30.11.2022 12:10, Najave

 

Odluka o pokretanju postupka Javne nabave

https://skupstinahbz.com/public/images/20221130112612.pdf

Ostatak tenderske dokumentacije dostupan je na portalu javnih nabava.