14.09.2022 09:51, Javni natječaji

 

Odluka o pokretanju postupka Javne nabave

https://skupstinahbz.com/public/images/odluka_o_pokretanju_postupka_3.pdf

Ostatak tenderske dokumentacije dostupan je na portalu javnih nabava.