10.03.2017 10:23, Održane sjednice

 

Zapisnik sa XVII. sjednice Skupštine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

SKUPŠTINA

TOMISLAVGRAD

Broj:01-02-8.6/16

Datum: 07. prosinca 2016.godine

 

 

ZAPISNIK

 

sa XVII. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana 01. 12. 2016.god u 11,00 sati u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu


Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić. Prozivkom je utvrđena je nazočnost 25 zastupnika. Predsjedatelj Skupštine konstatira kvorum. Sjednici su nazočili predsjednik Vlade i ministri u Vladi HBŽ, predstavnici međunarodne zajednice i medija. 

Predsjedatelj Skupštine predlaže sljedeći dnevni red:

1.Zapisnik s XVI. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 28.10.2016.godine, 

2.Prijedlog Odluke o imenovanju Tajnika Skupštine Hercegbosanske županije,

3.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava i obveza (ŠGD), 

4.Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih Hercegbosanske županije,

5.Nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu,

6.Nacrt Zakona o javnom privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije,

7.Nacrt zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Hercegbosanskoj županiji ,

8.Nacrt Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji,

9.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije,

10.Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2016.godine,

11.Zastupnička pitanja.


Predsjedatelj otvara raspravu o dnevnom redu.

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Jasenko Tufekčić ističe kako je bio na posljednjoj sjednici Kolegija kada su radili na pripremi i zakazivanju sjednice, ističe kako je i tada govorio o potrebi održavanja međustranačkog sastanka  parlamentarne većine prije održavanja sjednice Skupštine, na osnovu čega bi se utvrdile točke Dnevnog reda. Ističe kako danas govori u svoje ime i u ime SDA te neće stajati iza današnjeg dnevnog reda koji je  za njih problematičan iz više razloga. Sjednica će pokazati imamo li parlamentarnu većinu, jeli Skupština- Skupština pojedinaca i da nam ne trebaju ni radna tijela ni parlamentarna većina, nego  funkcioniramo na poziv bilo čiji i dajemo kadrovska rješenja, te nastojimo Skupštinu pozicionirati onako kako odgovara pojedincima. Predlaže da točku 2. skinu s dnevnog reda jer nema političke suglasnosti  i ako se usvoji dnevni red i otvori se rasprava o ovoj točki govoriti će o svim ne zakonitostima te će se vidjeti način na koji su kršene sve odluke legalnih radnih tijela Skupštine.  Predlaže skidanje s Dnevnog reda i točke tri jer nije usuglašen prijedlog parlamentarne većine Skupštine iz razloga jer nije poštovan način na koji se ovo našlo na klupama zastupnika jer  ni jedna stranka nema pravo da sama podnosi prijedloge na koji način bi trebala funkcionirati Skupštine. Predlaže da se točka 8. Skine s dnevnog reda jer Nacrt nije usuglašen s presudom Ustavnog suda i to je novo kršenje konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda.

Zastupnik Nedjeljko Rimac u ime HDZ 1990 i kluba HDZ 1990. Traži skidanje s dnevnog reda točke 2 i 3.  Ukoliko se ne skinu neće podržati dnevni red. Vezano za točku 2. Ističe kako se već dugo rasteže izbor tajnika Skupštine, znamo ističe kako tu ima elemenata za institucije i za sve one koji su kršili Zakon i proceduru. Materijali su išli dozirano i vidimo samo jednu stranu, zastupnici bi morali dobiti na uvid pravo stanje. Za točku 3. ističe kako je ne shvatljivo da jedna stranka odnosno županijski odbor  HDZ BiH dostavi  dopisi i da se tako raspravlja na sjednice Skupštine, a kao razloge navedu da su članovi dosadašnjeg saziva izgubili povjerenje.  Ističe kako  sadašnji menadžment, Uprava, Nadzorni odbor, Skupština  nikad bolje nisu radili, a to pokazuju svojim rezultatima, dobiti koju iskazuju i dobiti koju daju u humanitarne svrhe.  Ovdje se manipulira da je netko izgubio povjerenje te misli kako se  želi samo ovladati resursima i dobiti s kojom ŠGD posluje te omalovažiti ljude koji vode ovu firmu. To je za nas ističe ne prihvatljivo i nećemo biti taoci niti jedne stranke pa ni HDZ BiH. I neće podržati ovakav Dnevni red. 

Zastupnik Drago Puzigaća ističe kako SNSD-u četiri odnosno pet točaka ne zaslužuje da budu na sjednici a to su točke 2. 3. 5. i 8. Pita tko ovdje čini parlamentarnu većinu jer kao zastupnik ističe ima pravo to znati. Nećemo ističe podržati dnevni red i prije izglasavanja tražiti će pauzu. 

Zastupnik Stipe Barun ističe vezano za točku 3. Kako je prije tri mjeseca jednoglasno  usvojeno Izvješće o radu šuma, pohvaljeni su i sada se nakon tri mjeseca traži se promjena članova društva Skupštine, zašto ih mijenjamo? Mijenjamo ih jer nekome ne odgovaraju, jer ne žele da se s njima upravlja. Oni su izabrani na mandat od 4 godine i njima je mandat trajan. Što potvrđuje i  odluka iz „Narodnih novina 09/09 članak broj dva. Ima informaciju kako su SNSD i SDA povukli svoje prijedloge i zanima ga koga HDZ BiH mijenja. Smatra kako je pogrešna procedura  s obzirom da se Povjerenstvo za izbor i imenovanje  nije očitovalo te je povrijeđen  i poslovnik.  I ne vidi razloga da se mijenjaju uspješni ljudi. Traži skidanje ove točke s dnevnog reda.

Zastupnik Branko Krišto ističe kako je sve više populističke politike u radu Skupštine, međutim želi pojasniti proces pripreme sjednica Skupštine koji traje dva do tri mjeseca . Replicira zamjeniku predsjedatelja Skupštine Jasenku Tufekčiću kako su održana dva međustranačka sastanka. Na zadnjem organiziranom sastanku nisu se pojavili predstavnici parlamentarne većine,  sastanak je propao i ne zna što više da organiziraju i kada da se sastaju.  Vezano za ostalo smatra kako je ovo populistička politika i ako će se ovako održavati sjednice svakih 5-6 mjeseci s jednom ili dvije točke oko koji se svi mogu dogovoriti onda rad nema smisla. Klub HDZ BiH podržava Dnevni red i tako će i glasati.

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić replicira kako se međustranački sastanci moraju održavati te da iza ovog dnevnog reda ne stoji parlamentarna većina. 

Nema više prijavljenih, predsjedatelj zatvara raspravu i daje stanku od 10 minuta u ime Kluba srba.

Zastupnik Drago Puzigaća je obrazložio razlog stanke te ističe kako je Klub srba 2/3 većinom odlučio da se po točkama 2. 3. I 8. glasa po Klubovima odnosno kao o pitanjima vitalnog nacionalnog interesa. Neće podržati dnevni red. 

Predsjedatelj daje stanku od 15 minuta u ime Kluba hrvata.

Predsjedatelj daje predloženi Dnevni red na glasovanje.

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić ističe kako je to povreda poslovnika, te su se pojavile nove činjenice i drugačiji način glasanja nakon stanke Kluba srbe, ujedno traži stanku od 30 minuta u ime Kluba bošnjaka. 

Predsjedatelj daje stanku od 20 minuta u ime Kluba bošnjaka.

Zastupnik Arif Kovačević ističe kako je Klub bošnjaka zauzeo jednoglasan stav i to da se o točkama 2. 3. i 8. raspravlja kao o točkama Vitalnog nacionalnog interesa za Klub bošnjaka. Neće podržati Dnevni red sjednice, a ukoliko bude usvojen sudjelovati će u daljnjem radu. 

Predsjedatelj zatvara raspravu i daje predloženi dnevni red uz zahtjeve Kluba srba i Kluba bošnjaka da se o točkama 2. 3.  i 8 glasa kao o točkama Vitalnog nacionalnog interesa na glasovanje.

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić ističe kako je to povreda poslovnika naglašava kako su zastupnici imali niz prijedloga kada je u pitanju Dnevni red te bi se prije usvajanja dnevnog reda trebali izjašnjavati o prijedlozima. 

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlović javlja se zbog dinamike vođenja sjednice i ističe kako je očito da su podijeljena mišljenja. Vezano za Dnevni red ističe da  Poslovnik izričito govori kako se mijenja i kako se donosi dnevni red, izmjene dnevnog reda se moraju dostaviti u pisanom obliku dva dana prije održavanja sjednice. 

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić replicira g. Mihajloviću kako  vezano za Poslovnik i usvajanje dnevnog reda sve ovo se govori kada je redovna sjednica i kada je normalan dnevni red i kada kolegij priprema sve ostalo. Procedura izmjene dnevnog reda na samoj sjednici nije nigdje zabranjena i naša je praksa to do sada pokazala.

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlović replicira g. Tufekčiću kako nije čuo ni jedan argument koji ga je replicirao, u poslovniku piše kako se donosi i usvaja Dnevni red. Ovo je redovna sjednica i pobili ste se za govornicom. 

Zastupnik Rimac replicira g. Mihajloviću vezano za intervenciju od dva dana prije za promjenu dnevnog reda, ističe točku tri i materijale koje su dobili jutros, a ŽO se sastao 21.11. i ne vidi razloga zašto nije stiglo u redovnoj proceduri. Ne možemo reagirati unaprijed na nešto što je stiglo jutros.

Zastupnik Stipe Barun ističe kako je praksa u Skupštini bili povlačenje točaka s Dnevnog reda na samoj sjednici. I prema članku 56. točka 2. zahtjev za izmjenom prijedloga dnevnog reda  mogu podnijeti zastupnici, Klub zastupnika, Klub naroda, Predsjednik Vlade i ovlašteni predstavnik Vlade.

Predsjedatelj zatvara raspravu i daje predloženi dnevni red uz zahtjeve Kluba srba i Kluba bošnjaka da se o točkama 2. 3.  i 8 glasa kao o točkama Vitalnog nacionalnog interesa, na glasovanje i konstatira kako je usvojen s 15 glasova za, 6 protiv i 1 suzdržan.  


Ad 1.

Predsjedatelj Skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, nema prijavljenih, zatvara raspravu te  Zapisnik s XVI. sjednice Skupštine Hercegbosanske županije koja je održana dana 28.10.2016.godine,  stavlja na glasovanje i konstatira kako je usvojen.  (16 za 4 protiv 1 suzdržan)Ad 2.

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Branko Ivković obrazložio je ovu točku dnevnog reda te način na koji je povjerenstvo provelo proceduru za izbor tajnika. Povjerenstvo se nije usuglasilo oko ove točke te predlaže da se sukladno zaključku povjerenstva, zastupnici očituju oko dopisa Agencije za državnu službu.

Zamjenik predsjedatelja Skupštine Jasenko Tufekčić naglašava kako će se o ovoj točki glasati kao o pitanju Vitalnog nacionalnog interesa i tek rješenjem Ustavnog suda znati ćemo jeli prošla Odluka. Ističe da je uskraćena mogućnost skidanje točaka s dnevnog reda i tim se narušila procedura i Poslovnik.  Procedura  za izbor tajnika ne može biti samovolja jedne osobe-predsjedatelja, kao i predsjednika povjerenstva za izbor i imenovanje Branka Ivkovića koji bez znanja povjerenstva potpisuje i pokreće proceduru. Radna tijela Skupštine spašavaju demokraciju i njima smo željeli spriječiti samovolju pojedinaca. Povjerenstvo je poništilo sve što g. Ivković  uradio i on se složio s tim, a s procedurom je ponovo nastavio Bagarić. Zanima me tko će dignuti ruku za ovo i za akciju uništavanja Radnih tijela i Skupštine, kazao je Tufekčić.

Zastupnik Nedjeljko Rimac ističe kako je u materijalima pokazan samo jedan dio, i nemaju uvid u pravo stanje stvari. Agencija je dala potpis ne znajući da je to soliranje jedne osobe-Ivkovića. Procedura je pogrešna i zanima ga tko će, kad sud donese odluku odgovarati materijalno i moralno svojom plaćom temeljem presude, a ne da se zbog pojedinaca kažnjava Vlada, Skupština... 

Zastupnik Josip Perić ističe kako je povjerenstvo za izbor i imenovanje većinom glasova od samog početka sve ovo odbilo.  Druga je stvar nečija samovolja. Od prvog dana je protiv ovakvog načina rada u povjerenstvu, ali sada je došlo vrijeme da o svemu progovori. Dopisom koji je napisao Agenciji za državnu službu FBiH, Instituciji ombudsmana BiH i Županijskom tužiteljstvu u Livnu, podnio je zahtjev za pokretanje istražnih radnji protiv g. Roberta Bagarića i Branka Ivkovića u vezi natječaja za tajnika, zbog zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službenih dokumenata. U dopisu navodi kako je upoznao članove povjerenstva za izbor i imenovanje o nezakonitim radnjama koje su učinjene u pokušaju da se ne zakonito raspisan natječaj za tajnika Skupštine HBŽ pokuša na silu provesti u djelo. Pojašnjava kako su članovi povjerenstva nakon dva mjeseca saznali za samovoljno raspisivanje natječaja od strane predsjednika povjerenstva B. Ivkovića bez znanja ostalih članova povjerenstva. U nastavku navodi kako je na istoj sjednici i predsjednik povjerenstva priznao pogrešku te su jednoglasno odlučili poništiti natječaj, a drugom Odlukom Povjerenstva odobrava raspisivanje natječaja i bez obzira na to predsjedatelj Skupštine protuzakonito imenuje povjerenstvo za intervju za poziciju tajnika Skupštine HBŽ, koji ponovo protuzakonito nastavljaju natječajnu proceduru. Agencija za državnu službu BiH nije dužna provjeravati dostavljenu dokumentaciju koja je protokolirana i ima službeni pečat, ali su dužni reagirati na ovo. Na kraju dopisa poziva nadležne institucije da provjere navode i poduzmu zakonom predviđene mjere.   U dostavljenoj dokumentaciji za ovu točku dnevnog reda nema ni jednog dokumenta kojim se kompromitira ovakvo ponašanje pojedinaca. Boriti će se ističe na sve načine da na ovim prostorima zavlada demokracija. 

Zastupnik Drago Puzigaća ističe kako je nezakonita čitava procedura, od raspisivanja do provođenja natječajne procedure. Dijeljenje funkcija gdje će sve pripadati jednom konstitutivnom narodu (hrvatima) protuustavno je i protuzakonito. Mjesto tajnika spada u funkcije gdje se mora voditi računa o konstitutivnosti naroda. 

Zastupnik Josip Mioč ističe kako se već godinu i pol dana priča o tajniku i svjesni što on znači za funkcioniranje Skupštine mišljenja je da bi na današnjoj sjednici trebali imenovati Tajnika uvažavajući i preporuku Agencije i time omogućiti normalan rad Skupštine dok se svi  postupci ne završe.

Zastupnik Stipe Barun smatra kako Skupština mora raditi po proceduri  koja je propisana Poslovnikom, a u ovom slučaju procedura je totalno narušena. Povjerenstvo se nije ni sastalo, a predsjednik potpiše bez njihovog znanja. Pokušali smo to vratiti u zakonitost, ali nije išlo i sada se bavimo problemom koji nije trebao postojati. Ako mislimo ističe ovako raditi trebamo ukinuti Povjerenstvo, Poslovnik i raditi onako da onaj tko ima ruke donosi odluke.

Zastupnik Ivan Milić naglašava kako je upućen u ovu problematiku te da  Klub HSP-HSS neće podržati ovakve radnje i predlažu ponavljanje ovog natječaja.

Zastupnik Branko Ivković  sve  priče o prekršenoj proceduri želi napismeno, i obrazloženo kojim člankom i kojom procedurom je prekršeno. Ova procedura se vodila na temelju dva Zakona i to Zakon o državnim službenicima i namještenicima HBŽ jer je Tajnik Skupštine rukovodeća pozicija. Te prema  Zakonu o Vladinim imenovanjima. Privatno je pokušao doći do istine da bi vidio jeli pogriješio, te je u razgovoru sa sudcima uvjeren kako je procedura poštovana. Ovo je specifična situacija i rukovodeći službenik nije imenovan, a po zakonu zahtjev za raspisivanje natječaja potpisuje Rukovodeći državni službenik kojeg u ovom slučaju nema. Došlo se u situaciju dali da potpiše predsjedatelj Skupštine ili predsjednik Povjerenstva. Ja sam to potpisao ističe. Naglašava kako su Stručne službe trebale reagirati kada se išlo u zahtjev i ukoliko su smatrale da je povrijeđena procedura morali su na vrijeme sugerirati promjene. Ali ni dva mjeseca nakon početka nitko nije dao do znanja da se pogriješilo. Uvjeren je da je procedura regularna i da se treba prihvatiti dopis Agencije za državnu službu i okončati ovu  proceduru imenovanjem osobe s liste uspješnih kandidata.

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić replicira Ivkoviću kako nisu bitne privatne veze i kanali kojim on opravdava proceduru, nego je bitna ispravnost postupka.

Zastupnik Ivković ističe kako svi imamo svoje mišljenje i stavove, ali ovo je izvlačenje iz konteksta njegovih riječi i smatra kako nije pogriješio zato što je tražio mišljenje eminentnih pravnika i bio bi sretan da je isto mogao tražiti i od g. Tufekčića ali nema povjerenje u njega.

Zamjenik predsjedatelja  Tufekčić ističe kako nisu važni privatni razgovori nego institucije sistema i to je ono za što se mi danas borimo.

Zastupnik Ivica Matković misli kako je najmanji problem tajnica Marijana, ali je uvjeren i da Predsjednik Skupštine ima pravo na tajnika od povjerenja i da predano radi. Zna dio priče o tajniku, a to je da predsjednik traži povjerljivog čovjeka kao tajnika i to podržava i siguran je da  to pravo postoji i u Zakonu.  Ivković je pogriješio u samovolji na početku ali dio procedure je poštovan i trebamo riješit ovu situaciju. 

Zamjenik predsjedatelja Tufekčić ističe kako tajnik nije samo predsjednikov nego čitave Skupštine. Ne razgovaramo o kandidatima i to nije bit, svi imaju pravo kandidirati se. Ovdje se borimo za proceduru i radna tijela.

Zastupnik Matković ističe kako nije rekao da je tajnik predsjednika nego tajnik Skupštine, ali moramo prekinuti demagogiju i volio bi vidjeti primjer gdje je zaposlen čovjek koji je van ove tri stranke. Čije je sad tajnik, gdje nam je i tko je. Ne dopustivo je da se ovako nastavi raditi i ne zna koliko će trajati ovakva situacija dok sud ne presudi. Godinu dana će se blokirati rad i Skupština neće imati tajnika smatra kako to nije dobro.

Zastupnik Perić kaže kako nisu bitna imena nego postupak koji je prekršen. Tajnik je apsolutno potreban i ne radi se o tajniku koji odgovara Bagariću, Periću ili bilo kome, to je mandatna funkcija na 5 godina.  I smatram kako se treba provesti regularan postupak i parlamentarna većina da odluči. 

Zamjenik predsjedatelja Tufekčić ističe kako mogu danas imenovati V.d. tajnika i može raditi dok ne dobijemo presudu.

Zastupnik Matković ističe kako je veliki problem protok informacija u Skupštini i mi ne možemo suditi o svemu jer nemamo sve informacije. Vezano za v.d. tajnika tko ga i kako imenuje? Jer smo čuli da u zakonu ne postoji v.d. 

Zastupnik Puzigaća naglašava da je riječ o procedure, a ne o tome da netko koči tajnika. Krajnji rok za izbor tajnika je bio šest mjeseci, te su krivci oni koji nisu proveli zakonsku proceduru.

Zastupnik Branko Krišto je za to da institucije rade svoj posao i ako procedura nije uredu onda će oni to odlučiti, a mi se ne trebamo baviti floskulama. Većina treba odlučiti. Postavlja pitanje tko je imenovao v.d. tajnika na dvije godine, koja procedura i koji zakon to pravdaju jer je na takav način dosadašnja tajnica(M. Lončar)  imenovana. Tri čovjeka (Rukovodstvo) se dogovorilo i to se smatra urednom procedurom da se imenuje v.d. tajnika na ne ograničeno.  Ako je to uredna procedura povlači sva pitanja. Želio bi razjasniti da priče  kome pripada mjesto tajnika ne stoji jer dva zastupnika koja sad to osporavaju su potpisali koalicijski sporazum gdje je određeno i kome pripada ovo mjesto.  Vezano za proceduru upozorava i one koji su promjenom vlasi 2006. godine bez ikakve procedure uklonili sve kadrove a danas ti isti pričaju kako je ovo pogrešna procedura. Za to je da se radi po zakonu i da se čuvaju institucije. Na koliko se dugo v.d. tajnik može imenovati traži odgovor od pravnika. Ovako iz jednog idemo u drugo ne zakonito djelo kazao je Krišto.

Zastupnica Anita Batarilo uvažava zastupnike i mišljenja, ali svjesna ovlasti tajnika smatra kako se ovo treba okončati i to u cilju boljeg funkcioniranja Skupštine.

Predsjedatelj zatvara raspravu. I prije glasanja jeli Odluka o imenovanju Tajnika HBŽ spada u listu vitalnih nacionalnih interesa  potrebno je da se  izjasne pojedinačno po Klubovima naroda. Ukoliko ne dobije većinu u sva tri Kluba naroda, Odluka se upućuje na Ustavni sud FBiH koji donosi konačnu odluku jeli Odluka o imenovanju Tajnika spada u listu vitalnih nacionalnih interesa.  Predsjedatelj daje Odluku o imenovanju Tajnika Skupštine Hercegbosanske županije, na glasovanje (13 za 4 suzdržana 5 protiv. 

Zastupnik Rimac izražava sumnju i traži pojedinačno glasanje. 

Branko Krišto-za; Stipo Pelivan-suzdržan; Josip Mioč-za; Branko Ivković-za; Anita Batarilo –za; Stipe Barun- protiv; Ljubo Velić-za; Robert Bagarić-za; Tihana Krželj-za; Mirko Pavić-za; Božo Pavić-za; Jozo Ćosić-protiv; Nediljko Rimac-protiv;  Ivica Matković-za;  Ilija Šljivić-za; Josip Perić protiv; Ivan Krstanović-suzdržan; Drago Puzigaća-protiv; Slaviša Mihajlović-za; Mile Marčeta-protiv; Jasenko Tufekčić-protiv; Arif Kovačević-protiv; Ivan Milić –suzdržan; Marko Ursa-suzdržan i Jozo Sliško-za. 

Odluka je prošla s 13 glasova za.

Prelazi se na glasovanje po Klubovima naroda:

Klub hrvata:

Branko Krišto-za; Stipo Pelivan-suzdržan; Josip Mioč-za; Branko Ivković-za; Anita Batarilo –za; Stipe Barun- protiv; Ljubo Velić-za; Robert Bagarić-za; Tihana Krželj-za; Mirko Pavić-za; Božo Pavić-za; Jozo Ćosić-protiv; Nediljko Rimac-protiv;  Ivica Matković-za;  Ilija Šljivić-za; Josip Perić protiv; Ivan Krstanović-suzdržan; Ivan Milić –suzdržan; Marko Ursa-suzdržan i Jozo Sliško-za. 

Klub srba:

Drago Puzigaća-protiv; Slaviša Mihajlović-za; Mile Marčeta-protiv;

Klub bošnjaka:

Jasenko Tufekčić-protiv; Arif Kovačević-protiv;

Budući da u sva tri Kluba naroda odluka nije dobila potrebnu većinu upućuje se na Ustavni sud FBiH koji će donijeti konačnu odluku jeli navedena Odluka spada u listu vitalnih nacionalnih interesa. Ad 3.


Predsjednik povjerenstva za izbor i imenovanje obrazložio je ovu točku. Članovi povjerenstva su bili u nedoumici jeli ovo ispravna procedura, te je dio smatrao kako mandat sadašnjim članovima traje 4 godine i da nema elemenata za promjenu, dok drugi smatraju kako skupštinska većina može donijeti odluku bez obzira na mandat jer ih je Skupština i imenovala.  Upoznao je zastupnike s imenima i prijedlozima dostavljenim od strane županijskog odbora HDZ BiH. 

Zastupnik Perić ističe kako su raspravljali na povjerenstvu i bilo je prijedloga o kojima predsjednik Povjerenstva Branko Ivković nije dopustio glasovanje. Te je obrazloženje osobni stav Ivkovića.

Zastupnik Arif Kovačević kao član Povjerenstva za izbor i imenovanje ističe kako je tražio poštovanje procedura i provođenje Zaključaka  Povjerenstvu. Ova točka je na povjerenstvu prekinuta kada se vidjelo da ne postoji većina za ovo imenovanje.

Zastupnik Rimac kaže kako se ovdje glasa samo o interesu i vidjeti će se kako se za današnju potporu  zapošljava idućih dana. Nema ništa protiv predloženih ljudi, ali prije par mjeseci slušali smo hvalospjeve na menadžment ŠGD-a i sad su odjednom izgubili povjerenje.  Dobit koju ima ŠGD iznosi 11 milijuna maraka i to je očito primamljivo i time se izgleda kupuje većina. Traži glasovanje zašto se mijenjaju ovi ljudi, jesu li učestvovali u kriminalu i ne zakonitim radnjama, ako jesu biti će za promjenu. Njihov mandat je vezan za mandat u  Skupštinu i ne možemo ih mijenjati zato što je netko kupio parlamentarnu većinu. Nadzorni odbor je izabran kako je izabran i očito to ne odgovara dijelu HDZ BiH i sada žele mijenjati i srušiti jedino što vrijedi u županiji-ŠGD. Kome smeta sadašnja uprava koja iskazuje dobiti i uvela je red. Način glasovanja će pokazati što je obećano. 

Zastupnik Puzigaća ističe kako je bilo kakvo smjenjivanje protuzakonito jer mandat traje koliko i zastupnički mandat u Skupštini. U njihovom radu nema ništa ne zakonito i nema razloga za smjenu. 

Zamjenik predsjedatelja Jasenko Tufekčić navodi kako je ovo još jedan primjer ne zakonitog rada. Procedura opet nije poštovana jer Povjerenstvo za izbor i imenovanje nije donijelo odluku po ovoj točki. Zanima ga tko predlaže ove ljude, kako su se našli na dnevnom redu. Tvrdi ne zakonito, kršimo proceduru i poslovnik i zloupotrjebljavamo službenu dužnost. Tko stoji iza ove točke dnevnog reda, ako iza nje ne stoji povjerenstvo za izbor i imenovanje. Ovo je ne zakonit rad jer jedan dio vladajuće stranke smatra da može raditi kako hoće, ali ističe poslije ove sjednice morati će naći nove koalicijske partnere. 

Zastupnik Milić ističe kako dopisom kojim navodite da ste izgubili povjerenje uklanjate i HSS-ovog čovjeka čije mjesto smo imali koalicijskim sporazumom, ja nisam u njega izgubio povjerenje.  Uprava šuma je vrlo dobra, rezultati su na visokoj razini i poslovnog motiva za ovako nešto nema. Vezano za proceduru ovi članovi su morali proći proceduru Povjerenstva za izbor i imenovanje, dok nečiji očito ne moraju kazuje Milić.

Zastupnik Stipe Barun naglašava kako je prekršen Poslovnik, povjerenstvo o ovom nije glasovalo i nije donijelo nikakvu Odluku. Žalosti ga smjena dvojice branitelja i osnivača HDZ BiH  Dalića i Galiota, a nema ni jednog razloga za smjenu isti. Ovako se  dovedu u pitanje časni i pošteni ljudi te ih smjenjuje  netko tko ih je prije dvije godine predložio.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić naglašava kako je Skupština Šuma imenovana od strane Skupštine HBŽ koja će se  izjasniti i sada o izmjenama povjerenika u Skupštini ŠGD-a. U ime HDZ BiH ističe kako se s koalicijskim partnerima poštovao nacionalni ključ u imenovanjima. S obzirom da SNSD povlači svoj prijedlog i da SDA nije dostavio prijedlog onda trebamo zadržati nacionalnu zastupljenost na način da se mijenjaju samo hrvati po prijedlogu jer im nije bila namjera ulaziti u poštivanje odluka od strane Skupštine.

Predsjednik Vlade Draško Dalić ističe kako sa vodstvom ŠGD-a ima više nego dobre odnose. ŠGD  funkcionira najbolje u županiji i ne vidi razloga da im se iskazuje ne povjerenje, a pogotovo ruši i mijenja članov. Praksa mijenjanja ljudi zato što se ne sviđaju pojedincima mora  prestati. 

Zastupnik Rimac replicira ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Brešiću kako se ovdje ruši nešto što vrijedi, a sve zbog osobnih interesa.  

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić replicira kako je u vrijeme formiranja Skupštine HBŽ, Skupština ŠGD-a  donijela odluku o isknjižavanju 13 milijuna KM spornog dugovanja koji se nakupio godinama, a Skupština HBŽ nije o tome raspravljala. I to je razlog što je povjerenje izgubljeno te  ovo tijelo ne zastupa stavove Skupštine. 

Zamjenika predsjedatelja Jasenka Tufekčića zanima stoji li resorni ministar Brešić iza ove točke, jeli ovo njegov prijedlog. Isto pita i predsjedatelja Skupštine i predsjednika povjerenstva Branka Ivkovića jer moraju znati čiji je ovo prijedlog. 

Zastupnik Perić ističe povredu poslovnika jer bez obzira što je g. Brešić ministar on nije uključen u ovu točku i vodi raspravu u krivom smjeru.  

Zastupnik Jozo Sliško traži stanku od 10 minuta u ime Kluba.

Predsjedatelj daje stanku od 10 minuta.

Zastupnik Sliško ističe kako je Klub želio razmotriti situaciju jer je očito da puca parlamentarna većina kao i HDZ BiH.  Vezano za povjerenike ŠGD-a Klub zastupnika je zaključio da ako SNSD i SDA mogu povući svoje kandidate iz Skupštine šuma, onda na to ima pravo i HDZ BiH. 

Zastupnik Rimac replicira ministru kako ne stoji činjenica da upravitelj izbriše 13 milijuna KM. Jer tamo postoji unutarnja i vanjska revizija, opunomoćenici itd. i nitko sam neće  brisati dugove. Traži stanku od 10 minuta.

Predsjedatelj zatvara raspravu i daje stanku od 10 minuta.

Zastupnik Rimac objašnjava kako je stanku tražio jer ne znaju tko predlaže ovu točku. I traži izjašnjavanje Skupštine tko će biti materijalno i krivično odgovoran ako se pokaže da je ova procedura pogrešna. 

Predsjedatelj ističe kako može pripremiti točku za iduću sjednicu Skupštine i tada se može o ovom raspravljati. 

Nakon izvršenog glasovanja u kojem je 14 zastupnika bilo za, 2 suzdržana i  8 protiv. Pristupilo se glasanju po Klubovima:

Klub hrvata:

Branko Krišto-za; Stipo Pelivan-suzdržan; Josip Mioč-za; Branko Ivković-za; Anita Batarilo –za; Stipe Barun- protiv; Ljubo Velić-za; Robert Bagarić-za; Tihana Krželj-za; Mirko Pavić-za; Božo Pavić-za; Jozo Ćosić-protiv; Nediljko Rimac-protiv;  Ivica Matković-za;  Ilija Šljivić-za; Josip Perić protiv; Ivan Krstanović-suzdržan; Ivan Milić –protiv; Marko Ursa-za i Jozo Sliško-za. 

Klub srba:

Drago Puzigaća-protiv; Slaviša Mihajlović-za; Mile Marčeta-protiv;

Klub bošnjaka:

Jasenko Tufekčić-protiv; Arif Kovačević-protiv;

Budući da u sva tri Kluba naroda odluka nije dobila potrebnu većinu upućuje se na Ustavni sud FBiH koji će donijeti konačnu odluku jeli navedena Odluka spada u listu vitalnih nacionalnih interesa. 
Ad 4.

Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih Hercegbosanske županije, obrazložio je resorni ministar Petar Galić.

Zastupnik Josip Perić za provođenje ovog Zakona navodi se kako nisu potrebna dodatna sredstva u Proračunu HBŽ, dok u određenim člancima se spominje kako troškove praćenja provođenja Zakona osiguravaju iz Proračuna što je sporno s objašnjenjem na početku. Zanima ga što u zakonu znači aktivno građanstvo. 

Ministar Galić replicira kako se obrazovanje financira iz vlastitih sredstava, te ministarstvo nema direktnih obveza za financiranje. 

Nema više prijavljenih.

Predsjedatelj zatvara raspravu i daje Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih Hercegbosanske županije na glasovanje i konstatira kako je usvojen. (17 za 3 suzdržana)


Ad 5. 

Ministar financija Stipan Šarac obrazložio je Nacrt proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu. 

Predsjedatelj otvara raspravu.

Zastupnik Jozo Ćosić ističe kako je Nacrt sličan proračunima iz prethodnih godina. nije razvojni i ovakav proračun nije dugoročno održiv za županiju. 

Zastupnik Josip Perić ističe kako  se preko 90 % proračuna  daje za plaće i postavlja se upit smisla županije. Ovaj Proračun čak nije ni socijalni.

Zastupnik Ivica Matković ističe kako je mala razlika između zahtjeva i onoga što je ministarstvo procijenilo kako bi županija imala prihoda. Proračun je problematičan u najbitnijoj stvari odnosno porezu na dobit.  

Ministar Šarac je dao obrazloženje na upite Zastupnika.

Predsjedatelj zatvara raspravu i daje Zaključak: Nacrt proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu. može poslužiti kao dobar temelj za izradu Prijedloga proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu. uvažavajući sve primjedbe i prijedloge zastupnika i radnih tijela izrečenih na raspravi, na glasovanje i konstatira kako je usvojen. (18 za 1 suzdržan 1 protiv)


Ad 6. 

Resorni ministar Aleksandar Štrbac obrazložio je  Nacrt Zakona o javnom privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije.

Predsjedatelj otvara raspravu.

Nema prijavljenih. 

Zatvara raspravu i daje Zaključak: Nacrt Zakona o javnom privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije  može poslužiti kao dobar temelj za izradu Prijedloga  Zakona o javnom privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije uvažavajući sve primjedbe i prijedloge zastupnika i radnih tijela izrečenih na raspravi, na glasovanje i konstatira kako je usvojen jednoglasno.
Ad 7.Nacrt zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Hercegbosanskoj županiji , obrazložio je resorni ministar Petar Galić.

Predsjedatelj otvara raspravu.

Zastupnica Anita Batarilo ističe kako će ovaj Zakon preciznije definirati srednje strukovno obrazovanje. Osvrnula se na praktičnu nastavo odnosno njeno trajanje i provjeru praktičnih znanja i vještina. Smatra kako praktični rad mora biti daleko više zastupljen jer jedino tako će nakon završetka škole imati znanje za tržište rada. U članku 33 točka 1 ističe se kako se vrši provjera praktičnih znanja u drugoj godini, smatra kako bi se provjera i ocjenjivanje trebali vršiti i na prvoj godini jer postoje obrtničke srednje škole koje traju tri godine i na prvoj godini, ako ima problema sugerirati što popraviti isto se veže i za članak 11 točka tri gdje se navodi da se prema potrebama tržišta rada može organizirati i kraće školovanje , pa slijedom toga ako će školovanje trajati dvije godine smatra kako se definitivno treba početi ocjenjivati praksa i  na prvoj godini. 

Zastupnik  Ivan Krstanović  traži pojašnjenje članka 8 gdje se navodi prilagođavanje obrazovanja tržištu rada, jeli to samo zbog Europe ili će se zbilja provoditi. U županiji postoje strateške škole za koje ne postoji škola npr. Drvoprerađivačka industrija koja ima potencijala i želio bih znati hoće li se u našim školama pokušati uvesti ovo zanimanje.

Zastupnik Josip Perić  ističe kako se u nekoliko članaka spominje tržište rada što je ispravno, ali stvara se nekoliko problema jer ako se radi o novim zanimanjima morati će se zaposliti novi kadar. I ako ne dođe do uvođenja pedagoških standarda imati ćemo višak kadra i ljude koji ne ispunjavaju normu, ne treba nam školstvo koje svaki dan više košta, a svaki dan je manje djece. Trebali bi donijeti i pedagoške standarde i provesti reformu školstva jer ako se ne provede ova županija će imati ogromne probleme. 

Ministar Galić ističe kako će razmotriti rečeno. Odgovara Ivanu Krstanoviću kako je u planu ministarstva održavanje okruglog stola s gospodarstvenicima kako bi vi dali sugestije za potrebe tržišta rada. Vezano za predškolske standarde stručni tim koji rdi na njima i razmotrio je sve izrečeno na sjednici Skupštine, te će se kroz sljedeći nekoliko dana naći informacija o stanju u školstvu  te očekujem vašu podršku kako bi reorganizirali obrazovanje. 


Predsjedatelj zatvara raspravu i daje Zaključak: Nacrt zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Hercegbosanskoj županiji može poslužiti kao dobar temelj za izradu Prijedloga  zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Hercegbosanskoj županiji uvažavajući sve primjedbe i prijedloge zastupnika i radnih tijela izrečenih na raspravi, na glasovanje i konstatira kako je usvojen. (20 za 2 suzdržana)
Ad 8.

Ministar znanosti, prosvjete, kulture i sporta Petar Galić obrazložio je ovu točku. 

Zamjenika predsjedatelja Jasenko Tufekčića ističe kako je borba za pravdu i ravnopravnost tvog naroda i jezika uvijek teška. I osjeća obvezu da se o ovom problemu udžbenika raspravi. Nije implementirana presuda Ustavnog suda bez obzira na izvješće ministra.  Ministarstvo pravosuđa iste ove Vlade na čelu s ministricom iz reda srpskog naroda na ovaj nacrt dalo je između ostalog mišljenje da nije implementirana presuda Ustavnog suda. 

Zastupnik Puzigaća naglašava da je Zakon pao na Ustavnom sudu i sada se pojavio u skoro istom obliku i jasno je zašto se pokreće vitalni nacionalni interes. Zakon ima negativno mišljenje ministarstva pravosuđa i ponovno će pasti na Ustavnom sudu.

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlović ističe kako ovaj Zakon mora doći u proceduru. Sugerira da je potrebna javna rasprava i sudjelovanje svih Klubova i Radnih tijela Skupštine u donošenju ovog Zakona. SNS će formirati grupu i uputiti prijedloge za uređenje ovog Zakona. Ovaj Zakon je neke stvari predvidio, ali postoje i drugi pod zakonski akti kao što je udžbenički standard koji će ovakav Zakon urediti i više nego sam Zakon. Konzumiranje prava obrazovanja na materinjem jeziku je imperativno pravo i kao takvo mora se ne dvosmisleno ugraditi u Zakon. Ustavni sud je utvrdio da Zakon ne smije biti neutralan nego mora jasno utvrditi da se udžbenici moraju tiskati na tri jezika. Smatra kako je grupa nacionalnih predmeta najveća prevara ponuđena djeci iz svih konstitutivnih naroda, ali kada je već tako bilo bi dobro prema članku 13 u kojem ministarstvo preuzima sufinanciranje nekih udžbenika da se izdvoje sredstva koja će financirati i udžbenike iz grupe nacionalnih predmeta.  Ovim Zakonom je predviđeno formiranje međužupanijskog vijeća, te županijsko vijeće koje treba urediti politiku izrade udžbenika, zanima ga ako dobijemo ovakav zakon koje će vijeće imati zadnju riječ pri pitanju o izradi udžbenika?   Nada se da će ovaj Zakon poštovati prava konstitutivnih narod i služiti kao primjer svim županijama kao i RS-u. 

Ministar Galić ističe kako je Zakon dostavljen SDA i SNSD-u i nisu dostavili nikakve primjedbe. Zakon je na Ustavnom sudu i oni će odlučiti, a rasprava zastupnika uzeti će se u razmatranje.

Zamjenik predsjedatelja Slaviša Mihajlović ističe kako će podržati volju Kluba srba i pridružiti se tome da se o ovom Zakonu glasa po principu zaštite Vitalnih nacionalnih interesa.

Zastupnik Arif Kovačević ističe kako je SDA već ranije uputio prijedloge i primjedbe na ovaj Zakon koje ministarstvo nije poštovalo. 

Predsjedatelj zatvara raspravu i predlaže Zaključak Nacrt Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji može poslužiti kao dobar temelj za izradu Prijedloga Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Hercegbosanskoj županiji uvažavajući sve primjedbe i prijedloge zastupnika i radnih tijela iznesenih na raspravi. Budući da se ova točka Dnevnog reda kao mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pristupilo  se skupnom glasovanju. Predsjedatelj stavlja Zaključak na glasovanje i konstatira kako je usvojen (16 za 1 suzdržan i 5 protiv.)

Potom se pristupilo glasanju po Klubovima naroda

Klub hrvata:

Branko Krišto-za; Stipo Pelivan-za; Josip Mioč-za; Branko Ivković-za; Anita Batarilo –za; Stipe Barun- za; Ljubo Velić-za; Robert Bagarić-za; Tihana Krželj-za; Mirko Pavić-za; Božo Pavić-za; Jozo Ćosić-nije glasao; Nediljko Rimac-nije glasao;  Ivica Matković-za;  Ilija Šljivić-za; Josip Perić za; Ivan Krstanović-za; Ivan Milić –za; Marko Ursa-za i Jozo Sliško-za. 

Klub srba:

Drago Puzigaća-protiv; Slaviša Mihajlović-protiv; Mile Marčeta-protiv;

Klub bošnjaka:

Jasenko Tufekčić-protiv; Arif Kovačević-protiv;

Budući da u sva tri Kluba naroda Nacrt nije dobio potrebnu većinu upućuje se na Ustavni sud FBiH koji će donijeti konačnu odluku jeli navedeni Nacrt Zakona spada u listu vitalnih nacionalnih interesa. Ad 9. 

Predlagatelj ministar Hikmet Hodžić obrazložio je  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije.

Predsjedatelj otvara raspravu. Nema prijavljenih te daje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije na glasovanje i konstatira da je usvojena. (18 za 1 suzdržan)


Ad 10.

Ministar Stipan Šarac obrazložio je Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2016.godine.

Predsjedatelj otvara raspravu. Nema prijavljenih te daje Odluku o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2016.godine. na glasovanje i konstatira da je usvojena. (18 za 2 suzdržana)


Ad 11. 


Mile Marčeta postavlja pitanje Predsjedniku, zamjenicima i Stručnoj službi Skupštine

1.U Skupštini sam bio prije skoro 20 godina i pokretao sam pitanje kada ću dobiti materijale na materinjem jeziku, zar se za ovoliko godina nije moglo naći političke ni druge volje, zanima me zašto je to tako iz kojih razloga? Tražim da za sljedeću sjednicu Skupštine dostavu takvog materijala?

2.Predsjedniku Vlade postavlja pitanje vezano za put R410 koji je međuentitestiki put između Drvara i Istočnog Drvara prema Ključu i Republici Srpskoj se uopće ne čisti godinam, jeli netko za to dobiva novac? Jeli to neka podvala? Zamoli bi predsjednika Vlade da mi odgovori ili on ili resorni ministar ili ako je nadležnost Federacije da me upozna s tim. 


Zastupnik Ivica Matković postavlja pitanje Predsjedniku Vlade 

1.Poduzima li itko išta vezano za poreznu politiku,  odnosno dokle se došlo s izmjenama Zakona o oporezivanju koji je na županijskom nivou? 

2.Vezano za raspravu na sjednici i točku 8. Jeli moguće vitalni nacionalni interes uložiti u Nacrt? Jer ne znamo što će biti u Prijedlogu? Što ako primjenimo ove primjedbe u Prijedlogu? Misli da nije logično pozivati se na vitalni nacionalni interes na Nacrtu Zakona.

Predsjedatelj Skupštine Robert Bagarić upućuje pitanje Jasenku Tufekčiću, Dragi Puzigaći i Stipi Pelivanu

1.Kada su 15.5.2014 vlastoručnu potpisali odluku o ovlaštenju tajnice Vršitelja dužnosti Marijane Lončar da obavlja poslove tajnika Skupštine jeli prekršen Zakon o državnoj službi HBŽ? Jeli se tražilo mišljenje agencije? Jeli bio natječaj? Te za Tufekčića i Puzigaću jeli tada bio ugrožen vitalni nacionalni interes, budući da sada na imenovanje tajnika kažete da je ugrožen?

2.Postavlja pitanje i zastupniku Josipu Periću jeli imao informaciju kada je za tajnika ovlaštena Marijana Lončar i jeli se stalo Povjerenstvo za izbor i imenovanje?Sjednica završila u 18:15 

Tonski zapis je sastavni dio zapisnika.