22.12.2021 14:38, Najave

 

Usvojen je Proračun Hercegbosanske županije za 2022.godinu

Na danas održanoj XIII. sjednici Skupštine Hercegbosanske županije nakon rasprave usvojen je županijski Proračun za 2022. godinu u iznosu od 89.729.529,00 KM. Zastupnici su između ostalog usvojili i Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, dali suglasnost na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ za 2022. godinu, kao i suglasnost na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za upošljavanje HBŽ za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine.