10.03.2017 10:15, Održane sjednice

 

Zapisnik sa XVI. sjednice Skupštine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

SKUPŠTINA

TOMISLAVGRAD

Broj:01-02-8.5/16

Datum: 15. studenog 2016.godineZAPISNIK


sa XVI. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana 28. 10. 2016.god u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu


Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. Prozivkom je utvrđena je nazočnost 21 zastupnika (zastupnici Božo Pavić, Ljubo Velić, Ivica Matković i zamjenik predsjedatelja Skupštine Slaviša Mihajlović opravdali izostanak). Predsjedatelj Skupštine konstatira kvorum. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija. 

Predsjedatelj Skupštine predlaže slijedeći dnevni red:


1.Zapisnik s XV. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana  28.lipnja 2016.godine,

2.Prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći Hercegbosanske županije,

3.Nacrt Zakona o Razvojnoj agenciji Hercegbosanske županije,

4.Nacrt zakona o socijalnoj skrbi Hercegbosanske županije,

5.Prijedlog Odluke o utvrđivanju Amandmana I. na prijedlog Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period 2008.-2028.godina, 

6.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije,

7.Izvješće o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2015.godinu,

8.Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2016.godinu,

9.Program rada Skupštine Hercegbosanske županije za 2016.godinu,

10. Zastupnička pitanja


Predsjedatelj otvara raspravu o dnevnom redu.

Ministar Hikmet Hodžić predlaže povlačenje točke pet s Dnevnog reda jer je došlo do tehničke pogreške te se mora  napraviti korekcija, vratiti na Vladu i onda uputiti u Skupštinsku proceduru.

Zastupnik Nediljko Rimac  vezano za dnevni red ističe kako je na kolegiju bilo govora da će se Program rada Skupštine značajno korigirati, jer su neke stvari trebale biti završene u drugom-trećem kvartalu, a svi znamo što je bilo-danas je točno četiri mjeseca kako nije održana sjednica Skupštine, ovo nuditi i o ovome raspravljati je sramota i ne bi se trebali tako odnositi prema Zastupnicima u županijskoj Skupštini. Ima svakakvi zastupnika koji su došli na svakakav način, ali mi legalno izabrani voljom birača to ne bi trebali dopustiti. Ako se nešto dogovori na kolegiju to se treba poštovati.

Predsjedatelj ističe kako je na kolegiju dogovoreno da ako se dobiju  dogovoreni dokumenti od Vlade kako će se korigirati Program rada Skupštine, Vlada ih nije dostavila ali je dobar dio skinut i korigiran.

Zastupnik Rimac ističe kako se na kolegiju kada je bilo rasprave o Programu rada samo letimičnim uvidom moglo vidjeti da su rokovi navedeni za usvajanje Zakona prošli i nema smisla o tome raspravljati, te ističe kako je na upit zašto je to tako odgovoreno kako nema komunikacije s Vladom i kako se informiraju putem interneta. Ako ste dogovorili i imate ruke za ovaj Program onda me zanima zašto u njemu ne spominjete nabavku automobila.  Traži skidanje s dnevnog reda Programa rada Skupštine.

Predsjedatelj zatvara raspravu, stavlja na glasovanje prijedlog zastupnika Nediljka Rimaca te konstatira kako nije usvojen. ( 5 za)

Predsjedatelj stavlja na glasovanje predloženi dnevni red uz prihvaćeni prijedlog o povlačenju točke 5. na glasovanje i konstatira kako je usvojen. (16 za 2 suzdržana 3 protiv)


Ad 1.


Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. 

Zastupnika Nediljka Rimac zanima na temeljem čega se  pravio ovaj izvod iz zapisnika, jeli to dirigirano jer po sjećanju nije sigurno. Dugo je u Skupštini i ističe zna sve relacije. U Ad 2. Moja rasprava se uopće ne spominje, a ja i gospodin Ivković smo imali jedan duel koji se ne spominje. Pod Ad 9. Izvješće direktora Hercegbosanskih šuma d.o.o. Kupres spomenuli ste samo jedan dio. Kada je direktor obrazložio da ima dobiti bila je rasprava u kojoj smo sudjelovali ja i moje kolege, a ovdje se ne spominje ništa, ne znam iz kojih razloga odnosno znam iz kojih, ali nije bitno možda ste trebali staviti XY je raspravljao, ako je problem što sam ja raspravljao kazao je Rimac. Ovim putem zahvaljuje direktoru i menadžmentu ŠGD-a jer su dobili spominjani ultrazvučni nož i obavljene su već dvije operacije na korist i dobrobit pacijenata. Kod prezentacije noža nitko nije pozvao ni zahvalio ljudima iz šumarije, ja im se zahvaljujem u svoje ime ovim putem jer nemam druge ingerencije- moje je da radim i šutim, ali za govornicom ne mogu šutjeti i zapisnik  ni malo ne odgovara činjeničnom stanju, traži izvod iz zapisnika i tonski zapis radi usporedbe.  

Nema više prijavljenih. 

Predsjedatelj zatvara raspravu te Zapisnik s XV. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana  28.lipnja 2016.godine, stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojen.(17 za 2 protiv 1 suzdržan)


Ad 2. 

Ministrica Pravosuđa i uprave  Mirjana Stojisavljević Petraković je obrazložila prijedlog Zakona. Predsjedatelj otvara raspravu, nema prijavljenih te daje prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći Hercegbosanske županije  na usvajanje i konstatira kako je isti usvojen jednoglasno.


Ad 3. 

Ministar Gospodarstva Aleksandar Štrbac zastupnicima je obrazložio nacrt Zakona o razvojnoj agenciji Hercegbosanske županije. 

Zastupnik Rimac pohvaljuje ministarstvo i Vladu za sve ovo što piše i lijepo je to čuti, ali boji se koliko će od svega županija imati koristi. Sjećamo se ističe  otvaranja Razvojne banke u Livnu koja je trebala bit generator razvoja u županiji. A danas nitko u nju ne dolazi ništa tražiti i ne znam jeli ikome pomogla tu  se uhljebila jedna osoba koja politički dobro kotira i ona se razvija a ostali stagniraju kazao je Rimac. Sugerira povezivanje s Razvojnom agencijom Osječko-baranjske županije koji su najbolji u Hrvatskoj u povlačenju sredstva iz EU fondova.  I za vrijeme njegovog mandata su surađivali te se nudi za pomoć, davali su i ured u Bruxellesu, te stručne ljude za pisanje projekata. Kad je u pitanju naša županija ima prostora za povlačenje sredstava, ali boji se da će ovdje biti samo uljebi nakon izbornih krađa. Predlaže da Zakon  ide u formi prijedloga jer je ovo preozbiljna i predobra stvar da se razvlači ako ne bude četiri mjeseca sjednice Skupštine. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić ističe kako mu je drago zbog potpore zastupnika Rimca jer zna kako je i on radio određene stvari vezane za agenciju. Rimac je na neki način najavio kako ćemo preko Osječko-baranjske Agencije imati ispostavu u Bruxellesu  to za sad nije ostvareno, ali u budućnosti će se pokušati ostvariti. Formiranje i rad Razvojne agencije našoj županiji je neophodan što su pokazale i dosadašnje aktivnosti Ministarstva gospodarstva. Trebamo dati šansu ovoj Agenciji i od nas sami ovisi koliko ćemo novca povući. Kada se spominje i Razvojna banka  oni imaju svoje projekte. Trebamo svi skupa pokušati napraviti Razvojnu agenciju onakvu kakvu ova županija zaslužuje. 

Zastupnik Josip Perić smatra kako ova Agencija ako bude radila ima smisla ali ističe samo na spomen osnivanja Agencije se naježi jer se sjeti Agencije za privatizaciju  i svega što se u njoj radilo, te načina na koji ona i danas egzistira i troši naš novac. Strah me je kako će se ovdje smjestiti nekolicina ljudi koji neće odraditi svoj posao te ni županija ni porezni obveznici od njih neće imati koristi. Za osnivanje ove Agencije je ali pod uvjetom da podnese izviješće županijskoj Skupštini jer mu se čini kako je to isključivo mehanizam Vlade dok se premalo ovlasti i brige o ovoj Agenciji dalo Skupštini.  Vezano za način financiranja gdje se navode naglašava donacije i usluge to neće biti ni 1%, a 99% će spasti na financiranje iz županijskog Proračuna. Zanima ga kakav će biti taj Proračun kada mu se nametne 10-20 ili više djelatnika s VSS,  ako ne bude koristi od rada  Agencije i kapitalni dio proračuna u cijelosti će nestati te on više neće imati ni socijalni karakter već nekakav drugi. Apelira i upozorava, da ova Agencija ne bi doživjela sudbinu Agencije za privatizaciju i da ne bude samo teret Proračunu,  a korist od rada ovakvih Agencija bez kontrole ili samo kontrolom Vlade će biti minimalna, iz tog razloga daje podršku s velikom rezervom ali i da Agencija odradi svoj dio posla i matematički dokaže kako njeno osnivanje ima smisla za Proračun.

Zastupnik Ilija Šljivić ističe kako ne bi ulazio u razloge što se sjednica Skupštine nije održala i ko je krivac, ali ovo ne smije postati praksa jer četiri mjeseca su predugo. Imamo toliko ne obrađenih tema kada je u pitanju županijska Skupština te izvješća javnih poduzeća o kojim bi trebala raspraviti.  Vezano za Razvojnu agenciju izražava zadovoljstvo što se ovaj zakon našao u proceduri, te ako se ostvari mali dio onoga što se navodi biti će zadovoljan. To se posebno odnosi na provođenje gospodarske politike, izvozne konkurentnosti, razvoja malog i srednjeg poduzetništva te poticanja u zapošljavanju, međutim kao i zastupnik Perić ističe povijest Agencija kao npr. već spomenute Agencije za privatizaciju i ako ćemo ići stopama dosadašnjih Agencija onda bolje da ovu ne utemeljimo. Agencija za razvoj ima potencijal i treba se formirati, ali na potpuno drugačijem osnovu od dosadašnjeg,  i to zapošljavanjem  kvalificirani ljudi koji će moći odgovoriti stvarnim potrebama. Vezano za članak 12. Nacrta Zakona koji govori o radu Agencije i suradnji u izradi projekata vezanih za povlačenje sredstava iz EU fondova i suradnja s drugim Agencijama, skeptičan je naglašava kako se to neće realizirati onako kako je navedeno u Zakonu jer nemamo dovoljno stručnog kadra, malo akademskih obrazovani govore strane jezike, premali broj ih je informatički obrazovanih. Imamo mlad i obrazovan kadar, ali nedovoljno iskusan koji bi mogao raditi na projektima i priskrbiti sredstva. Smatra da nakon usvajanja  Zakon i kad se oformi Agencija  treba obučiti kadar. Preporučuje radni tim ŠGD Kupres koji imaju iskustva u izradi projekata, a posebno projekata prekogranične suradnje gdje su do sad povukli sredstva ne temelju 3-4 projekata. Vezano za poglavlje 5. Ističe kako će imati najviše problema jer će se u samom startu zapsoliti veći broj ljudi nego što Agenciji treba, i kao što je kazao oni nisu dovoljno osposobljeni za povlačenje sredstva i tu je velika mogućnosti kako će sve pasti na teret proračuna. Preporučuje onima koji budu izabrani u rukovodstvo Agencije da posebnu pozornost posvete izradi projekata u oblasti poljoprivrede, šumarstva, stočarstva. Te da se skrene pozornost na brendiranje livanjskog sira i glamočkog krumpira. Konstatira kako će prihvatiti ovaj Zakon ali pod uvjetom da on odradi barem mali dio onoga što stoji u Zakonu.

Zastupnik Jozo Sliško  se slaže s mišljenjem ostalih zastupnika i naglašava kako bi zaposlenici agencije projekte trebali prepisivati jer su to uhodani obrasci,  a mi nemao vremena učiti mlade ljude, trebamo pokupiti iskustva drugih država koje su taj proces prošle i savjetovati se s njima kako bi što bolje odradili projekte i povlačenje sredstava. 

Zastupnik Ivan Krstanović ističe kako je napokon došlo vrijeme da Agenciju osnuje i naša županija, jer puno županija koje su ovo uradile prije 6-7 godina je napredovalo u odnosu na nas. Ne slaže se sa svim napisanim u Zakonu, a posebno stavka koji govori da je potrebno 7 godina iskustva kako bi se vodilo agenciju. I to iz razloga jer oni ispada da je već određeno tko će je voditi ili se traži podoban kadar.  Misli kako nitko iz spomenutog tima iz ŠGD Kupres nema 7 godina radnog iskustva, a to su mladi ljudi koji su dokazali. O kadrovima treba razmišljati na drugi način, a ne samo iskustvo i to na način znanja, sposobnosti i htjenja. Smatra kako je ovdje bitno iskustvo izrade projekata, a ne jeli netko sjedio nekoliko godina u županiji ili nekom tijelu pa će on biti na čelu agencije. Agencija je vrlo bitna i poduzetnicima jer ako njihovi projekti budu prolazili onda poduzetnici ne moraju plaćati nekim drugim agencijama izradu. Možemo ističe pričati o jezicima i obrazovanju ali, pisanje ovih projekta je najviše šablonski i to traži EU. Ako se uklopimo u to mislim da možemo polučiti dobre rezultate kazao je Krstanović. 

Ministar Štrbac izražava zadovoljstvo što je ova točka izazvala interes zastupnika i upravo tu vidi značaj osnivanja Agencije. Razvojna agencija mora isključiti politike i osobne interese, ona mora biti ustanova stručnog karaktera. U okviru Vlade imamo nekoliko osoba koje su radile projekte i preko Razvojne agencije to će se podići na viši nivo. Ti ljudi su i obrazovani i znaju strane jezike i pripremani su za rad, obavljali su niz seminara i obuka u zemljama u okružju i na ovaj način oni znanje mogu usmjeriti i iskoristiti ogroman potencijal fondova. Razvojna agencija nikada neće biti nestručna i postojati da se popune radna mjesta.  Agencija neće zapošljavati 20-30 ljudi, to će biti uski tim vrlo stručnih ljudi kazao je ministar. Vezano za član 25 koji je spomenuo zastupnik Ilija Šljivić ističe kako sredstva koja se spominju pod točkama c, d i e jesu nestabilna ali će se potruditi da stavka b- a to je obavljanje vlastite djelatnosti upravo zahvaljujući kvaliteti bude prema postotku najveći udio i da se što manje oslanjaju na proračun, jer se to putem milijunskih projekata može uraditi. Onog trenutka kada Razvojna agencija ne bude ostvarivala dobiti u određenom postotku od svoje djelatnosti, te se bude previše oslanjala na proračun tada nema potrebe za njenim postojanjima. Uvjeren je da će sredstva iz proračuna koristiti u minimalnim iznosima i to u početku za vrijeme uhodavanja. Vezano za izvještaje koje podnose član 41. predviđa izvještaj o radu, gdje su dužni Skupštini  i Vladi dostaviti izvješće barem jednom godišnjem. Nemamo vremena za gubljenje i smatra kako su ideja, realizacija, koncept i kadrovska struktura  i želja ministarstva i Vlade da ovo bude dobitak za građane županije. 

Predsjedatelj Skupštine ističe kako je zastupnik Rimca trebao predložiti ubrzanje procedure tj, raspravu u obliku prijedloga kada se usvajao dnevni red. 

Zastupnik Rimac kaže kako su razlozi za ubrzanje to što se ne zna kada će biti iduća sjednica Skupštine, ali zna dvije osobe savjetnika Predsjednika Vlade i Ivanu Šimić koji nisu članovi njegove stranke, ali mogu odgovoriti toj zadaći i biti direktori. Dok se raspiše natječaj i cjelokupna procedura smatra kako će se izgubiti vrijeme jer niti jedna primjedba nije bila suštinska i ne vidi razloga zašto ne bi išlo u formi prijedloga. Smatra kako je jedini problem što to on predlaže.

Predsjedatelj ističe kako nije problem u predlagaču nego se o skraćenom postupku  donošenje zakona odlučuje na raspravi o Dnevnom redu, usvojeno je kao nacrt i kao takav  mora ići.

Nema više prijavljenih, predsjedatelj zatvara raspravu te  Zaključak:Nacrt Zakona o Razvojnoj agenciji Hercegbosanske županije  može poslužiti kao dobar temelj za izradu prijedloga Zakona uvažavajući sve primjedbe i prijedloge zastupnika, radnog tijela iznesenih na ovoj raspravi stavlja na glasovanje  i konstatira kako je usvojen. 
Ad 4.

Pomoćnik ministra rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih  Milan Mihaljević obrazložio je Nacrt Zakona. 

Zastupnik Ilija Šljivić izražava zadovoljstvo što se ovaj Zakon našao u proceduri. Na temelju svoje analize ističe kako u obrazloženju nije uspio dokučiti koji je razlog donošenja ovog zakona, ako je to siromaštvo kako stoji u natuknicama, onda konstatira kako možda nismo ni trebali donositi ovaj zakon jer siromaštvo hara od nastanka naše države i ako je to glavni razlog onda ga nismo trebali ni donositi. Ističe kako je za korjenite promjene na području socijalne skrbi i postavlja predlagatelju pitanje kakva je razlika između postojećeg Zakona o socijalnoj skrbi i ovog današnjeg, jesu li ovo izmjene i dopune dosadašnjeg zakona koje se žele protočiti na novi Zakon ili je to usklađivanje normativne regulative s regulativom FBiH te jeli postojeći Zakon loš ili se novim predviđaju korjenite promjene. Iskustvo mu govori da su svi Zakoni koji se donose puno lošije odrađeni u odnosu na prijašnje, te je skeptičan. Vezano za članak 3, u točki 3 osoba potpuno nesposobna za rad je osoba starija od 65 godina, smatra kako je konstatacija netočna i treba je brisati, jer u zakonu o VSTV-u radno sposobna osoba po članku 90. je osoba do 70 godina. Za Točku 5. mlađa punoljetna osoba je osoba koja je navršila 18 godina, a nije navršila 21. godinu života-za ovaj Zakon ističe to nije bitno jer znamo da je osoba punoljetna s 18 godina te može i kazneno i materijalno odgovarati, možda se navodi to odnosi na teška kaznena djela kada se onima koji nisu navršili 21 godinu to uzima kao olakotna okolnost. Vezano za članak 9 formirati će se Komora socijalnih radnika, smatra kako to treba biti u Prijelaznim i završnim odredbama a ne u članku. Smatra kako će ovaj Zakon donijeti neke promjene, ali  će biti puno preciznije definiran donošenjem pod zakonskih akata.  Uvijek sam za novitete i donošenje novih Zakona posebno ako će to novo Zakonsko rješenje pridonijeti poboljšanju socijalnog statusa njegovih korisnika, no ako će to ostati mrtvo slovo na papiru zašto trošiti vrijeme, trud i novac? 

Pomoćnik ministra Milan Mihaljević odgovara zastupniku Šljiviću kako je Zakon donose iz razloga što je stari Zakon u uporabi već 15-20 godina te je i u FBiH novi zakon u nacrtu. Vezano za pojašnjenje punoljetnosti te osobe su prema zakonu prepoznate i oni su kategorija o kojoj moramo brinuti. Za osnivanje Komore naglašava kako je mi nemamo.

Nema više prijavljenih te predsjedatelj stavlja Zaključak: Nacrt Zakona o socijalnoj skrbi Hercegbosanske županije može poslužiti kao dobar temelj za izradu prijedloga Zakona uvažavajući sve primjedbe i prijedloge zastupnika, radnog tijela iznesenih na ovoj raspravi na glasovanje i konstatira kako je isti usvojen jednoglaasno.Ad 5.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić obrazložio je izmjene i dopune Zakona.

Predsjedatelj otvara raspravu. 

Nema prijavljenih te predsjedatelj daje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije  na glasovanje i konstatira kako je ista usvojena jednoglasno.


Ad 6.

Izvješće o radu Vlade obrazložio je Predsjednik Vlade.

Predsjedatelj otvara raspravu. 

Zastupnik Rimac ističe kako Izvješće neće podržati iz kalendarskih razloga. Mi trebamo raspravljati o 2016. a  ne pričati o 2015, drugi razlog zašto neće podržati je taj što zna da  je Predsjednik Vlade imao i ima i sada probleme u radu Vlade, to se vidjelo i danas na Skupštini i na Kolegiju. Dvije stvari nisu spomenute u izvješću, a to su  izgradnja autobusnog kolodvora Ćićko i suradnja s njemačkim zavodima za zapošljavanje ove Vlade kazao je Rimac. Vezano za zapošljavanje vježbenika imamo tri kategorije tih mladih ljudi s VSS, VŠS, i SSS imaju oni koji odmah idu na plaću zato što su nečiji, a imaju lošije ocjene, duže su studirali i prema kategorizaciji oni bi trebali volontirati. Onima koji volontiraju u izbornoj godini se da zadaća da nešto odrade te ako to učini primati će plaću i  imamo treću kategoriju oni koji su otišli odavde.

Predsjednik Vlade Dalić replicira kako vezano za odlazak vani i asocijaciju s Ćićko busom smatra kako zastupnik Rimac nije mislio ništa loše osim u kontekstu da je netko odgovoran zato što mladi odlaze. Smatra da svi koji su sudjelovali u politici u proteklih 20 godina, a sudjelovao je i zastupnik Rimac kao i on sam, na neki način odgovorni za to što se događa i što mladi nemaju dovoljan broj radnih mjesta i perspektive u nekim granama i prirodnim resursima koji su prisutni kod nas. Priča o Ćićko busu i odlascima treba se završiti jer je potrošena svi mi znamo tko je i na kojoj razini vlasti bio i sudjelovao ovih godina i tko je mogao povući određene poteze za poboljšanje situacije. Ja sam na ovoj poziciji godinu i pol netko je bio po tri, sedam i sl, i svatko snosi dio odgovornosti s obzirom na provedeno vrijeme u vlasti. Smatra kako je dosta međusobnog optuživanja te svi skupa moraju vidjeti što se može učiniti za poboljšanje uvjeta svima na ovom prostoru. 

Nema više prijavljenih.

Predsjedatelj stavlja Zaključak: Skupština Hercegbosanske županije prima k znanju Izvješće o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2015. godinu na glasovanje i konstatira da je usvojen.( jedan protiv)Ad 7.


Predsjednik Vlade Draško Dalić obrazložio je program rada Vlade.

Predsjedatelj otvara raspravu.

Zastupnik Jozo Sliško ističe kako se u proteklih 20-tak godina uvijek na kraju godine predlaže program rada Vlade to je ismijavanje zastupnika i građana. Nema smisla raspravljati o nečemu što je prošlo. Što predložiti i što mi imamo raditi za ovaj mjesec dana, a ne znamo ni hoće li biti održana sjednica Skupštine. Moli da u narednoj godini na početku iste raspravljaju o Programu rada i doprinesu prijedlozima. 

Zastupnik Ilija Šljivić ističe kako je temeljno pitanje vezano za Program rada je zašto program na kraju trećeg kvartala? Podupire ovu Vladu, ali će se i kritički osvrnuti onda kada nešto nije dobro. Problem kada je u pitanju donošenje Izvješća, Programa i Proračuna, je u nekim Agencijama, Upravama, Ministarstvima koji ne dostavljaju tražena izvješća i podatke na vrijeme kako bi Vlada mogla dostaviti cjelovito izvješće na vrijeme. Smatra kako bi Vlada trebala imati sve podatke do kraja prvog kvartala i uputiti u Skupštinu do kraja drugog kvartala kako bi sve imalo smisla, ali ističe postoje ljudi koji namjerno bojkotiraju i zbog takvih ispašta Vlada i Skupština i od strane CCI i ostalih organizacija. Trebaju se uvesti sankcije za one koji traženo ne dostave na vrijeme, javno prozvati Rukovoditelje koji bojkotiraju rad Vlade, i ne trebaju im se  izvješća  uvrstiti u završno izvješće Vlade. Ako postoje problemi u Vladi trebaju se riješiti i moraju intenzivnije komunicirati s županijskom Skupštinom, jer bez obzira koliko rade i donose Odluke, Zaključke i sl. iz nadležnosti Vlade mi u Skupštini tim ne možemo biti zadovoljni jer nemamo informacije i izvješća te se vaš rad ili eventualno ne rad prenosi i na Skupštinu kazao je Šljivić. Vezano za proračun smatra kako tu pravimo velike pogreške-prošle godine smo bili u prilici napraviti proračun na vrijeme, imali smo sve komponente ali upravo zbog ovih spomenutih koji ne dostavljaju svoje programe dogodilo nam se isto, smatra kako ove godine imamo vremena za izradu Proračuna na vrijeme, ali ako se budu događali ponovo bojkoti pojedinaca iz određenih Agencija, Uprava i Ministarstva i ne dostavljanje prijedloga na vrijeme treba- ako je moguće iste određeno vrijeme skinuti s županijskog proračuna. Ne zna jeli zakonski izvedivo, ali smatra kako je to očito jedini način. Osvrnuo se na koncesije i to iz razloga što je u odgovoru na Zastupničko pitanje dobivena informacija kako je od planirani 93 000,00 KM prihodovano 73 000,00 što je ističe nedovoljno, a glavni razlog je Zakon o koncesijama koji je katastrofa od zakona i mora se mijenjati.  

Zastupnik Branko Ivković ima prijedlog vezan za Program rada Vlade -da se rokovi, s obzirom kada je program došao u raspravu, brišu jer nisu ispunjeni. Za određene Zakone je navedeno rok I. kvartal 2016. godine nije bio, rok je prošao i smatra kako bi bilo dobro to obrisati.

Zastupnik Josip Perić ističe kako je sluša Predsjednika Vlade koji ne spominje nikakve opstrukcije, a vidimo što se događa. Smatram kako ima opstrukcija i od rukovodstva Skupštine koja se 4 mjeseca nije sastala.  O programu se nikako nije moglo raspravljati od 6 mjeseca do danas. Vlada je radila onoliko koliko je mogla, ali ga je ističe zaprepastilo postojanje namjernih opstrukcija. Predsjednik Vlade na to mora reagirati jer postoje zakonska rješenja u takvim slučajevima.  Ističe kako je često govorio o velikom broju Upravnih i Nadzornih vijeća koje za svoj rad nikome ne podnose izvješća, a oni su ti koji bi ih morali podnositi. Pita se kada su isti odgovarali za dubioze i promašaje koje su napravili-nikad. Ništa danas nije podržao, ali ovo će podržati da kaže koliko je besmisao.  Trebamo pogledati i sebe i shvatiti da od šestog mjeseca nismo imali sjednicu Skupštine. Ako je problem što Vlada ne dostavlja dovoljno materijala za Skupštinu onda recite da Vlada ne radi. Ako je neki drugi problem htio bi ga čuti ovdje. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić replicira zastupniku Ivkoviću kako je napravljena Uredba o metodologiji izrade godišnjih izvješća i programa, te su i od strane CCI sugerirane promjene postojećeg programa. Međutim Program je usvojen na Vladi ovakav i upućen u Skupštinsku proceduru te nema smisla sada ga mijenjati. Pristalica je toga da se program mora donijeti na vrijeme i mijenjati ga jedino zbog objektivnih razloga, a u ovom slučaju potrebno je da se zna koliko je neko ministarstvo ili Vlada uradila od planiranog.  

Zastupnik Branko Ivković replicira kako nije shvaćeno što je mislio, jer nije predložio izbacivanje nečega iz Programa rada nego je predložio brisanje rokova koji su prošli. Ništa se bitnoga tim ne mijenja samo se dobiva na ozbiljnosti.

Nema više prijavljenih.

Predsjedatelj daje Odluku  o usvajanju Programa rada Vlade  Hercegbosanske županije za 2016. godinu na glasovanje i konstatira da je usvojena. 

Ad 8.


Predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić je obrazložio program rada.

Zastupnik Nediljko Rimac ističe kako se na početku dotaknu ove točke i smatra kako je besmisleno raspravljati o onome što se dogodilo jučer. Ističe kupovinu novog auta i pita koja je logika i hrabrost kupovati auto visoke klase, a već postojeće je sasvim dobro.  Nema ništa osobno protiv, ali ističe primjer iz bolnice kada se ljetos dogodila prometna nesreća mlađi pacijent je upućen u Mostar, nakon toga se događa još jedna prometna, a  imaju samo jednu hitnu pomoć s punom opremom gdje se uspavan  i intubiran pacijent može prevesti dalje, te su morali na rendgenu čekati povratak hitne jer roditeljima ne možete reći da sin mora dalje, a nemamo ga čim prevesti ističe Rimac. To su strašne stvari i oni koji se pita u našoj Županiji imaju moralnu odgovornost za takve stvari te ovdje ne može netko raditi što, kako i dokle hoće.  Traži prodaju Superba i Toyote i da se nabavi adekvatno medicinsko vozilo, da ne ostaje nepokriven prostor kada se nešto desi, a svima nam može trebati. Nema potrebe da se predsjednik Skupštine vozi u luksuznom autu i ako se to ne napravi tražiti će smjenu odnosno odgovornost predsjedatelja Skupštine, pogotovo što na PIK-u prodajete auto na privatni broj odakle hrabrost da tako nešto radite pita Rimac. O ovom će još govoriti i ovo javnost ističe treba znati. Isto tako imamo ravnateljicu DZ Livno koja kupi pa razbije automobil dva puta, a hitne pomoći nemamo, nema je ni u Bosanskom Grahovu i ljude voze u „kršu“ dok se ovdje glumi veličina i voze se automobili luksuzne klase bez potrebe. 

Predsjedatelj  Skupštine odgovara kako je u proračunu predviđena zamjena vozila tj. Superba kojeg je dok je bio predsjedatelj skupštine 2007. ne zna kako nabavio  Rimac, ali vrijednost je bila približna vrijednosti ovog vozila. Zar trebamo i Predsjedniku Vlade i svim Ministrima oduzeti vozila i neka idu s privatnim.  Naglašava kako je Rukovodstvo Skupštine potpisalo nabavu, povjerenstvo provelo nabavu i vozilo je kupljeno. 

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Jasenko Tufekčić ističe kako neće podržati Program rada Skupštine, iz svih nabrojanih razloga i posebno zato što direktno nije radio na izradi. Neće podržati ni jednu individualnu odluku pa ni ovu o kupnji vozila, jer ne može shvatiti da se može kupiti ovako skupo auto, a da rukovodstvo Skupštine to ne zna, te da se u ovoj zgradi tri puta rade građevinski radovi, a nitko to ne zna. Izabrani smo da štitimo interese građana i ako mi nećemo govoriti za ovom govornicom neće nitko drugi. Više od godinu i pol nemamo tajnika jedinog financijskog nalogodavca, te svi oni koji potpisuju naloge i sl, ne rade stvari po zakonu. Da bi smo izabrali tajnika moramo imati uređen rad u samoj Skupštini-moramo imati sistematizaciju te je dosta primanja ljudi na tri mjeseca i produžavanja tih ugovora kada znamo da se to može uraditi jednom. Iza nelegalnih i ne zakonskih aktivnosti neće stati rekao je Tufekčić. 

Nema više prijavljenih, te predsjedatelj zatvara raspravu i stavlja Odluku  o usvajanju Programa rada Skupštine  Hercegbosanske županije za 2016. Godinu na glasovanje i konstatira da je usvojena.  


Ad 9.

Zastupnik Josip Perć javljam se ponukan uvredljivim tekstom od strane Inicijativnog odbora udruge obitelji poginulih nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja Tomislavgrad a predmet je stambeno zbrinjavanje obitelji poginulih nestalih i zatočenih za to sam da se zakonom predviđene obveze ispuni prema braniteljima ali pokrećem inicijativu za tematsku sjednicu Skupštine  o svemu ovome i da se dostave podatci ko je kako riješio svoje stambene probleme iz ove populacije jer ja znam  bio sam načelnik saniteta cijeli rat imam čitavu dokumentaciju i  nitko iz brigade kralj Tomislava i šire nije imao „proljev“ a da nije prošao kroz moje ruke, a također znam puno onih koji su protivno zakonu i ne pripadaju braniteljskoj populaciji ili je stradavanje na neki drugi način, žalosno je ako postoji još stvarnih branitelja čije stambeno zbrinjavanje nije riješeno. Također je jako mnogo onih koji nisu vidjeli rat a uživaju sve povlastice stradavanja radeći privatni biznis ili su oboljeli ili su se ugušili u Njemačkoj na bazenu i  svi oni kao takvi koriste prava. Mislim da je došlo vrijeme da se na razini županije vidi tko koristi kakva prava, tko je riješio stambeno ili bilo kakvo pravo. Dva milijuna su dobile udruge zanima me koliko ih imamo. Vrijeme je da stvarno na tematskoj sjednici kaže imenom i prezimenom kome se daju jednokratne novčane pomoći, koji su uvjeti, kome se dao materijal za stambeno rješavanje i jesu li oni i danas na listi onih koji nisu riješili jer znamo da je na sudu još milijunska šteta koja je nanijeta županiji za izdavanje materijala. Ovdje se prijeti i ispada kako mi ne želimo rješavati, ako se na nekoga odnosi ja se ograđujem od ovoga i ovo je za mene provokativna tema i ta udruga treba zajedno s nama izići i javno prozvati one koji ostvaruju prava, a nisu ih ni čime zaslužili, zbog toga pokrećem inicijativu za tematsku sjednicu gdje će se svaki novčić koji je dat iz proračuna hercegbosanske županije  i općine vidjeti kome ide kako ide i dali ga stvarno koriste oni koji su ga zaslužili. 

Zastupnik Mile Marčeta ima nekoliko stvari koje su već duže vrijeme  problem kada je u pitanju povratnička populacija od Glamoča i Drvara kada je u pitanju putna služba i inače komunikacije i infrastruktura i čudi me za ovoliko godina da nije bilo ozbiljnijeg pitanja, a zima dolazi. Prije svega put Drvar-Glamoč koji ima projekt, a na njemu se ne radi ništa. Postavlja pitanje Upravi za ceste Federalnoj ili županijskoj  Put Drvar-Istočni Drvar je put R410 taj put se ne čisti nikako od strane Federacije, a u Republici Srpskoj dolazi do granice tako da je zimi prometovanje više nego otežano i to je vjerojatno kategorija koja nije u prioritetu i koju vjerojatno treba raditi nadzor putnih službi.  Zamolio bih s obzirom na vremenske uvjete i s obzirom da nije bilo sjednice Skupštine za malo bržu intervenciju da se vidi ko je nadležan i da se ovom problemu ozbiljno priđe kada već postoje projekti onda se problem puta mora rješavati. 

Predsjednik Vlade Draško Dalić ističe kako mu je  zadovoljstvo da je zastupnik Perić postavio ovo pitanje jer je kroz svoj rad i komunikaciju s Udrugama proisteklim iz Domovinskog rata pogotovo s Udrugama obitelji poginulih došao do različitih podataka. Između ostalog i podataka da se osobe koje su umrle prirodnom smrću u Njemačkoj vode na popisu obitelji poginulih. I u tom dijelu podržava sve one koji žele uvesti red i pokušati maksimalno zadovoljiti one ljude koji su stvarno bili pripadnici braniteljske populacije i doživjeli stradavanje na bilo kojem mjestu  u bilo kojem obujmu.  Bilo bi nelogično od nas sviju da podržimo da prava ostvaruju oni koji nisu vidjeli rat i bili pripadnici braniteljske populacije, a da ne ostvare branitelji koji su pripadnici HVIDR-e  i koji imaju stupanj oštećenja od 70-80-90% mi smo riješili u Tomislavgradu prvu crtu to je nesporno, sada to rješavamo u Livnu, a nakon toga pojavljuje nam se inicijativni odbor to je druga crta, koje najvjerojatnije ima i na drugim prostorima i u to se ne bi trebalo ulaziti dok se ne napravi prava revizija i da se utvrdi legalne  i ilegalne jer tu ima osoba koje mogu pod ovu kategoriju, ali ima i onih koji ne mogu. U tom pogledu ne samo Udruga obitelji poginulih nego i druge braniteljske udruge, mi između sebe moramo te stvari raščistiti i na neki način osloboditi proračunska sredstva za stvarne branitelje i one koji su doživjeli bilo kakvo stradavanje jer smo dužni i prema njima a i prema onima koji nisu imali stradavanja, a bili su u braniteljskoj populaciji zaslužili su da o njima skrbimo i na jedan način pomognemo. 

Zastupnik Jozo Sliško se pridružuje prethodnicima, ali ne znam ističe zašto se to do sad odgađalo da se nije to napravilo 20 godina poslije rata. Oni koji su zaslužili koji su bili od prvog do zadnjeg dana u ratu nema ih nigdje i postoji veliki broj razvojačenih branitelja koji nisu dobili ni vreću cementa. Imali su 4-5 djece osobno ih znam i sam sam bio taj koji je bio u ratu od prvog do posljednjeg dana i podnosio sam zahtjeve prekrivao kuću i nikad mi nitko nije dao vreću cementa, a ovi što su vani dobili mirovine to je gospodo vaše glasačko tijelo i morate ovdje priznati istinu vi njih držite zato da vam tamo skupe 50-100 glasova oni džabe ne dobivaju te pare jer dobro su plaćeni skupljaju glasove i glasuju za vladajuće. 

Zastupnik Josip Perić ističe kako inicijativa za tematskom sjednicom i rješenje ovih problema  i on i predsjednik Vlade cijeli život inzistiraju na rješavanju, ali druga je stvar što smo mi manjina i nije stalo ljudima da se ovo riješi, ali ja ću inzistirati i drago mi je da to podržava i predsjednik Vlade. 


Sjednica završila u 14:30

Tonski zapis je sastavni dio zapisnika