15.06.2022 12:58, Javni natječaji

 

Odluka o pokretanju postupka Javne nabave

https://www.skupstinahbz.com/public/images/20220615110840.pdf

Ostatak tenderske dokumentacije dostupan je na portalu javnih nabava.