RSS Zabilješke

Pitaj zastupnike

Skupština Hercegbosanske županije u cilju povećanja transparentnosti rada i uključivanja javnosti u rad Skupštine omogućila je građanima postavljanje pitanja zastupnicima. Kontakt e-mail info@skupstinahbz.com s naznakom kojem zastupniku je upućen e-mail. Vaše odgovore pronađite ovdje.