05.12.2023 12:20, Javni natječaji

 

Odluka o pokretanju postupka Javne nabave

https://skupstinahbz.com/public/images/20231205114010.pdf

Ostatak tenderske dokumentacije dostupan je na portalu javnih nabava.