10.03.2017 10:10, Održane sjednice

 

Zapisnik sa XV. sjednice Skupštine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

SKUPŠTINA

TOMISLAVGRAD

Broj:01-02-8.4/16

Datum: 15. srpnja 2016.godineZAPISNIK


sa XV. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana 28. lipnja 2016.god u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu


Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. Prozivkom je utvrđena je nazočnost 23 zastupnika (zastupnici Ljubo Velić i Stipo Pelivan opravdali izostanak). Predsjedatelj Skupštine konstatira kvorum. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija. 

Predsjedatelj Skupštine predlaže slijedeći dnevni red:


1.Zapisnik s XIV. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 06.lipnja 2016.godine,

2.Strategija razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016-2020 godine,

3.Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Tomislavgrad,

4.Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Kupres,

5.Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja,

6.Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za razdoblje od 1.siječnja 2015.godine do 31. prosinca 2015.godine,

7.Izvješće o izvršenju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2015.godinu,

8.Izviješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015.godinu,

9.Izvješće o poslovanju ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za 2015.godinu,

10.Zaključak na nacrt Zakona o izmjeni Zakona o ovršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine,

11.Zastupnička pitanja.


Predsjedatelj otvara raspravu o predloženom dnevnom redu. 

Zastupnik Josip Mioč predlaže nadopunu dnevnog reda imenovanjem Tajnika Skupštine Hercegbosanske županije, mjesto je upražnjeno dvije godine. Agencija za državnu službu je provela i završila svu proceduru te naložila imenovanje Tajnika. Budući da Povjerenstvo za izbor i imenovanje nije uputilo ovu točku, zastupnik Mioč traži uvrštavanje na današnji dnevni red pod točku tri.

Zastupnik Nedjeljko Rimac ističe kako ponovo nema prijenosa sjednice na radiju, te je ovaj prijedlog bijeg od javnosti. Bio sam na Kolegiju  i o tom nije bilo govora, a vrlo važna je točka . Predlaže da ova točka ne ide na sjednicu jer  nije po zakonu ni javno ni transparentno, kao klub zastupnika će postaviti pitanje odgovornosti svih sudionika i povjerenstva koji su sudjelovali u proceduri jer je očito došlo do kršenja zakona.

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić ističe kako je ovaj prijedlog iznenađenje jer se nije o njemu raspravljalo na sjednici Kolegija te će tražiti stanku kako bi raspravili. 

 Zastupnik Josip Perić pojašnjava kako Povjerenstvo za izbor i imenovanje nije dostavilo prijedlog iz razloga jer je počinjen niz nezakoniti radnji. Ističe kako se na prvoj sjednici ogradio od ovog te je ombudsmanima i tužiteljstvu napisao dopis. Povjerenstvo za izbor i imenovanje je jednoglasno poništilo natječaj, kasnije se išlo u proceduru što nije po zakonu.

Zastupnik Jozo Ćosić postavlja pitanje može li se ova točka uvrstiti u dnevni red jer prema poslovniku i članku 56., zahtjev za izmjenama i dopunama dnevnog reda dostavlja se kolegiju u pisanom obliku i s obrazloženjem najkasnije dva dana prije sjednice.

Zastupnik Mioč ističe kako je zahtjev dostavljen na vrijeme i svi zastupnici su upoznati s njim.

Zastupnik Ivica Matković naglašava kako se na Kolegiju raspravljalo o Tajniku i dogovoreno je kako će se  do kraja razjasniti situacija i zaključiti pitanje Tajnika, ali ne na današnjoj sjednici.

Zastupnik Drago Puzigaća traži stanku u ime Kluba srba kako bi raspravili o nadopuni dnevnog reda.

Predsjedatelj nakon stanke poziva zastupnika Puzigaću kako bi pojasnio razlog za stanku. 

Zastupnik Puzigaća ističe kako su stanku tražili kako bi postigli dogovor vezan za predloženu točku dnevnog reda i odlučili hoće li i Klub srba tražiti uvrštavanje točke vezano za izmjenu i dopunu Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Skupštine, o prijedlogu se raspravljalo i na Kolegiju te zbog proceduralne pogreške (jer je klub održan u Drvaru, a ne u Tomislavgradu) nismo tražili uvrštavanje  prijedloga prema kojem bi umjesto imena Slaviša Mihajlović stajalo ime Drago Puzigaća, te umjesto Drago Puzigaća Mile Marčeta. S obzirom na ovu točku koja nije bila na Kolegiju Skupštine smatramo kako bi najbolje bilo povući je, ali s obzirom kako se radi o koalicijskim partnerima mi ćemo podržati.

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlović nakon iznošenja zahtjeva Kluba srba za smjenu zamjenika predsjedatelja smatra kako mora reagirati na ove navode: „Kolegij nije prihvatio inicijativu Kluba Srba iz više razloga, jer ja kao član nisam dobio pismeni poziv na sjednicu, nisam informiran o dnevnom redu te je sva dokumentacija koja je kasnije pristigla bila  tehnički zakonski i pravno ne potpuna. To sam rekao i na Kolegiju i pozvao ih da ne prihvate inicijativu“. Mihajlović ističe kako je razmišljao o podnošenju ostavke na mjesto zamjenika  ali u razgovoru sa suradnicima sugerirano mu je da ne podnosi ostavku. Kada je riječ o inicijativi Kluba Srba traži od svih zastupnika, rukovodstva Skupštine i Komisije za izbor i imenovanje  da se drže Poslovnika, Ustava i zakona. Poslovnik definira izbor i smjenu člana rukovodstva, njega je kaže predložio Klub Srba, ali ga izabrala Skupština. Isto tako je definirana i smjena člana rukovodstva. Te se može smijeniti jedino ako je prekršio Ustav Federacije ili Županije, svoja ovlaštenja i  zakon.  Ne možete tražiti od bilo kojeg člana rukovodstva da se drži Ustava, Zakona i propisa, a da ga taj isti Ustav, Zakon i propis ne štiti. Jedini razlog za moju smjenu koji sam čuo je što nisam više član SNSD-a, a to nije argument za smjenu kazao je Mihajlović.

Zastupnik Puzigaća replicira Mihajloviću Klub Srba je dao prijedlog za izmjenu o kojem će odlučiti Skupština. Ističe kako su ovdje svi zahvaljujući političkim strankama. Skupština će odlučiti o inicijativi na nekoj od narednih sjednica.

Zastupnik Ivan Krstanović smatra kako se otišlo u krivom smjeru jer inicijativa Kluba Srba nije ni bila predmet rasprave. 

Predsjedatelj daje stanku od 15 minuta.

Nakon stanke predsjedatelj daje riječ zastupniku Mioču.

Zastupnik Mioč povlači predloženu točku. 

Predsjedatelj zatvara raspravu, te predloženi dnevni red stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojen jednoglasno.


Ad 1.


Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, nema prijavljenih, zatvara raspravu te  Zapisnik s XIV. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije održane 29.veljače 2016. godine, stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojen. (20 za 1 suzdržan)


Ad 2.


Ministar gospodarstva Aleksandar Štrbac obrazložio je Strategiju razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016-2020 godine.

Predsjedatelj otvara raspravu. 

Zastupnik Branko Ivković ističe kako je dobro što smo došli u situaciju da možemo razgovarati napokon o strategiji razvoja, koja nam je u svim analizama stanja kvalitete života u županiji bila potrebna. Ovaj dokument je temelj popravljanja problema u županiji i poticaj da krenemo uzlaznom putanjom. Nadam se kako će se realizirati stvari koje su navedene u strategiji te da ona neće biti samo dokument kojim ćemo zadovoljiti formu. Prvenstveno Vlada ali i Skupština moraju kontrolirati i nadzirati realizaciju, a ne samo danas raspravljati o strategiji i onda je zaboraviti. Svi mi moramo dobro proučiti ovaj dokument i postupiti sukladno njemu kako bi stvorili zdrave temelje za razvoj kompletne županije, kazao je Ivković.

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlović smatra kako je trebala biti održana tematska sjednica oko  ove teme. Do sad su usvajane strategije ali na terenu vidimo kako nisu provedene. Apelira na zastupnike i članove Vlade kako bi se strategija ostvarila, ali moraju preuzeti odgovornost za realizaciju. Moramo reformirati sistem i uspostaviti mehanizme kojim bi se pokrenula strategija te jačanje privrede. Ističe kako će pokrenuti inicijativu za  tematsku sjednicu vezanu za sve stečajne postupke u županiji. Nekoliko stečajnih postupaka se vodi na prostoru županije i u pitanju su milijunski iznosi. Imovina koja je lako iskoristiva, ako se ponudi pravim privrednicima koji će uložiti kapitala kako bi se pokrenula poduzeća, ali na žalost postoji i stečajna mafija. Mi koji smo nositelji funkcija i ne trebamo dozvoliti da se nekoliko ljudi  bogati na takav način. Ako  nemamo sredstava za izgradnju novih tvornica, trebamo kontrolirati ono što je ostalo i što nije rashodovano. 

Zastupnik Jozo Sliško ističe kako se slaže s Mihajlovićem, ali nedostaju zakoni kojim bi se riješila i navedena stečajna mafija. Ne sposobne, ne odgovorne i ne moralne ljude koji su na funkcijama također trebamo smijeniti jer oni ne odgovaraju za pogreške koje dovode i do stečaja i do problema. 

Zastupnik Ivica Matković smatra kako strategija treba biti usvojena. Koncepcija strategija je uvijek promjenjiva i ona može služiti kao podsjetnik. Zamjera što tim koji je radio na strategiji nije tražio mišljenje županijskih privrednika koji ovdje žive, rade i zapošljavaju. Nedostaje analiza gdje smo sad u bilo kojem djelu gospodarstva, trebalo je napisati pravce kojima trebamo ići i  zakone, jer bez njih se ne možemo miješati u stečajne postupke. Nismo se pobrinuli i nemamo stečajnog upravitelja s ovih prostora,  trebali bi se uključiti prije svega toga da ne dolazi do stečaja i to bi trebao biti dio strategije. 

Zastupnik Josip Perić smatra kako je trebala biti održana tematska sjednica, kako bi  utvrdili stanje u županiji. U strategiji se opet daje naglasak na državna poduzeća, a ne na privatnike. Uz takav presjek stanja u županiji trebali bi godišnje napraviti analizu što se uradilo. Veliki je skeptik po pitanju strategija, jer napravilo ih se toliko a pomak se ne vidi, iz tog razloga treba provesti analizu. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić ističe kako će formirati tim koji će biti odgovoran za strategiju i pratiti njenu realizaciju, pokušali su ističe uključiti što veći krug ljudi i zainteresiranih za strategiju i uključiti primjedbe i sugestije u plan. Bez strateškog dokumenta ne možemo doći do predpristupnih fondova i to je jedan od preduvjeta za apliciranje. Strategijom smo predvidjeli i razvojnu agenciju i pri kraju smo izrade zakona o istoj. Završena je uredba o uspostavi službe za razvoj i europske integraciji kojom će se na jedan način i pratiti ova strategija. Naglašava kako je u završnoj fazi i prostorni plan HBŽ koji će sa strategijom razvoja činiti dva ključna dokumenta potrebna za razvoj.

Nema više prijavljenih, predsjedatelj zatvara raspravu te stavlja Strategiju razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016-2020 godine na glasovanje i konstatira kako je usvojena jednoglasno.


Ad 3.

Statut Doma zdravlja Tomislavgrad obrazložila je Marija Lučić. 

Predsjedatelj otvara raspravu.

Nema prijavljenih te predsjedatelj daje Odluku o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Tomislavgrad na glasovanje i konstatira kako je usvojena. (19 za)

Ad 4.


Marija Lučić je obrazložila Statut Doma zdravlja Kupres.

Predsjedatelj otvara raspravu.

Zastupnik Branko Krišto upozorava na članak 10. stavak 2. vezan za Službu za hitnu medicinu, anesteziologe, reanimaciju i kirurgiju, te službe ne pripadaju Domu zdravlja. 

Predlaže brisanje tog članka i upozorava na članak 22. stavak 6., s obzirom na specifičnost u organizacijskom dijelu i po službama koje imaju u kojem prema zadnjoj alineji po isteku mandata ista osoba može na temelju javnog natječaja  biti imenovana za ravnatelja zdravstvene ustanove za još jedno mandatno razdoblje, smatra kako je Skupština kao osnivač odgovorna za organizacijski ustroj te prema tome nema osobe koja ispunjava ove uvjete osim jedne. Ako to usvojimo na ovaj način ostati ćemo bez ravnatelja. Predlaže brisanje teksta „za još jedno mandatno razdoblje“ .

Zastupnik Josip Perić ističe kako se slaže sa zastupnikom Krištom i dosta članaka iz Statuta bi se trebalo promijeniti. U statutu, za gubitke piše kako je odgovoran osnivač i on ih pokrivati, a nigdje ne vidimo kako Dom zdravlja i menadžment rade. Imaju 2 liječnika, a 10 povjerenstava kazao je Perić.

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić smatra kako bi nakon ovih prijedloga zastupnika Krište i Perića Statut trebalo skinuti s dnevnog reda i vratiti ga na doradu.  

Zastupnik Branko Krišto smatra kako je bolje da se usvoje ovi prijedlozi o brisanju određenih članaka, jer će u suprotnom ponovo raspravljati o istom ili sličnom statutu.

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić povlači prijedlog.

Nema više prijavljenih te predsjedatelj stavlja Odluku o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Kupres,uz predložene izmjene na glasovanje i konstatira kako je usvojena. (20 za)

Ad 5.


Ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hikmet Hodžić obrazložio je Odluku. 

Predsjedatelj daje stanku kako bi se očitovalo Povjerenstvo za izbor i imenovanje. 

Nakon stanke predsjedatelj otvara raspravu.

Predsjednik povjerenstva Branko Ivković ističe kako su održali sastanak i imaju određene tehničke primjedbe na Odluku. U preambuli nije poštovan redoslijed snage zakonskih rješenja na koje se poziva odluka, povjerenstvo predlaže promjenu u izradi konačnog teksta. Povjerenstvo nema primjedbi na kandidate i predlaže da se imenuju u povjerenstvo. Imaju primjedbu pod točkom tri, da se iza ministarstva briše „a sve“. U članku 4. zadnji red treba izbaciti „ministarstvo na njegovo traženje „ a staviti nadležnom županijskom ministarstvu. U članku 7. mandat povjerenstva traje najdulje dvije godine, brisati najdulje. Rečenicu Skupština HBŽ može i ranije od unaprijed određene duljine mandata raspustiti povjerenstvo na prijedlog Vlade HBŽ- treba brisati od unaprijed određene duljine mandata. Te bi iduća rečenica u članku trebala glasiti:“ povjerenstvo prestaje s radom danom stupanja na snagu prostornog plana HBŽ.“ 

Zamjenik predsjedatelja Mihajlović naglašava kako je imao izdvojeno mišljenje, te smatra kako bi u tročlanom povjerenstvu jedna osoba trebala biti predstavnik općine. Na prošloj sjednici Kolegija Skupštine bio je prijedlog da načelnici daju prijedlog imena. Smatra kako je neozbiljno da se tek sada upoznajemo s imenima, nemamo nikakve preporuke o ovim ljudima ni njihove biografije, danas ih trebamo podržati, a ne znamo o njima ništa. Predlaže da se imenuje komisija koju čine tri člana. Nadležno ministarstvo treba imenovati dva stalna člana, a za svaki predmet i prema prirodi predmeta općine delegiraju jednog člana po stručnosti. 

Ministar Hodžić ističe kako je povjerenstvu dao pojašnjenja, slaže se s obje varijante, ali odgovara zamjeniku predsjedatelja Mihajloviću koji je i član Kolegija, kako je ministarstvo dobilo naputak od Kolegija da dostave imena, nismo imali vremena za dostavu nekih informacija, ali ne vidim razloga da se mijenja ono što je zakonodavno tijelo odredilo.

Zamjenik predsjedatelja Mihajlović odustaje od prijedloga ne zato što ističe misli kako je prijedlog loš, nego iz razloga što ne postoji ambijent za podržati prijedlog. 

Nema više prijavljenih te predsjedatelj stavlja  Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja, na glasovanje i konstatira kako je usvojena. (16 za 4 suzdržana)

Ad 6. 


Serafin Kelava županijski pravobranitelj podnio je izvješće. 

Predsjedatelj otvara raspravu.

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić smatra kako je izvješće dobro urađeno. Najaktualnije sada u Federaciji BiH su tužbe državnih službenika iz radnih sporova. Kad tad će i nama to doći na naplatu. U jednoj ovako širokoj oblasti mi imamo jednog pravobranitelja, oni koji su se bavili ovakvim stvarima znaju kako je to nemoguće  i realno kakav god uspjeh bio trebali bi biti zadovoljni izvješćem. Vlada treba pokušati pronaći najbolji način kako pomoći ovoj instituciji i kako maksimalno poboljšati njen rad. 

Zastupnik Branko Ivković smatra kako je ovo izuzetno ozbiljna tema o kojoj treba raspravljati i donositi zaključke. Pravobranitelj je rekao kako funkcioniraju s jednim pravobraniteljem i jednim administrativnim radnikom, osnovno je ojačati ovu instituciju s još stručnih ljudi. Onda ne bi dolazili u situaciju da na sudu nemamo predstavnika. Suci onda na temelju toga donose presude i događaju se ovrhe po ministarstvu Financija, a to su sredstva koja se ne mogu predvidjeti ni proračunom ni rebalansom. Ta sredstva opasno prijete proračunu i županiji. Zanima ga kolika je ukupna financijska vrijednost tužbenih zahtjeva (samo glavnica). Kolika je vrijednost pravosnažnih presuda protiv županije tj., kolika je opterećenost proračuna trenutna. Kolika je vrijednost novčana procesa koje je presudom suda dobila županija? 613 predmeta je neriješeno a sve skupa 674 predmeta sa  datumom 31.12.2015. koliki je iznos ovršnih predmeta- prinudna naplata koja nam može blokirati račun županije? Smatra kako izvješće ne mora biti godišnje, nego polugodišnje i kako bi iduće izvješće trebalo imati i ove podatke. 

Zastupnik Josip Perić ističe kako se nekolicina ovih predmeta vuče godinama. Slaže se sa zastupnikom Ivkovićem u vezi financijskih pokazatelja. Tužbe koje županija dobije teško se naplaćuju dok je obrnuta situacija kada se tuži županija. Ističe kako je upozorio na današnji usvojeni statut Doma zdravlja gdje  prema  članku 52. Dom zdravlja može tužiti županiju. Spomenuo se administrativni djelatnik u pravobraniteljstvu te ga zanima što je po stručnoj spremi i što radi?  Jedan čovjek na ovoliko predmeta i ovoliko iznosa je premalo, trebamo  znati koliko je predmeta dobio, a koliko izgubio da bi procijenili je li s Vladom suradnja dobra. Govorimo kako sud donosi odluke protiv Vlade, ali smatra kako Kolegij Vlade i Skupštine trebaju razgovarati sa Sudom ne radi pritiska nego radi poštenog suđenja. Mi trebamo ući u srž problema jer netko je u početku napravio pogreške čim je dozvoljena mogućnost ovolikim tužbama. Kolektivni ugovori se trebaju revidirati  i ne potpisivati ono što financijski ne možemo izdržati.

Zastupnik Jozo Sliško smatra kako je stvar bahatosti na koji način se dolazi u situaciju da nas netko tuži, odgovaraju li oni koji potpisuju takve ugovore na bilo koji način. Postoje priče kako ima sumnjivih presuda koje nemaju osnova ni podataka. 

Zastupnik Stipe Barun ističe kako je  zabrinjavajuće da je u 2015. godini zaprimljeno 715 predmeta smatra kao su institucije odgovorne za to. 424 predmeta su riješena u protekloj godine ostalo je ne riješeno još 1297 predmeta- ovim tempom nikada se neće riješit. Zanima ga primjer koji se ponavljao u nekoliko izvješća, Džeko comerc – kamenolom u Priluci ne spominje se jeli ovrha izvršena. Spominju se neki predmeti iz privatizacije ima saznanja kako su neki predmeti otišli u zastaru i namjerno se ne rješavaju. Ako krenu ovrhe svi ćemo ostati bez plaća  i bit ćemo odgovorni za tu situaciju. Priče kako ima dogovora oko presuda su poznate svima nama trebamo slijediti primjer drugih županija gdje izvješće podnose i sudovi i tužiteljstvo. 

Predsjedatelj zatvara raspravu te prije glasanja ističe kako su donijeli zaključak kojim će rukovodstvo Skupštine i Vlada i ministarstvo Pravosuđa zaći u ovu temu kako bi se problem riješio.

Predsjedatelj stavlja Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za razdoblje od 1.siječnja 2015.godine do 31. prosinca 2015.godine, na glasovanje i konstatira da je usvojeno  jednoglasno.


Ad 7.

Izvješće o izvršenju rebalansa Proračuna podnio je ministar Financija Stipan Šarac. 

Predsjedatelj otvara raspravu, nema prijavljenih te daje Odluku o usvajanju Izvješće o izvršenju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2015.godinu na glasovanje i konstatira kako je usvojena jednoglasno.

Ad 8.


Predlagatelj direktor Zavoda je obrazložio izvješće. 

Predsjedatelj otvara raspravu.

Zastupnika Nediljka Rimaca zanima kakvi se postupci u kojem predmetu i tko su sudionici u postupcima koji su navedeni u izvješću, a vode se na županijskim i općinskim sudovima. Kad je u pitanju prihodovna strana, svakim danom demografska slika je sve lošija a samim tim lošiji su doprinosi za zdravstveno osiguranje kojim se financira zavod. Na rashodovnoj strani neposredna zdravstvena zaštita spomenuto je kako je uspostavljena komisija za kontrolu propisivanja lijekova. Tu se mogu vršiti zlouporabe, a prednjače ravnatelji Doma zdravlja Livno i Tomislavgrad. Nešto se mora poduzeti. Tražio je ističe da mu se dostave informacije što je sekundarni a što tercijarni dio zaštite, jer to nije jasno definirano. Vezano za sredstva za ortopedska pomagala ljudi koji imaju definitivne dijagnoze trebaju čekati svaki mjesec po par sati  kako bi dobili pomagala, to nije dobar način ističe. Akumulirani deficit iz prethodnih godina djelom je pokrivan odlukom upravnog vijeća zanima ga na koji način. Od ukupne vrijednosti pruženih usluga najviše se odnosi na Dom zdravlja Livno i vidimo veliki skok u posljednjoj godini kako? Tko lažira zdravstvene usluge? Kako glasi revizorsko mišljenje za 2015. godinu? Zaključuje kako zdravstvo ima puno problema i potrebna je tematska sjednica. 

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlović ističe kako je zdravstvo u kompleksnim problemima, te se svi trebaju uključiti u njihovo rješavanje. Zanima ga što je s fondom solidarnosti, raspravljali smo o našem participiranju i povratu sredstva. Prošle godine smo oborili njihov izvještaj na federalnoj razini. Kakav je naš status prema fondu i kakve su nam zakonske obveze vezane za fond i što možemo učiniti mi koji u Federaciji predstavljamo županiju. Moramo odlučiti kakav će biti naš zdravstveni sustav. Zdravstvo je problem čitave države, a medicinski kadar odlazi iz BiH. 

Direktor zavoda Ante Baković odgovara zastupniku Rimcu kako se sudski sporovi odnose na potraživanja zavoda od fizičkih i pravnih osoba dok je zavod vršio kontrolu naplate doprinosa. Jedan dio sporova se odnosi na potraživanja za bolovanje. Pri zavodu postoji komisija za propisivanje lijekova, ali ta komisija ne radi na način da određuje kome lijek treba, a kome ne. Cilj uvođenja komisije je bio korektno vođenje osiguranika, osvježavanje nalaza i propisivanje lijekova u optimalnim količinama. Spomenuti su ravnatelji zdravstvenih ustanova oni ne prednjače u izdavanju lijekova, ali smatram kako bi njihova obveza bila kontroliranje izdavanja lijekova. U ugovoru postoje odrednice što je sekundarna a što tercijarna zaštita te će to dostaviti pismeno. Lista ortopedskih pomagala je iz 2011. godine i svakako bi uskoro trebala biti revidirana i poboljšana. Akumulirani deficit je oko 800 000,00 KM nastao je u dobrom dijelu u 2014. kada su na zahtjev Vlade povećani ugovori zdravstvenim institucijama, a nisu naplaćeni doprinosi. Upravno vijeće je planiralo kroz tri godine ispraviti akumulirani deficit. U Domu zdravlja Livno postoji problem nerealnog prikazivanja usluga, ali budući da ugovore ne pravimo po uslugama nije se činilo kao veliki problem. Revizorsko izvješće za 2015. godinu je negativno, smatra kako je iz karikirano negativno-njihove zamjerke su bile ne usuglašavanje IOSA sa Hrvatskim bolnicama te dosta tehničkih pogrešaka koji se vrlo brzo usuglase. Odgovara Mihajloviću kako je Fond solidarnosti zamišljen da izjednači sve stanovnike, zavod do sada nije dobio ni marku od fonda, oni financiraju kemoterapije, dijalizu i smatram kako nije zaživio u punom opsegu.

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlović ističe informaciju kako naša županija, bolnica i zavod imaju pravo na Federalnu bazu krvi, bitno je samo na vrijeme obavijestiti zavod, te u situacijama kada obitelji ne mogu povući krv na ovaj način im se može pomoći.

Zastupnik Branko Krišto naglašava kako u bolnici radi i planiranje zdravstvene zaštite koja se radi na osnovu statističkih podataka i analiza, koje se obavljaju godinama i tako dolaze do podataka što razvijati. Prioritet je razvoj pato-histologije. Procijenjeni su učinci na županiji i troškovi. I već nakon prve godine će se isplatiti. Drugi projekt je razvoj okulistike, a treći je razvijanje urologije. Stanje u zdravstvu nije dobro, županija nema novca da plati, a kada bi se usluge koje pružaju zdravstvene ustanove plaćale  po učinjenom ne bi trebalo uopće razgovarati o problemima u zdravstvu. 

Predsjedatelj zatvara raspravu i daje Odluku o usvajanju Izviješća o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015.godinu na glasovanje i konstatira kako je usvojena jednoglasno.

Ad 9.


Izvješće je obrazložio direktor Draško Brnić.

Predsjednik otvara raspravu.

Zastupnik Ilija Šljivić izražava zadovoljstvo ovim izvješćem koje je objektivno i točno. Ističe kako je  na temelju preporuka neovisne revizije izvršeno  isknjižavanje određenih prihoda koji su bili iskazani kao takvi, a nisu se mogli naplatiti te sada imamo sasvim realan prikaz. U protekloj godini su značajni i projekti prekogranične suradnje. Posebno raduje likvidnost poduzeća i nastojanja interne kontrole koja je zaustavila prekomjerno i ne kontrolirano korištenje voznog parka.

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić ističe kako je Uprava uspjela u rješavanju problema zapošljavanja i multietničkog sastava javnog poduzeća. Trebamo pripaziti na Zakon o šumama koji je u federalnoj proceduri i zaštiti naša poduzeća. 

Nema više prijavljenih.

Predsjedatelj zatvara raspravu i stavlja Zaključak kojim Skupština prima k znaju Izvješće o poslovanju ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za 2015.godinu, na glasovanje i konstatira kako je usvojen jednoglasno.

Ad 10.


Ispred ministarstva Željko Rujević je obrazložio nacrt zakona.

Predsjedatelj otvara raspravu.

Nema prijavljenih te  predsjedatelj stavlja  Zaključak : Članak 1. Skupština Hercegbosanske županije prihvaća mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave HBŽ na nacrt Zakona o izmjeni Zakona o ovršnom postupku FBiH te ga u predloženom obliku upućuje u daljnju proceduru Vladi FBiH sukladno Zaključku iste (broj: 02-02-1816/15 od 04.04.2016. godine) Članak 2. Mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave HBŽ na nacrt Zakona o izmjeni zakona o ovršnom postupku FBiH sastavni dio je ovog Zaključka,  na glasovanje i konstatira kako je usvojen. Ad 11.


Zastupnik Drago Puzigaća pita Vladu HBŽ i MUP HBŽ:  Imam saznanje kako je Vlada donijela Odluku o raspisivanju oglasa za prijam novih djelatnika u ministarstvu unutarnjih poslova, zanima me zbog čega je raspisan oglas za mlađe inspektore kad u ministarstvu postoji  najmanje šest ljudi koji ispunjavaju uslove i treba samo provesti činovanje? Ukoliko je takva odluka donesena smatram kako je treba stopirati iz financijskih razloga. 

Zastupnik Jozo Sliško  pita Vladu HBŽ i Skupštinu HBŽ:  Imam informaciju kako je peticija iz mjesne zajednice Kongora stigla  na protokol u županiju. Radi se o mjestu Grla odakle se vadio šljunak godinama, problem je u velikoj rupi koja se nalazi pokraj glavne ceste Lipa-Blidinje i tamo se nalaze divlje deponije. Godinama se koristi taj šljunak od kojeg Kongora i Lipa nemaju nikakve koristi, zanima me što misle učiniti Vlada i Skupština po tom pitanju? Mislim kako bi bilo dobro da se pristupi rješavanju tog problema.

Zastupnik Nediljko Rimac traži odgovore na dosad upućena pitanja te  Ministarstvu gospodarstva HBŽ postavlja pitanje:  Koliko je u proračunu županije prihodovano od koncesija za 2015. godinu i jeli došlo do raskidanja pojedinih ugovora, ako je kojih subjekata? Te od kojih subjekata su ostvareni prihodi u apsolutnom  iznosu?

Zastupnik Jozo Ćosić  pita Vladu HBŽ:  Moje pitanje je vezano za transfere udrugama građana  koji su u 2015. godini iznosili preko 292 000,00 KM . Zanima me koje su udruge dobile sredstva, popis svih udruga, koliko su dobile, kriteriji po kojima je rađena raspodjela sredstava? Ovo pitam jer ste vidjeli kako je u Hrvatskoj bila afera gdje je jedna ministrica uplatila 400 000,00 kn na račun udruge koju je vodila prije 10 dana, kada se to događa u Hrvatskoj koja je znatno sređenija država  možemo misliti što se odgađa ovdje. Te traži odgovore na sva do sad postavljena zastupnička pitanja.Sjednica završila u 18:30 sati

Tonski zapis je sastavni dio zapisnika.