04.10.2023 13:00, Najave

 

Odluka o pokretanju postupka Javne nabave

https://skupstinahbz.com/public/images/20231004111844.pdf

Ostatak tenderske dokumentacije dostupan je na portalu javnih nabava.