O skupštini

 

Skupština Hercegbosanske županije nositelj je zakonodavne vlasti u Županiji. Skupština broji 25 zastupnika koji se biraju na općim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na cijelom teritoriju Županije, sukladno Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine.


Zastupnici se biraju na rok od četiri godine. Zastupnik uživa imunitet za svoj rad u Skupštini sukladno odrednicama  Zakona  o  imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine.


Sjednice Skupštine su javne, osim u iznimnim okolnostima predviđenim Poslovnikom Skupštine. Skupština objavljuje priopćenja o svojim zasjedanjima.


Skupština, među ostalim,  priprema i donosi Ustav Županije, zakone i ostale propise potrebite za provedbu ovlasti Županije.