima europskih integracija" financirala je Europska Unija u iznosu od 2,3 milijuna eura, a trajao je od svibnja 2019. godine do listopada 2021. godine. Strateška misija projekta bila je osnaživanje kapaciteta Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta FBiH, Narodne skupštine RS, Skupštine Brčko Distrikta kao i županijskih Skupština u okviru izvršavanja zadataka vezanih za europske integracije i provedbu odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.