24.11.2021 12:26, Najave

 

Usvojeni Zaključci na konferenciji predsjedavajućih županijskih Skupština

Završena je prva konferencija predsjedavajući županijskih Skupština koja se održala u Sarajevu. Na njoj su predsjedavajući usvojili zaključke te dogovorili drugu konferenciju koja je najavljena za veljaču 2022. godine. 

Zaključci koji su usvojeni odnose se na suradnju u područjima od zajedničkog interesa, a oni su: 

- Predsjedavajući županijskih Skupština podržavaju izgradnju i unaprjeđenje antikorupcijskog sustava u Sarajevskoj županiji te izražavaju potpunu opredijeljenost  za donošenje istih propisa na nivou svih županija u FBiH

- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Sarajevske županije s međunarodnim organizacijama u BiH (Veleposlanstvo SAD-a, Izaslanstvo EU i OSCE) stavljaju se na raspolaganje svim županijama u FBiH s ciljem izgradnje kredibilnog antikorupcijskog sustava

- Predsjedavajući županijskih Skupština opredijeljeni su za pokretanje aktivnosti i unaprjeđenje odnosa s ciljem zajedničkog nastupa prema EU fondovima koji se bave energetskom efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i zaštitom okoliša

- Predsjedavajući Tuzlanske županije bit će domaćin 2. Konferencije predsjedavajućih županijskih Skupština koja će se održati u veljači 2022. godine.